Thẻ: Chúa nhật Trung Tráng Niên Tin Lành

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.11.2023

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 12.11.2023 (CN TRUNG TRÁNG NIÊN)

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Ê-sai 54.
  3. Câu gốc: “Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi, và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay, Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy” (Ê-sai 54:10 – BHĐ).
  4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 104-106.
  5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 08.11.2020.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 127.
  3. Câu gốc: Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi” (Thi thiên 92:13-14).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 25-28.
  5. Thể loại: Tâm tình.

Read More