Thẻ: Tình yêu thương

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 3/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 3/2024

in THIẾU NHI on 10 Tháng Năm, 2024

BÀI 2. TÌNH YÊU THƯƠNG

I. KINH THÁNH: Ga-la-ti 5:22-23 (tham khảo1Cô-rinh-tô 8:1-13).

II.CÂU GỐC: “Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo.” (Cô-lô-se 3:14).

III. BÀI TẬP.

 1. Trạm xăng yêu thương.

   Tình yêu thương có quan hệ đặc biệt như thế nào với 8 đặc tính còn lại của trái Thánh Linh? Em xem hình vẽ dưới đây và bằng lời nói đơn giản của mình viết ra mối quan hệ nầy vào ô trống.

 1. Đèn xanh yêu thương.

   Em xem tâm trạng và hành vi của các nhân vật trong hình vẽ có phải xuất phát từ tình yêu thương không? Nếu phải thì tô màu xanh vào hình trái tim có tên của họ, nếu không phải thì tô màu đỏ.

 1. Hành động yêu thương.

   Biểu hiện cụ thể của tình yêu thương là quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Em ghi vào ô trống một hành động cụ thể mà em có thể làm cho các anh chị em (trong gia đình, trong Hội Thánh, trong lớp…).

 

 Cha trên trời yêu dấu!

 

   Ngài là tình yêu thương. Vì tình yêu thương mà Chúa

Jêsus đã đến thế gian, chết trên cây thập tự chuộc tội cho nhân loại. Hôm nay, con xin Ngài sống trong con, để con cũng có tình yêu thương đối với người khác, ban cho con năng lực để có thể làm được điều nầy. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men!  

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THANH NIÊN. 24.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THANH NIÊN. 24.01.2021

in Thanh niên on 19 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 24.01.2021.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
 3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1 Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Giăng, 3 Giăng, Giu-đê
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

in Thanh niên on 1 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 06.09.2020.

 1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG BẤT DIỆT.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:9-13.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1-6.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 23.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 23.08.2020

in Thanh niên on 18 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 23.08.2020.

 1. Đề tài: ÂN TỨ CỦA MỌI ÂN TỨ.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:28-13:3.
 3. Câu gốc: “Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (1 Cô-rinh-tô 13:3).
 4. Đố Kinh Thánh: Ga-la-ti 4-6.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.08.09.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.08.09.2019

in NAM GIỚI on 3 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 08.09.2019.

 1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG BẤT DIỆT.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 13:9-13.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải huyền 1-4.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.25.08.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.25.08.2019

in NAM GIỚI on 19 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 25.08.2019.

 1. Đề tài: ÂN TỨ CỦA MỌI ÂN TỨ.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 12:28-13:3.
 3. Câu gốc: “Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (1Cô-rinh-tô 13:3).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Giăng 4-5.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More