Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.04.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.04.2024

in NAM GIỚI on 15 Tháng Tư, 2024

Chúa nhật 21.04.2024 (CN Tương trợ).

 1. Đề tài: HÃY MANG LẤY GÁNH NẶNG CHO NHAU.
 2. Kinh Thánh: 1Giăng 3:17, Ga-la-ti 6:10, Hê-bơ-rơ 13:16.
 3. Câu Gốc: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 46-48.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

* CHỈ DẪN: Xem Chúa nhật 21.01.2024.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 14.04.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 14.04.2024

in NAM GIỚI on 9 Tháng Tư, 2024

Chúa nhật 14.04.2024

 1. Đề tài: MỐI QUAN HỆ THỰC HỮU, CÁ NHÂN, THỰC TIỄN.
 2. Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:3; Sáng 16:1-13; Giăng 15:16,19; Mác 6:7-13; Công 12:1-17.
 3. Câu Gốc: “Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó” (Ô-sê 11:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 43-45.
 5. Thể loại: Thảo luận.

* CHỈ DẪN: Xem Chúa nhật 17.03.2024.

Đề tài 1: Mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời là không thực hữu.

Đề tài 2: Mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời là thực tế và cá nhân.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Diễn giải.

Đức Chúa Trời luôn luôn khởi xướng trước trong mối quan hệ yêu thương này. Chúa phải khởi xướng và đến với chúng ta, thì chúng ta mới kinh nghiệm được Ngài. Đây là lời chứng của toàn Kinh Thánh. Chúa đã đến với A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen. Ngài đã thông công với họ và họ với Chúa trong tình yêu thương. Chúa đến với Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, và các tiên tri. Điều này cũng đúng trong Tân ước nữa. Chúa Giê-xu đã đến với các môn đồ, chọn họ ở với Ngài và kinh nghiệm tình yêu của Ngài. Ngài đến với Phao-lô trên con đường Đa-mách. Trong tình trạng con người tự nhiên của chúng ta, chúng ta không tự mình chủ động tìm kiếm Ngài trước.

 1. ĐỨC CHÚA TRỜI KHỞI XƯỚNG.

Tội lỗi ảnh hưởng trên chúng ta đến nỗi không ai tự chủ động tìm kiếm Chúa (Rô-ma 3:10-12). Do đó, Chúa đã khởi xướng mối quan hệ yêu thương của Ngài với chúng ta trước. Đây chính là điều Ngài đã làm: “Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (Giê-rê-mi 31:3; Ô-sê 11:4).

Tình yêu mà Chúa tập trung vào đời sống bạn là tình yêu đời đời. Bởi tình yêu đó mà Chúa đã kéo bạn đến với chính Ngài, dù bạn vẫn chưa tiếp nhận tình yêu đó. Khi bạn vẫn còn thù nghịch với Chúa, thì Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài chết thay bạn. Muốn neo chắc kinh nghiệm và biết ý muốn Chúa, bạn phải tin tuyệt đối nơi tình yêu Chúa dành cho bạn.

Chúa đã đến với Sau-lơ, về sau gọi là Phao-lô (Công vụ 9:1-19). Trong lúc Sau-lơ đang thực sự chống Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, nhưng Ngàiđã đến với Sau-lơ (Phao-lô) và bày tỏ những ý định đầy tình yêu của Đức Chúa Cha dành cho ông. Chúa Giê-xu phán với những môn đồ Ngài: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi…. các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian” (Giăng 15:16,19). Điều này cũng đúng trong đời sống chúng ta. Chúng ta không chọn Chúa. Chúa chọn chúng ta, yêu chúng ta, và bày tỏ những ý định đời đời của Ngài cho đời sống chúng ta.

Nếu Đức Chúa Trời không chủ động trước, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được tình yêu của Ngài, ở trong Ngài và biết Ngài.

 1. MỐI QUAN HỆ THỰC HỮU, CÁ NHÂN, THỰC TIỄN.
 2. Mối quan hệ Chúa muốn có với bạn sẽ là mối quan hệ thực tế và cá nhân.

Có người hỏi: “Liệu người ta có thể thực sự có một mối quan hệ thực tế, cá nhân và thực tiễn với Đức Chúa Trời không?” Họ dường như nghĩ Chúa ở rất xa và không quan tâm đến nếp sống hằng ngày của họ. Đó không phải là Đức Chúa Trời chúng ta thấy trong Kinh Thánh đâu.

