Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 25.09.2022

Chúa nhật 25.09.2022 Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III. Kinh Thánh: Thi Thiên 8. Câu gốc: “Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy Ta, lòng con khá giữ các mạng lịnh Ta. Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống, và sự bình an” (Châm 3:1-2). Đố Kinh Thánh: Thi Thiên […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 18.09.2022

Chúa nhật 18.09.2022 Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN SỰ VÂNG PHỤC. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 19; 20:1-17. Câu gốc: “Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời Ta và giữ sự giao ước Ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về Ta, vì cả thế gian đều thuộc về Ta” […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 11.09.2022

Chúa nhật 11.09.2022 – (CN Thiếu Nhi Tin Lành) Đề tài: HÃY ĐỂ CON TRẺ ĐẾN CÙNG TA. Kinh Thánh: Phục Truyền 6:7-9; Mác 10:13-16. Câu gốc: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” (Mác 10:14). Đố […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.09.2022

Chúa nhật 04.09.2022 Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI CHỈ GIÁO. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 18. Câu gốc: “Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chơn thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự… đặng họ chia gánh cùng con” (Xuất 18:21a […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.08.2022

Chúa nhật 28.08.2022 Đề tài: PHƯỚC HẠNH CỦA NGƯỜI TIN CHÚA. Kinh Thánh: Công Vụ 16:25-34. Câu gốc: “…Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công Vụ 16:31). Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh. Thể loại: Truyền giảng.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.08.2022

Chúa nhật 21.08.2022 Đề tài: CHÚA LÀ NGUỒN TIẾP TRỢ. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 16. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Này, Ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng Ta […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]