Ngày: Tháng Mười Một 4, 2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT.10.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT.10.11.2019

in Thanh niên on 4 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 10.11.2019.

  1. Đề tài: TIẾT CHẾ LÒNG HAM MUỐN.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:19-21; Rô-ma 13:12-14.
  3. Câu gốc: “nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-xu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó” (Rô 13:14).
  4. Đố Kinh Thánh: Na-hum 1-3.
  5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More