Từ Sáng Thế ký đến Khải Huyền, chúng ta thấy Đức Chúa Trời quan hệ với dân sự bằng những cách cá nhân, mật thiết và thực tế. Chúa đã tương giao mật thiết với A-đam và Ê-va, đồng đi với họ trong vườn vào buổi xế chiều. Đức Chúa Trời đã đi theo họ để khôi phục mối quan hệ yêu thương. Ngài đã đáp ứng nhu cầu rất thực tiễn bằng cách ban áo che phủ sự lõa lồ của họ (Sáng 3:10-11, 21).

A-ga đã bị Sa-rai lợi dụng, ngược đãi, và xử tệ. A-ga chạy trốn để cứu mạng. Khi cạn kiệt mọi nguồn cung ứngkhông còn biết trông mong vào đâu, khi mọi hy vọng đã tàn thì Đức Chúa Trời đến với nàng. Trong mối quan hệ với Chúa, nàng biết Ngài nhìn thấy mình, biết nhu cầu và trìu mến chu cấp cho nàng (Sáng 16:1-13). Chúa quan tâm đến mỗi cá nhân.

Các môn đồ cũng có mối quan hệ thực tế, cá nhân, và thực tiễn với Chúa Giê-xu – tức Con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã chọn họ để họ được ở với Ngài. Có được mối quan hệ mật thiết như thế với Chúa Giê-xu quả sung sướng biết bao! Khi họ được giao một công tác rất khó khăn, Ngài không sai họ mà không giúp đỡ. Chúa đã ban cho họ uy quyền trên các tà linh mà trước đó họ chưa hề biết (Mác 6:7-13).

Tình yêu thương phải thực tế và cá nhân. Người ta không thể yêu nếu không có “ai đó” để yêu. Mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời xảy ra giữa hai hữu thể thực tế. Đấy luôn luôn là khao khát của Ngài. Ngài là Thân Vị tuôn đổ sự sống Ngài vào đời sống bạn. Nếu vì lý do nào đó không nhận ra mối quan hệ giữa bạn với Chúa cách thực tế, cá nhân, và thực tiễn, bạn cần dành thì giờ đánh giá lại mối quan hệ giữa mình với Ngài. Hãy ra mắt Chúa trong sự cầu nguyện xin Ngài bày tỏ bản chất thật của mối quan hệ giữa bạn với Ngài. Hãy cầu xin Ngài đưa bạn vào mối quan hệ ấy.

 1. Sự hiện diện và công việc của Chúa trong đời sống bạn rất thực tiễn.

Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời rất thực tiễn. Ngài đã thực hữu trong Kinh Thánh. Hôm nay Ngài vẫn thực hữu y nguyên như vậy. Lúc ban ma-na, chim cút và nước cho con cái Y-sơ-ra-ên, cũng như khi Chúa Giê-xu hóa bánh nuôi 5000 người, Ngài đã rất thực tiễn với con người chúng ta.

Sự hiện diện liên tục của Chúa là phần thực tiễn nhất trong đời sống và chức vụ của bạn. Buồn thay, chúng ta thường giao cho Chúa một chỗ rất hạn hẹp trong đời sống mình. Sau đó chúng ta kêu cầu Ngài mỗi khi cần được giúp. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta tìm được trong Lời Chúa. Ngài chính là Đấng đang hành động trong thế giới chúng ta. Toàn bộ kế hoạch để Ngài mở mang Nước Trời tùy thuộc vào việc Ngài hành động bằng những cách thực tế và thực tiễn qua mối quan hệ với dân sự Ngài.

Đức Chúa Trời có thể tạo ra sự khác biệt thực tiễn trong những mối quan hệ của bạn giữa gia đình, Hội Thánh, và với người khác. Bạn có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời cách thực tiễn đến nỗi bạn biết mình đang kinh nghiệm Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

 1. Đọc Rô-ma 3:10-12 rồi trả lời các câu hỏi sau:
 2. Có bao nhiêu người tự có sự công nghĩa?
 3. Có bao nhiêu người tự hiểu được những vấn đề thuộc linh?
 4. Có bao nhiêu người tự tìm kiếm Đức Chúa Trời?
 5. Có bao nhiêu người tự làm lành?
 6. 2. Bạn có hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời rất thực tế, cá nhân và thực tiễn trong thời nay không? Vì sao bạn tin như thế?
 7. 3. Khi nói Đức Chúa Trời rất thực tế và cá nhân, bạn đã trải nghiệm điều này như thế nào trong mối quan hệ của bạn với Ngài?
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 07.04.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 07.04.2024

in NAM GIỚI on 1 Tháng Tư, 2024

Chúa nhật 07.04.2024

 1. Đề tài: MỐI QUAN HỆ YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Sáng 3:9; Phục 6:4-5; Êph 2:10; Phi-líp 3:4-14; Mat 6:19-21, 33.
 3. Câu Gốc: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục 6:4-5).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 40-42.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

* CHỈ DẪN: Xem Chúa nhật 28.01.2024.

