Thẻ: Lễ Tạ ơn

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 28.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 28.11.2021

in PHỤ NỮ on 23 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 28.11.2021 (Lễ Tạ Ơn).

  1. Đề tài: TẠ ƠN CHÚA TRONG HOẠN NẠN.
  2. Kinh Thánh: Gióp 1:1-22.
  3. Câu gốc: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi” (Thi thiên 116:12).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 10-12.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More