Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.03.2024

Chúa nhật 03.03.2024 Đề tài: SINH NHẬT QUÝ I. Kinh Thánh: Thi Thiên 146. Câu Gốc: “Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va suốt đời, nếu con còn sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Chúa Trời của con bấy lâu” (Thi Thiên 146:2 – BHĐ). Đố Kinh Thánh: Ê-sai 31-33. Thể loại: Sinh […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 25.02.2024

Chúa nhật 25.02.2024 Đề tài: THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA. Kinh Thánh: Sáng 12:1-20; Xuất 3:6-17; Giô-suê 4:2-7; Mat 25:21,23. Câu Gốc: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng 12:2). Đố Kinh Thánh: Ê-sai 28-30. Thể loại: Thuyết trình. * CHỈ […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 18.02.2024

Chúa nhật 18.02.2024 Đề tài: CHÚA PHÁN QUA HOÀN CẢNH. Kinh Thánh: Xuất 5:22-23, Gióp1-2; Lu-ca 7:11-17; Giăng 14:6. Câu Gốc: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28a). Đố Kinh Thánh: Ê-sai 25-27. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.   * CHỈ […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 11.02.2024

Chúa nhật 11.02.2024 (Tết Âm lịch) Đề tài: ƯỚC NGUYỆN NĂM MỚI. Kinh Thánh: Thi Thiên 37:4; 145:19. Câu Gốc: “Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin” (Thi Thiên 21:2). Đố Kinh Thánh: Theo chủ đề. Thể loại: Họp bạn. * CHỈ DẪN: Họp bạn. Tham dự: Mời một hay […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.02.2024

Chúa nhật 04.02.2024 Đề tài: KHI ĐỨC CHÚA TRỜI IM LẶNG. Kinh Thánh: Giăng 11:1-45; Ê-phê-sô 3:20; Ca Thương 3:23-26. Câu Gốc: “Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va” (Ca Thương 3:26). Đố Kinh Thánh: Ê-sai 22-24. Thể loại: Phỏng vấn. * CHỈ DẪN: Phỏng […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 28.01.2024

Chúa nhật 28.01.2024 Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN QUA DÂN SỰ NGÀI. Kinh Thánh: Xuất 3:1-14; Xuất 4:10-15; Hê 11:24-29. Câu Gốc: “Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va” (Xuất 6:2). Đố Kinh Thánh: Ê-sai 19-21. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]