Câu hỏi gợi ý: Xem phân đoạn Kinh Thánh Phi-líp 3:4-14; chọn một trong các cụm câu hỏi sau:

(1.1) Câu hỏi phát hiện: Trong quá khứ, Phao-lô là một người như thế nào?

(1.2) Câu hỏi suy luận: Vì sao Phaolô xem thường quá khứ của mình như vậy?

(1.3) Câu hỏi áp dụng: Trong quá khứ, có những điều nào đã ảnh hưởng, hạn chế mạnh mẽ trên đời sống của bạn ngày nay không? Bạn nghĩ mình được định hướng chủ yếu bởi quá khứ hay bởi tương lai của mình? Vì sao?

(2.1) Phao-lô đã khao khát điều gì kể từ khi ông nhận biết Chúa là quý hơn hết trong đời sống mình?

(2.2) Theo bạn, làm thế nào để có thể biết Chúa, ở trong Chúa và trở nên giống như Chúa?

(2.3) Khao khát lớn nhất trong đời sống bạn là gì? Bạn làm gì để thực hiện khao khát đó?

(3.1) Phao-lô làm gì để chuẩn bị cho giải thưởng trong tương lai?

(3.2) Giựt giải về sự kêu gọi trên trời có nghĩa là gì?

(3.3) Bạn đang đầu tư đời sống, thời gian và những nguồn cung ứng của mình vào đâu?

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. ĐƯỢC DỰNG NÊN CHO MỐI QUAN HỆ YÊU THƯƠNG.

Nếu đang đứng trước mặt Chúa, liệu bạn có thể mô tả mối quan hệ của mình với Ngài bằng cách nói: “Con hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức mà yêu mến Chúa” không? CÓ hay KHÔNG, vì sao? Có thể chúng ta từng vâng lời, hầu việc, thờ phượng, và kính sợ Chúa nhưng không thể nói rằng mình yêu Ngài. Chúa dựng nên chúng ta cho mối quan hệ yêu thương với Ngài. Nếu không thể mô tả mối quan hệ của mình với Chúa bằng cách nói “Con yêu Ngài trọn cả con người con”, thì bạn cần phải cầu xin Đức Thánh Linh đưa bạn vào mối quan hệ đó.

Nếu muốn tóm tắt toàn bộ Cựu ước, thì câu tóm tắt đó sẽ được diễn tả qua câu Kinh Thánh này: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục 6:4-5).

Lời kêu gọi tận đáy lòng này của Đức Chúa Trời được diễn tả qua suốt Cựu ước. Bản chất của Tân ước cũng giống như vậy. Chúa Giê-xu đã trích lời từ Phục Truyền để nói đến điều răn lớn hơn hết trong luật pháp là: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi (Mác 12:30). Mọi sự trong đời sống Cơ Đốc của bạn, về việc biết và kinh nghiệm ý muốn của Chúa, đều tùy thuộc vào phẩm chất mối quan hệ yêu thương giữa bạn với Ngài. Nếu mối quan hệ yêu thương đó không ổn, không một điều nào trong đời sống của bạn sẽ ổn được.

 1. II. ĐƯC DNG NÊN KHÔNG PHI CHO CÕI THI GIAN, NHƯNG CHO CÕI ĐI Đ

Đức Chúa Trời không dựng nên bạn cho cõi thời gian; Ngài dựng nên bạn cho cõi đời đời. Cõi thời gian (trọn quãng đời bạn sống trên đất) là cơ hội để làm quen với Ngài. Đây là cơ hội để Chúa phát triển tính cách bạn trở nên giống như hình ảnh của Ngài. Rồi cõi đời đời sẽ dành cho bạn những chiều kích đầy trọn nhất.

Nếu chỉ biết sống trong cõi thời gian (hiện trên đất này), bạn sẽ đánh mất ý nghĩa tối hậu của sự sáng thế. Nếu sống cho cõi thời gian, bạn sẽ để cho quá khứ hình thành và định hướng cuộc sống mình hôm nay. Cuộc sống bạn với tư cách con cái Chúa, đáng ra phải được định hướng bởi tương lai (những đặc điểm mà một ngày kia bạn sẽ có). Chúa dùng thời gian hiện tại để nắn đúc bạn và định hình sự hữu ích tương lai của bạn ngay trên đất này và trong cõi đời đời.

