Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 11.12.2022

Chúa nhật 11.12.2022 Đề tài: CA NGỢI CHÚA GIÁNG SINH. Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-20. Câu gốc: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất ân ban cho người” (Lu-ca 2:14). Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh. Thể loại: Tổng dợt Giáng sinh.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.12.2022

Chúa nhật 04.12.2022 Đề tài: Ý NGHĨA CỦA LỄ GIÁNG SINH. Kinh Thánh: Giăng 1:1-18. Câu gốc: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 27.11.2022

Chúa nhật 27.11.2022 – (Lễ Tạ Ơn). Đề tài: TẠ ƠN CHÚA TRONG HOẠN NẠN. Kinh Thánh: Gióp 1:1-22. Câu gốc: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi” (Thi Thiên 116:12). Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 37-40. Thể loại: Phỏng vấn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN TRUNG TRÁNG NIÊN. CHÚA NHẬT 20.11.2022

Chúa nhật 20.11.2022 Đề tài: VẤN ĐỀ BỆNH TẬT & SỨC KHỎE. Kinh Thánh: Châm 15:30, 17:22; Mác 2:17; 3Giăng 2. Câu gốc: “Tấm lòng bình tịnh là sự sống của thân xác, còn sự ghen ghét làm mục nát trong xương” (Châm Ngôn 14:30). Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 33-36. Thể loại: Tìm hiểu.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.11.2022

Chúa nhật 13.11.2022 – (CN Trung Tráng Niên Tin Lành) Đề tài: BÀI GIẢNG SỐNG. Kinh Thánh: Công Vụ 20:17-37. Câu gốc: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (2Ti-mô-thê 2:15). Đố Kinh Thánh: […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 06.10.2022

Chúa nhật 06.11.2022 Đề tài: YÊU MẾN CHÚA. Kinh Thánh: Phục Truyền 6. Câu gốc: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền 6:5). Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 25-28. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]