Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 14.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 14.08.2022

in PHỤ NỮ on 12 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 14/8/2022

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III – CẢM TẠ CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 91.
 3. Câu gốc: Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con; cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài(Thi Thiên 91:2 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Nê-hê-mi 1-3.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 07.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 07.08.2022

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 7/8/2022

 1. Đề tài: THẦY THƯỢNG TẾ TỐI CAO.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 4:14-16; 5:7-10.
 3. Câu gốc: Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” (Hê-bơ-rơ 4:16 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: E-xơ-ra 7-10.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 31.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 31.07.2022

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 31/7/2022

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-20.
 3. Câu gốc: “Còn Ta, Ta bảo các con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: E-xơ-ra 4-6.
 5. Thể loại: Làm chứng cảm tạ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 24.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 24.07.2022

in PHỤ NỮ on 20 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 24/7/2022

 1. Đề tài: ĐẤNG CĂN NGUYÊN CỦA SỰ CỨU RỖI.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 2:1-18.
 3. Câu gốc: Vì muôn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời, nên khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, Ngài đã khiến Đấng làm cội nguồn ơn cứu rỗi của họ phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp (Hê-bơ-rơ 2:10 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: E-xơ-ra 1-3.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 17.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 17.07.2022

in PHỤ NỮ on 15 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 17/7/2022

 1. Đề tài: ĐẤNG SIÊU VIỆT.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:1-6.
 3. Câu gốc: Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ (Hê-bơ-rơ 1:2 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử Ký 34-36.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.07.2022

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 10/7/2022.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH (TTHPAVN).
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:1-11.
 3. Câu gốc: Vì,mọi xác thịt giống như cỏ, và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Lời đó là Tin lành đã được công bố cho anh em (1Phi-e-rơ 1:24-25 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 03.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 03.07.2022

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 03/7/2022.

 1. Đề tài: SỐNG GIÚP ÍCH NGƯỜI KHÁC.
 2. Kinh Thánh: Tít 3:1-11 – BHĐ.
 3. Câu gốc: Đây là lời chắc chắn. Ta muốn con nhấn mạnh những điều đó, để những ai đã tin Đức Chúa Trời sẽ chú tâm vào việc lành. Đó là điều tốt đẹp và ích lợi cho mọi người (Tít 3:8 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử Ký 31-33.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 26.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 26.06.2022

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Sáu, 2022

Chúa nhật 26.6.2022

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ II.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 146.
 3. Câu gốc: Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va suốt đời. Nếu con còn sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Chúa Trời của con bấy lâu(Thi Thiên 146:2 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 22-25.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

Read More