Thẻ: truyền giảng

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 30.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 30.01.2022

in PHỤ NỮ on 24 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 30.01.2022

 1. Đề tài: CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 7:19-25; Thi Thiên 4:8; Phi-líp 4:4; Giăng 3:16.
 3. Câu gốc: Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?(Rô-ma 8:32 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.06.2021

in PHỤ NỮ on 31 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 06.06.2021

1. Đề tài: BẢO HIỂM LINH HỒN.

2. Kinh Thánh: Giăng 3:11-16.

 1. Câu gốc: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).
 2. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 30.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 30.05.2021

in Thanh niên on 24 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 30.05.2021.

 1. Đề tài: LỜI MỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:28-30.
 3. Câu gốc: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 31.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 31.01.2021

in Thanh niên on 26 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 31.01.2021.

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Giăng 3:16.
 3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA. BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 3.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA. BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 3.11.2019

in NAM GIỚI on 28 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 03.11.2019.

 1. Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĂN NĂN.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 15:7,10.
 3. Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2Phi-e-rơ 3:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More