Thẻ: Sinh nhật quý III

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.07.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.07.2023

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Bảy, 2023

Chúa nhật 16.07.2023

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 30.
 3. Câu gốc: Vì Thế, linh hồn con ca ngợi Chúa và không nín lặng. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời (Thi 30:12 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 62-64.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 25.09.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 25.09.2022

in NAM GIỚI on 23 Tháng Chín, 2022

Chúa nhật 25.09.2022

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 8.
 3. Câu gốc: “Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy Ta, lòng con khá giữ các mạng lịnh Ta. Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống, và sự bình an” (Châm 3:1-2).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 5-8.
 5. Thể loại: Sinh nhật.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 20.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 20.09.2020

in Thanh niên on 14 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 20.09.2020.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
 2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-17.
 3. Câu gốc: “…Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Cô-lô-se 1-4

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.08.2020

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 23.08.2020.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 8.
 3. Câu gốc: “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!” (Thi thiên 8:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 4-6.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG THANH NIÊN. 08.09.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG THANH NIÊN. 08.09.2019

in Thanh niên on 8 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 08.9.2019.

 1. Đề tài: CẢM TẠ CHÚA (Sinh nhật quí 3).
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 38:18-20.
 3. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va là Đấng cứu tôi! Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 38:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Ô-suê 1-5.
 5. Thể loại: Sinh nhật.

* CHỈ DẪN: Sinh nhật.

 1. Mỗi quí tổ chức một buổi sinh nhật cho các bạn sinh trong quí đó. Quí 1 dành cho các bạn sinh trong (tháng 1,2,3), quí 2 (tháng 4,5,6), quí 3 (tháng 7,8,9), quí 4 (tháng 10,11,12).
 2. Với những người không nhớ ngày sinh, xin lấy ngày tin Chúa, hoặc ngày cưới, hay bất kỳ ngày tháng nào có nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ để làm sinh nhật.
 3. Thư ký ghi danh sách và ngày sinh của từng ban viên. Giao danh sách các ban viên có ngày sinh nhật trong quí cho thủ quỹ để mua quà. Thủ quỹ mua quà nhiều hơn số cần, phòng khi có khách, thân hữu… đến dự và cũng có ngày sinh trong quí đó. Món quà nho nhỏ và có thể giữ lâu (cây viết bi, tấm thiệp câu gốc…).
 4. Mời những người “sinh nhật” lên phía trên. Toàn ban hát chúc mừng và cầu nguyện đặc biệt cho họ. Nếu có bánh sinh nhật thì tất cả những người sinh nhật cùng cầm dao và cắt bánh trước khi cầu nguyện.
 5. Tặng quà cho mỗi người sinh nhật.
 6. Mời từng người “sinh nhật” có lời cảm tạ Chúa hoặc hát tôn vinh Ngài. Họ có quyền mời các bạn cùng hát bài thánh ca mà mình thích.
 7. Trò chơi và ăn bánh sinh nhật

                                                      MỪNG SINH NHẬT

 

                                                    CẢM TẠ CHÚA