Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 03.09.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 03.09.2023

in Thanh niên on 29 Tháng Tám, 2023

Chúa nhật 03.09.2023.

 1. Đề tài: PHƯỚC HẠNH CỦA NGƯỜI Ở TRONG ĐẤNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 1:26-2:5.
 3. Câu gốc: “…Nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (1Cô-rinh-tô 1:30).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử Ký 6-10.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 27.08.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 27.08.2023

in Thanh niên on 25 Tháng Tám, 2023

Chúa nhật 27.08.2023.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ 3.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 139.
 3. Câu gốc: “Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm” (Thi Thiên 139:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Không Đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Sinh nhật.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 20.08.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 20.08.2023

in Thanh niên on 15 Tháng Tám, 2023

Chúa nhật 20.08.2023.

 1. Đề tài: THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐẤNG CHRIST, KHÔNG PHẢI KHÔN NGOAN CỦA ĐỜI.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 1:17-25.
 3. Câu gốc: “Về những người được gọi… thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (1Cô-rinh-tô 1:24).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử Ký 1-5.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 13.08.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 13.08.2023

in Thanh niên on 7 Tháng Tám, 2023

Chúa nhật 13.08.2023.

 1. Đề tài: TIN LÀNH CH KHÔNG PHẢI PHÉP BÁP TÊM.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 1:13-17a.
 3. Câu gốc: “Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng Tin lành” (1Cô-rinh-tô 1:17a).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các Vua 21-25.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.08.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.08.2023

in Thanh niên on 4 Tháng Tám, 2023

Chúa nhật 06.08.2023.

 1. Đề tài: ĐẤNG CHRIST LÀ ĐẦU HỘI THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 1:12-13; Ê-phê-sô 1:22-23.
 3. Câu gốc: “Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:23b).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các Vua 16-20.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 30.07.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 30.07.2023

in Thanh niên on 24 Tháng Bảy, 2023

Chúa nhật 30.07.2023

 1. Đề tài: Kỷ Niệm 16 Năm Thành Lập Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 16:5; 2Ti-mô-thê 2:9; Hê-bơ-rơ 13:8.
 3. Câu gốc: “…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Không Đố Kinh Thánh
 5. Thể loại:

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 23.07.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 23.07.2023

in Thanh niên on 18 Tháng Bảy, 2023

Chúa nhật 23.07.2023.

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ SỐNG THỬ.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:22-33.
 3. Câu gốc: “vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:23).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các Vua 11-15.
 5. Thể loại: Vấn đề cần giải quyết.

Read More