Phao-lô là một người Do Thái chính thống và trung thành ra từ chi phái hoàng tộc Bên-gia-min. Ông giữ luật pháp của người Pha-ri-si không chỗ trách được. Ông là người sốt sắng hầu việc Đức Chúa Trời. Phao-lô xem những điều lợi đó như rác và sự lỗ. Phao-lô muốn biết Đấng Christ, được ở trong Ngài, và trở nên giống như Ngài để được phước hạnh trong tương lai (sống lại từ trong kẻ chết). Ông quên lửng quá khứ mà bươn đến tương lai. Phao-lô nhắm vào mục đích trong tương lai là giải thưởng ở trên trời (Phi-líp 3:4-14).

Khát vọng thực sự của Phao-lô chính là biết Đấng Christ và trở nên giống như Ngài. Bạn cũng có thể đặt đời sống mình dưới sự dẫn dắt của Chúa để tiến đến chỗ biết Ngài, yêu mến chỉ một mình Ngài và trở nên giống như Đấng Christ. Hãy để hiện tại của bạn được nắn đúc và định hình bởi những điều bạn sẽ trở nên ở trong Đấng Christ. Bạn được tạo dựng cho cõi đời đời!

Bạn cần bắt đầu định hướng đời sống mình vào những mục đích của Đức Chúa Trời. Mục đích của Ngài vượt quá cõi thời gian để tiến vào cõi đời đời. Hãy bảo đảm bạn đang đầu tư đời sống, thì giờ và những nguồn cung ứng của bạn vào những điều còn lại đến đời đời chứ không vào những điều sẽ qua đi. Nếu không nhận thấy Chúa đã dựng nên bạn cho cõi đời đời, thì bạn đang đầu tư sai hướng. Bạn cần phải chất chứa của cải ở trên trời (Ma-thi-ơ 6:19-21, 33).

Đây là lý do vì sao quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời lại quan trọng đến như vậy. Chúa yêu thương bạn. Ngài biết điều tốt nhất cho bạn. Chỉ có Chúa mới có thể hướng dẫn bạn đầu tư đời sống cách có giá trị. Sự dẫn dắt này sẽ đến khi bạn “bước đi” với Chúa và lắng nghe tiếng Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

 1. 1. Vì sao chúng ta phải “chứa của cải ở trên trời”?
 2. 2. Bạn đã nhận được điều gì trong mối yêu thương của bạn với Chúa?

3. Làm thế nào để gìn giữ và phát triển mối tương giao của bạn với Chúa mỗi ngày?

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 31.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 31.03.2024

in NAM GIỚI on 25 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 31.03.2024

(Lễ Kỷ niệm Chúa Giê-xu Phục sinh).

 1. Đề tài: BA CÂU HỎI QUAN TRỌNG.
 2. Kinh Thánh: Châm 16:25; Công 4:12; Giăng 14:6.
 3. Câu Gốc: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

* CHỈ DẪN:  Truyền giảng.

 1. Vì buổi truyền giảng dành cho người chưa biết Chúa, nên chúng ta phải soạn chương trình như thế nào để thân hữu có thể tham gia mọi tiết mục. Vì thế bạn phải:
 2. Để các tiết mục thường lệ của sự thờ phượng qua tuần kế tiếp như: Bài hát khẩu hiệu, hạt giống tốt (trả câu gốc cũ, học câu gốc mới), đố Kinh Thánh, dâng tiền, đọc bài cầu nguyện chung…
 3. Chương trình phải giản dị, ngắn (tối đa là 75 phút), dễ hiểu và linh động bằng cách thay đổi thể loại trình bày sứ điệp: Chia sẻ, thuyết trình, giải đáp thắc mắc, thảo luận, kịch, xem phim Tin Lành, ca nhạc thánh, sinh hoạt…
 4. Ban hướng dẫn chịu trách nhiệm buổi truyền giảng để huy động mọi ban viên tham gia: Cầu nguyện, mời thân hữu, tiếp tân…
 5. Nên có giờ trà đàm: Ăn bánh, uống nước, thảo luận, làm chứng để tạo tình thân và kêu gọi tin Chúa.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Có ba câu hỏi vô cùng quan trọng, mà tất cả chúng ta cả dòng nhân loại, từ thế hệ này qua thế hệ kia luôn luôn thắc mắc, luôn luôn khao khát được trả lời thật rõ ràng và thỏa đáng. Ba câu hỏi này, sở dĩ vô cùng quan trọng là vì nó liên hệ đến nguồn gốc, ý nghĩa cuộc đời và tương lai của chúng ta. Ba câu hỏi đó là:

– “Có Đức Chúa Trời (ông Trời) hay Đấng Tạo Hóa không?”

