Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.12.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.12.2022

in NAM GIỚI on 28 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 04.12.2022

 1. Đề tài: Ý NGHĨA CỦA LỄ GIÁNG SINH.
 2. Kinh Thánh: Giăng 1:1-18.
 3. Câu gốc: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN TRUNG TRÁNG NIÊN. CHÚA NHẬT 20.11.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN TRUNG TRÁNG NIÊN. CHÚA NHẬT 20.11.2022

in NAM GIỚI on 15 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 20.11.2022

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ BỆNH TẬT & SỨC KHỎE.
 2. Kinh Thánh: Châm 15:30, 17:22; Mác 2:17; 3Giăng 2.
 3. Câu gốc: “Tấm lòng bình tịnh là sự sống của thân xác, còn sự ghen ghét làm mục nát trong xương” (Châm Ngôn 14:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 33-36.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.11.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.11.2022

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 13.11.2022 – (CN Trung Tráng Niên Tin Lành)

 1. Đề tài: BÀI GIẢNG SỐNG.
 2. Kinh Thánh: Công Vụ 20:17-37.
 3. Câu gốc: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (2Ti-mô-thê 2:15).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 29-32.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 30.10.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 30.10.2022

in NAM GIỚI on 24 Tháng Mười, 2022

Chúa nhật 30.10.2022

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 505 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:17; Cô-lô-se 1:14; Ma-thi-ơ 16:18.
 3. Câu gốc: “…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 21-24.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 23.10.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 23.10.2022

in NAM GIỚI on 20 Tháng Mười, 2022

Chúa nhật 23.10.2022

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHỦ.
 2. Kinh Thánh: Lê-vi Ký 25.
 3. Câu gốc: “Đất không được đoạn mãi, vì đất thuộc về Ta, các ngươi ở cùng Ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ” (Lê-vi Ký 25:23).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 17-20.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.10.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.10.2022

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười, 2022

Chúa nhật 09.10.2022 – (CN Thanh Thiếu Niên Tin Lành)

 1. Đề tài: BẢY DẤU HIỆU CỦA MỘT ĐẦY TỚ TIN KÍNH.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 20:25b-27.
 3. Câu gốc: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:23).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More