Thẻ: Chúa Nhật Thanh Thiếu niên Tin Lành

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.10.2023

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 08.10.2023 (CN THANH THIẾU NIÊN)

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 130.
 3. Câu gốc: “Linh hồn tôi trông đợi Chúa. Hơn người lính canh trông đợi sáng. Thật hơn người lính canh trông đợi sáng” (Thi thiên 130:6 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn – Đố Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

in NAM GIỚI on 11 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 17.10.2021

 1. Đề tài: MƯU KẾ VÀ HÒA ƯỚC.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:1-27.
 3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3:5-6).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 20-22.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021 (CN Thiếu Niên Tin Lành).

 1. Đề tài: TÌM HIỂU TUỔI THIẾU NIÊN.
 2. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10.
 3. Câu gốc: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (Truyền đạo 11:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 10-12.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in NAM GIỚI on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 10:35-45; 1Sa-mu-ên 3:1-10.
 3. Câu gốc: Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu” (Thi Thiên 71:5).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 16-18.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in Thanh niên on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 4:11-16.
 3. Câu gốc: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (1Ti-mô-thê 4:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.13.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.13.2019

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười, 2019

 Chúa nhật 13.10.2019.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 12:22-34.
 3. Câu gốc: “Nhưng thà các ngươi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm” (Lu-ca 12:31).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More