– “Có phải mọi tôn giáo đều giống nhau không?”

– “Cái gì ở đằng sau cái chết?”

 1. “Có Đức Chúa Trời hay Đấng Tạo Hóa không?”

Đây là một câu hỏi lớn nhất, mà nhân loại đã tốn không biết bao nhiêu thời giờ, bút mực, tư duy, trí tuệ, năng lực để cùng chứng minh hai điều trái ngược nhau là Đức Chúa Trời hiện hữu và Đức Chúa Trời không hề hiện hữu. Sau khi trưng dẫn biết bao là bằng chứng, đưa ra biết bao nhiêu là lý luận, thì câu hỏi này vẫn hoài là một câu hỏi không có câu trả lời, bởi vì Đấng Tạo Hóa không phải là một đối tượng vật chất để các nhà khoa học có thể phân tích và chứng minh, và Ngài cũng không phải là một phạm trù tư duy để các triết gia suy diễn và lý luận.

Kinh Thánh là Lời của Đấng Tạo Hóa, không trưng dẫn bằng chứng, cũng không lý luận có hay không, nhưng Kinh Thánh hướng mọi người về một con người có thật trong lịch sử tên là Giê-xu. Là Đấng tự xưng mình đến từ Trời, là Đấng tự thừa nhận mình là Con Đức Chúa Trời trong thân xác con người.

Để biết Đấng Tạo Hóa là Đấng như thế nào, quý vị và tôi chỉ cần nhìn vào đời sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Đấng thánh khiết tuyệt đối, không bao giờ phạm tội. Ngài là Đấng yêu thương vô điều kiện, bằng lòng giáng thế làm người để tìm kiếm và cứu vớt chúng ta, trong khi chúng ta còn ngoảnh mặt lại với Đấng tạo dựng ra mình. Ngài là Đấng công bình tuyệt đối, nên phải nhận lấy cơn thịnh nộ của Cha Ngài thế cho chúng ta. Ngài là Đấng tha thứ trọn vẹn, đến nỗi phải chịu hy sinh tính mạng của Ngài chuộc tội cho muôn người. Và cuối cùng, Ngài là Đấng quyền năng vô song, vì Ngài đã chết nhưng đã đắc thắng tử thần, sống lại hiển vinh. Sự giáng trần, đời sống trọn lành, sự giảng dạy, sự chết thế hy sinh và quan trọng nhất là sự phục sinh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả lời cho mọi thắc mắc của con người về sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa, như chính Ngài có tuyên bố: “Ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ” (Khải Huyền 1:17,18).

 1. Có phải mọi tôn giáo đều giống nhau không? Có phải mọi con đường đều dẫn đến sự cứu rỗi không?

Trong khi mọi tôn giáo là nỗ lực riêng của con người để tìm về lại với Đấng Tạo Hóa, thì chỉ duy Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa đã giã từ thiên đàng để tìm đến với con người.

Trong khi mọi tôn giáo dùng bao mỹ từ cao trọng và đẹp đẽ để diễn tả về Đấng mình tôn thờ, nhưng chỉ duy những người tin nhận Chúa Giê-xu gọi Đấng Tạo Hóa là Cha thân yêu của mình.

Trong khi các giáo chủ tôn giáo giảng thuyết và chỉ cho con đường giải thoát, thì Chúa Giê-xu đã giáng trần, không chỉ giảng dạy, nhưng còn chịu chết thay để giải thoát cho con người khỏi món nợ tội. Trong khi các giáo chủ mọi tôn giáo đã chết và chết luôn, không hề sống lại, nhưng chỉ duy Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh.

Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là một giáo chủ tôn giáo. Ngài đã chết, nhưng đã sống lại. Sự kiện phục sinh bày tỏ Ngài là duy nhất, là Đấng Tạo Hóa trong thân xác con người, là con đường cứu rỗi duy nhất cho chúng ta, có một không hai, như chính Ngài có khẳng định: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

 1. “Cái gì ở đằng sau cái chết?”

Chết là nỗi sợ hãi to lớn nhất của con người, vì bí mật sâu thẳm và quyền lực to lớn của nó. Có ai mà không chết và có ai chết mà sống lại được, để kể về đằng sau sự chết là gì?

Nhưng sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chết và đã sống lại, Ngài tuyên bố đã đắc thắng quyền lực của sự chết. Âm phủ kể từ đó, không còn quyền giam giữ những ai đã tin vào sự chết thế của Con Trời. Khi chúng ta tin vào sự chết thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì cái chết không còn đáng sợ nữa, nhưng chết là cửa ngõ để đi vào sự sống phước hạnh đời đời, như Kinh Thánh có tuyên bố: “Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài” (Rô-ma 6:8).

Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là nền tảng của niềm tin, là tất cả hy vọng của những ai tin nhận Ngài, như sứ đồ Phao-lô có đã nói: “Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, lời giảng dạy của chúng tôi hóa ra vô ích, và đức tin anh em cũng mất nền tảng. Nếu Chúa Cứu Thế đã chẳng sống lại, đức tin anh em hóa ra vô ích, anh em vẫn còn bị đày đọa trong tội lỗi, và nếu thế các tín hữu đã chết cũng vĩnh viễn hư vong” (1Cô-rinh-tô 15:14,17,18).

Các môn đệ của Chúa Giê-xu vẫn còn lo âu, sợ hãi cho đến khi họ được gặp lại Ngài sống lại, bằng xương bằng thịt.

Một người thanh niên tên Sau-lơ, học rộng, tài cao, là một người lãnh đạo Do-thái giáo, đã dẫn đầu trong việc bức bách phá hại những người theo Chúa Giê-xu. Cho đến khi người thanh niên này gặp gỡ Chúa Giê-xu phục sinh, để rồi trở nên sứ đồ Phao-lô cao trọng, chuyên rao giảng sự chết và sự sống lại của Ngài.

Hàng triệu triệu con người, nếu hỏi điều gì đã thay đổi cuộc đời của họ, thì câu trả lời là họ đã gặp được Chúa Giê-xu phục sinh, Đấng đã sống lại và đang sống trong lòng họ. Cuộc đời của chúng ta sẽ vẫn mãi vô nghĩa, vô mục đích và vô vọng, sẽ mãi lẩn quẩn trói buộc trong ba thắc mắc lớn nhất là “Đấng Tạo Hóa có hiện hữu hay không?”“Tôn giáo nào cũng tốt” và “Đằng sau sự chết là gì?”, cho đến khi nào chúng ta chịu mở cánh cửa lòng để gặp gỡ Chúa Giê-xu phục sinh vậy.

                                                                    Theo Internet

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.03.2024

in NAM GIỚI on 20 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 24.03.2024 (Chúa Giê-xu vào Giê-ru-sa-lem).

 1. Đề tài: Ý NGHĨA VỀ HÔ-SA-NA.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 118:25-26, Ma-thi-ơ 21:9,15; Mác 11:9-10; Giăng 12:13.
 3. Câu gốc: “Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!(y) 10 Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Mác 11:9-10).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 37-39.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.  

* CHỈ DẪN: Ca ngợi – Cảm tạ.  

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Tiếng “Hô-sa-na” có gốc từ Tiếng Hy-bá-lai có nghĩa là “Xin hãy cứu” hay “Xin ban ơn cứu rỗi” và được lấy từ Thi Thiên 118:25 “Đức Giê-hô-va ôi! xin giải cứu chúng con; Đức Giê-hô-va ôi, xin cho chúng con được thịnh vượng”.

Trong hội đường, lời kêu cầu này trở thành lời tung hô, tôn vinh và chúc tụng Đức Chúa Trời hãy cứu giúp. Vào ngày lễ Đền Tạm, dân chúng làm thành đoàn cầm lá, họ vừa đi vừa hát Hô-sa-na. “Đáng ca ngợi Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng con chúc tụng Ngài” (Thi Thiên 118:26).

Câu Thi Thiên 118:26 này, ban đầu chỉ với ý định xin Chúa ban phước cho những người hành hương tiến vào đền thờ. Nhưng rồi “Hô-sa-na” đã mất đi ý nghĩa nguyên thủy ban đầu là “Xin hãy cứu”, thay vào đó truyền thông sau này đã dần sử dụng Hô-sa-na với ý nghĩa thành lời tung hô vui mừng chiến thắng, là lời tôn vinh dành cho Chúa Giê-xu.

Khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, công chúng hoan nghênh và kêu lớn tiếng: “Hô-sa-na”, tức là có ý cầu xin Chúa ban cho Đấng Mê-si cùng phước lành của Ngài (Ma-thi-ơ 21:9,15; Mác 11:9-10; Giăng 12:13). Trong Thi Thiên 118:25, thì có ý là cầu Chúa cứu giúp. Khi giữ lễ Lều tạm ở đền thờ, đến ngày thứ bảy cuối cùng gọi là “Ngày Hô-sa-na Lớn”, các thầy tế lễ đọc Thi Thiên 113:1; 118:1, mọi người trong lòng vui mừng, thường đồng thanh kêu lớn tiếng “Hô-sa-na”, giữa các tiếng hô thường cách nhau một khoảng thời gian ngắn.

