Thẻ: Chúa Nhật Phụ Nữ Tin Lành

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.03.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.03.2023

in Chưa được phân loại on 11 Tháng Ba, 2023

Chúa nhật 12.03.2023

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT PHỤ NỮ TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Châm ngôn 31:10-31.
  3. Câu gốc: Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời” (1Phi-e-rơ 3:3-4).
  4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 81-84.
  5. Thể loại: Thi nấu ăn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 06.03.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 06.03.2022

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Ba, 2022

Chúa nhật 06.03.2022.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT PHỤ NỮ TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: 1Giăng 3:11-18.
  3. Câu gốc: Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật (1Giăng 3:18 – BHĐ).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 19-21.
  5. Thể loại: Thi nấu ăn.

Read More