Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.08.2022

in Thanh niên on 15 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 21.08.2022

 1. Đề tài: CHÚA GIÊ-XU, VỊ GIÁO SƯ VĨ ĐẠI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23:8; 26:25,35,49; Mác 4:1-2; Lu-ca 9:38; 18:18; Giăng 1:38; 8:25.
 3. Câu gốc: “Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán” (Lu-ca 4:32).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 16-21.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.07.2022

in Thanh niên on 12 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 14.08.2022.

 1. Đề tài: LÒNG CAN ĐẢM CỦA GIÔ-SUÊ.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 1; 3; 6; 24.
 3. Câu gốc: “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 11-15.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.08.2022

in Thanh niên on 1 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 07.08.2022.

 1. Đề tài: TÀI LÃNH ĐẠO CỦA MÔI-SE.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 3; 4; 14.
 3. Câu gốc: “Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13a).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 6-10.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 31.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 31.07.2022

in Thanh niên on 25 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 31.07.2022

 1. Đề tài: Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 16:5; 2Ti-mô-thê 2:9; Hê-bơ-rơ 13:8.
 3. Câu gốc: “…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh:
 5. Thể loại:

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 24.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 24.07.2022

in Thanh niên on 20 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 24.07.2022.

 1. Đề tài: LÒNG TIN CẬY CỦA GIÔSÉP.
 2. Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 37, 39-45.
 3. Câu gốc: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo” (Sáng Thế Ký 50:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 1-5.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 10.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 10.07.2022

in Thanh niên on 5 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 10.07.2022 (Chúa Nhật Kinh Thánh).

 1. Đề tài: VÌ SAO CHÚNG TA TIN KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI?
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 3:16-17; 2Phi-e-rơ 1:20-21.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 11-20.
 5. Thể loại: Giải Đáp Thắc Mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 03.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 03.07.2022

in Thanh niên on 1 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 03.07.2022.

 1. Đề tài: TẦM QUAN TRỌNG CỦA CỰU ƯỚC.
 2. Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:1-25.
 3. Câu gốc: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:6-7).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 6-10.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 26.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 26.06.2022

in Thanh niên on 25 Tháng Sáu, 2022

Chúa nhật 29.06.2022

 1. Đề tài: CẢM TẠ CHÚA (Sinh nhật Quý 2).
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 118.
 3. Câu gốc: Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa” (Thi thiên 118:25).
 4. Đố Kinh Thánh: Không Đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Sinh nhật.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 19.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 19.06.2022

in Thanh niên on 15 Tháng Sáu, 2022

Chúa nhật 19.06.2022

 1. Đề tài: LỄ PHỤ THÂN/HIẾU KÍNH CHA MẸ.
 2. Kinh Thánh: Phục 5:16; Châm 23:22,24-25.
 3. Câu gốc: “Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:20-21).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Theo Chủ Đề.
 5. Thể loại: Kịch – Thông công.

Read More