Hội Thánh đời sau dầu quên mất ý nghĩa nguyên gốc, nhưng trong các bài thi ca vẫn còn dùng chữ Hô-sa-na. Cũng có nghĩa là vui mừng, nhảy nhót và ca ngợi.

Khi Hê-bơ-rơ 9:28 và Khải 7:9-10 được ứng nghiệm ngày Chúa tái lâm, thì Y-sơ-ra-ên sẽ dự phần về tiếng kêu Hô-sa-na đó và reo lên “Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Lu 13:35; Thi 118:25-26; Ê-sai 12:1-3).

Mục Vụ Do Thái – Lời Sự Sống Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.03.2024

in NAM GIỚI on 12 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 17.03.2024

 1. Đề tài: ĐẦY TỚ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Giê-rê-mi 18:1-6; Thi 119:73; Mat 20:26-28; Phi-líp 2:5-8; 1Cô 1:26-31.
 3. Câu Gốc: “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quí người” (Giăng 12:26).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 34-36.
 5. Thể loại: Thảo luận.

* CHỈ DẪN: Thảo luận.

 1. Từ nhiều tuần trước, Ủy viên Linh vụ giao hai đề tài cho hai nhóm.

Đề tài 1: Là người đầy tớ của Đức Chúa Trời, tôi nhận mệnh lệnh từ Ngài và tự tôi sẽ cố gắng thực hiện.

Đề tài 2: Là người đầy tớ của Đức Chúa Trời, tôi luôn vâng lời theo sự dẫn dắt của Chúa và để Ngài hành động qua tôi.

 1. Mỗi nhóm họp lại, cử ra hai người thay mặt nhóm để thảo luận và bênh vực ý kiến của nhóm mình. Cần chuẩn bị nội dung thật kỹ để buổi thảo luận sôi nổi và hào hứng.
 2. Ban hướng dẫn nhờ một người hiểu biết Lời Chúa, từng trải thuộc linh để đúc kết giờ thảo luận. Phải hết sức cẩn thận vì đúc kết sai sẽ làm rối trí các ban viên và gây nguy hại cho Hội Thánh. Nếu cần, cho người ấy mượn tài liệu tham khảo mà bạn đang có.
 3. Giờ thảo luận.
 4. Người hướng dẫn tuyên bố đề tài thảo luận và mời đại diện hai nhóm lên ngồi đối diện nhau trước các ban viên.
 5. Người hướng dẫn tuyên bố quy luật của buổi thảo luận: Mỗi nhóm tự do trình bày, bênh vực ý kiến của nhóm mình (nhưng không tranh cãi để dành phần thắng). Thời gian: 20 phút.
 6. Đúc kết (15 phút): Người đúc kết phải dựa trên Lời Chúa (chứ không phải lý luận) để nói lên chân lý.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Bạn có muốn trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Hãy tìm xem Chủ ở nơi đâu, rồi bạn cần có mặt ở đó. Tìm xem Chủ đang làm gì, rồi bạn cần làm ngay việc đó. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha ta ắt tôn quí người” (Giăng 12:26).

Chúng ta thường hành động như thể Chúa nói cho chúng ta biết Ngài muốn chúng ta làm gì rồi sai đi cho chúng ta tự mình cố gắng làm. Sau đó, bất cứ khi nào cần, thì chúng ta có thể kêu cầu và Chúa sẽ giúp. Đó không hề là hình ảnh của Kinh Thánh. Khi Chúa sắp làm điều gì, Ngài bày tỏ điều ấy cho dân sự Ngài hoặc qua đầy tớ của Ngài (A-mốt 3:7).

Khi Đức Chúa Trời sắp làm điều gì qua bạn, Ngài phải đem bạn ra khỏi nơi của bạn để đến nơi của Ngài. Chính lúc biết Chúa đang hành động tại chỗ của bạn, đời sống bạn sẽ lâm vào chỗ tương phản với Ngài. Bạn không thể vừa cứ đi theo con đường riêng của mình vừa đồng đi với Đức Chúa Trời được.

 1. I. Là một người đầy tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải:

(1) Chịu nhào nặn (2) Ở lại trong tay người chủ (Giê-rê-mi 18:1-6). Sau đó chỉ một mình người chủ mới có thể sử dụng vật dụng mà chủ chọn. Đầy tớ không thể tự mình làm được điều gì cả. Chúa Giê-xu phán: “Con chẳng tự mình làm việc gì được” (Giăng 5:19) và “Vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Khi Đức Chúa Trời làm việc qua đầy tớ đó, người đó có thể làm bất cứ đIều gì Đức Chúa Trời làm.

