Thẻ: giải đáp thắc mắc

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 29.08.2021

in NAM GIỚI on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.8.2021

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHIẾN THẮNG CHO NGƯỜI VÂNG PHỤC.
 2. Kinh Thánh: Phi-líp 2:8, Hêb 5:8,9, Dân 20:2-24; 27:12-14.
 3. Câu gốc: “Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi thiên 20:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 30.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 30.05.2021

in NAM GIỚI on 24 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 30.05.2021

 1. Đề tài: DUY TRÌ TÂM LINH MẠNH MẼ.
 2. Kinh Thánh: Mác 13:28-36; Xuất 23:21; 1Ti 4:16.
 3. Câu gốc: “Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa” (1Ti-mô-thê 4:8).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 13-16.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 15.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 15.11.2020

in Thanh niên on 9 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 15.11.2020.

 1. Đề tài: HY VỌNG CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:20-34.
 3. Câu gốc: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1 Cô-rinh-tô 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Phi-lê-môn.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

in NAM GIỚI on 14 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 20.09.2020

 1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG SỰ HẦU VIỆC CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10.
 3. Câu gốc: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1Cô-rinh-tô 6:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 1-4.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More