Thẻ: Chúa nhật trung tráng niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 14.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 14.11.2021

in PHỤ NỮ on 8 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 14.11.2021.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN (CN Nam giới)
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 33.
 3. Câu gốc: “Kìa, mắt của Đức Giêva đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài” (Thi thiên 33:18).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 4-6.
 5. Thể loại: Kịch 5 phút.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN TRUNG TRÁNG NIÊN. CHÚA NHẬT 14.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN TRUNG TRÁNG NIÊN. CHÚA NHẬT 14.11.2021

in NAM GIỚI on 8 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 14.11.2021

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 92:13-14; 128.
 3. Câu gốc: “Hãy nghe Ta, Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi (Ê-sai 46:3-4).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 7-9.
 5. Thể loại: Tâm tình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 14.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 14.11.2021

in Thanh niên on 8 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 14.11.2021.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN.
 2. Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11.
 3. Câu gốc: “Hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5).
 4. Đố Kinh Thánh: Các danh nhân trong Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Tâm Tình.

Read More