Thẻ: Ca ngợi Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.12.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.12.2021

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Mười Hai, 2021

Chúa nhật 19.12.2021.

  1. Đề tài: CA NGỢI CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 150.
  3. Câu gốc: “Halugia! Hãy ngợi khen Đức Giêva trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!” (Thi thiên 150:1).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Tổng dợt.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 22.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 22.12.2019

in Thanh niên on 16 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 22.12.2019.

  1. Đề tài: CA NGỢI CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-38.
  3. Câu gốc: “Người… ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về Con Trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 2:38).
  4. Đố Kinh Thánh: Ma-la-chi 1-4.
  5. Thể loại: Tổng dợt Giáng sinh.

Read More