Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.12.2023

Chúa nhật 03.12.2023. Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾ ĐỘC NHẤT. Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-17. Câu gốc: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xuChrist, là người” (1Ti-mô-thê 2:5). Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh. Thể […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.11.2023

Chúa nhật 26.11.2023 – Lễ Tạ Ơn. Đề tài: SỐNG BIẾT ƠN CHÚA. Kinh Thánh: Phục Truyền 6. Câu gốc: “Khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ”(Phục Truyền 6:12). Đố Kinh Thánh: Nhã Ca 5-8. Thể loại: Ca […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 19.11.2023

Chúa nhật 19.11.2023. Đề tài: MUỐI VÀ SỰ SÁNG. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16. Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Đố Kinh Thánh: Nhã Ca 1-4. Thể loại: […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.11.2023

Chúa nhật 12.11.2023 – CN Trung Tráng niên. Đề tài: ĐẤNG BAN SỨC CHO TÔI. Kinh Thánh: Ê-sai 12. Câu gốc: “Này, Đức Chúa Trờilà sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 05.11.2023

Chúa nhật 05.11.2023. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN VỚI FACEBOOK. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:3-4, Phi-líp 4:8, 1Giăng 2:16. Câu gốc: “Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm tôi được sống trong các đường lối Chúa” (Thi Thiên 119:37). Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo9-12. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 29.10.2023

Chúa nhật 29.10.2023. Đề tài: KỶ NIỆM 506 NĂM NGÀY CẢI CHÁNH HỘI THÁNH. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:18, Công vụ 2:40,47. Câu gốc: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo 5-8. Thể loại: Thuyết trình.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]