Ngày: Tháng Mười Một 10, 2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.11.2023

in NAM GIỚI on 10 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 12.11.2023 – CN Trung Tráng niên.

 1. Đề tài: ĐẤNG BAN SỨC CHO TÔI.
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 12.
 3. Câu gốc: “Này, Đức Chúa Trờilà sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi”
  (Ê-sai 12:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.11.2023

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 12.11.2023 (CN TRUNG TRÁNG NIÊN)

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 54.
 3. Câu gốc: “Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi, và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay, Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy” (Ê-sai 54:10 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 104-106.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More