Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ

Ma-thi-ơ 19: 14b

Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.

Châm ngôn 22:6

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Châm ngôn 9:10

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Latest Sermons

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.09.2023

Chúa nhật 24.09.2023 Đề tài: CHÚA NHẬT THIẾU NHI TIN LÀNH. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 3:14-17. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm 22:6). Đố Kinh Thánh: Châm 22-24. Thể loại: Tâm tình.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.09.2023

Chúa nhật 17.09.2023. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III. Kinh Thánh: Thi Thiên 128. Câu gốc: “Vì nhờ Ta, các ngày con sẽ được thêm nhiều lên, và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng” (Châm ngôn  9:11). Đố Kinh Thánh: Châm 19-21. Thể loại: Sinh nhật.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.09.2023

Chúa nhật 10.09.2023. Đề tài: VẤN ĐỀ ĂN UỐNG. Kinh Thánh: Truyền đạo 2:24; 9:7-8, Ga-la-ti 5:19-21. Câu gốc: “Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét” (Rô-ma 13:13b). Đố Kinh Thánh: Châm 16-18. Thể loại: Trò chơi lớn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.09.2023

Chúa nhật 03.09.2023 Đề tài: VẤN ĐỀ TỰ DO CÁ NHÂN. Kinh Thánh: Sáng 2:16-17, Xuất 20:1-12, Ga-la-ti 5:1-1, 1Cô 6:12; 8:1; 8:9. Câu gốc: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích, mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1Cô […]

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 30.07.2023

Chúa nhật 30.07.2023. Đề tài: KỶ NIỆM 16 NĂM THÀNH LẬP HTTGPA. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:22-23; Công 16:5; 1Ti 3:15b. Câu gốc: “Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Công vụ 2:47). Đố Kinh Thánh: Châm 1-3. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 23.07.2023

Chúa nhật 23.07.2023. Đề tài: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH KHÔNG CON. Kinh Thánh: Sáng 1:27-28; 30:19-20, 22-24. Câu gốc: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng…” (Sáng 1:28a). Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 148-150. Thể […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. I.                   Chúa Giê-xu là Đấng […]

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. […]