Thẻ: Lễ Mẫu Thân

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.05.2022

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 08.5.2022

  1. Đề tài: LỄ MẪU THÂN.
  2. Kinh Thánh: Ru-tơ 2.
  3. Câu gốc: Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên(Ru-tơ 2:12 – BHĐ).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 7-9.
  5. Thể loại: Kịch 5 phút.

Read More