 1. II. Làm đầy tớ đòi hỏi phải vâng lời:

Đầy tớ phải làm những gì được truyền bảo, nhưng buộc phải nhớ ai là người đang hoàn tất công việc – đó là Đức Chúa Trời.

Nếu bạn đang hầu việc Chúa theo định nghĩa này của thế gian về đầy tớ, khái niệm này phải thay đổi cách bạn tiếp cận sự hầu việc Chúa. Bạn không nhận những mệnh lệnh để sau đó đi ra thực hiện. Bạn liên hệ và đáp ứng với Chúa, điều chỉnh đời sống bạn cho đúng, để Chúa có thể làm mọi điều Ngài muốn qua đời sống bạn.

III. Những tấm gương của người đy tớ vâng phục Chúa.

 1. 1. Tiên Tri Ê

Tiên tri Ê-li đã thách thức những tiên tri Ba-anh (vị thần phồn thực của Ca-na-an), để chứng minh một lần đủ cả rằng Đức Chúa Trời là thần, ông đã hết sức mạo hiểm trong cương vị đầy tớ của Chúa.

Ê-li ít hơn tiên tri Ba-anh và tiên tri Át-tạt-tê theo tỉ lệ một trên 850. Nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ công việc của chính Ngài bằng cách giáng lửa và thiêu hóa của lễ (và bàn thờ) như Ê-li đề xướng, thì ông sẽ hoàn toàn thất bại. Ê-li ắt hẳn mất mạng. Ông sửa lại bàn thờ của Chúa. Ê-li đã phải cứ ở lại và làm mọi điều Chúa ra lệnh cho ông. Ê-li vâng theo mạng lệnh Chúa chứ không dựa trên sáng kiến của cá nhân ông. Ông đi đến nơi Chúa sai, và làm mọi điều Chúa bảo. Sau đó Đức Chúa Trời hoàn tất mục đích Ngài qua ông. Ê-li muốn mọi người xác nhận Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Đó chính là cách mọi người đã đáp ứng.

Ê-li hay Chúa đã giáng lửa từ trời xuống? Đức Chúa Trời làm. Ê-li làm gì? Chỉ vâng lời. Ê-li không có khả năng làm điều Chúa làm. Và Chúa đã hành động qua sự vâng lời của đầy tớ Ngài, để mọi người nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời Chân Thật, bởi việc làm mà chỉ mình Ngài mới có thể làm được (1Các vua 18:1-46).

 1. 2. Chúa Giê-xu.

Nhiều đoạn Kinh Thánh mô tả Chúa Giê-xu là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Ngài trở thành một đầy tớ đã hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu chuộc loài người. Đây là những điều mà sứ đồ Phao-lô nói về Ngài:

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự!” (Phi-líp 2:5-8).

Trong lời chỉ dẫn của Chúa Giê-xu cho các môn đồ về tinh thần làm đầy tớ, Ngài mô tả vai trò phục vụ của chính Ngài:“Trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:26-28). Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta về mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài: “Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy” (Giăng 20:21).

 

 

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

 1. 1. Bạn đang làm việc nào trong đời sống cá nhân và trong Hội Thánh, mà bạn biết mình không thể hoàn tất nếu Chúa không can thiệp vào?
 2. 2. Khi Chúa làm việc thì chất lượng phục vụ và số lượng những kết quả lâu bền, có khác biệt so với khi bạn làm việc không?

3. Bạn có muốn trở thành người đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Bạn có tin rằng Ngài sẽ làm những việc phi thường qua đời sống bạn không? Tại sao?

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.03.2024

in NAM GIỚI on 5 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 10.03.2024 (CN Phụ Nữ Tin Lành)

 1. Đề tài: NGƯỜI NỮ TRONG NHÀ CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Châm ngôn 31:10-31.
 3. Câu gốc: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi” (Châm 31:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Theo chủ đề.
 5. Thể loại: Thi nấu ăn.

* CHỈ DẪN: Thi nấu ăn.

 1. Mục đích: Tạo điều kiện cho các người nam có cơ hội trổ tài nội trợ, để giúp đỡ những người nữ trong gia đình (mẹ, vợ….) trong việc chăm lo các bữa ăn mỗi ngày.
 2. Ban hướng dẫn chuẩn bị.
 3. Mời người trong ban chấp sự Hội Thánh làm giám khảo.
 4. Thông báo thể lệ thi cho các nhóm. Yêu cầu họ chuẩn bị các vật dụng nấu ăn (bếp củi, nồi, dao, thớt…) và vật dụng ăn uống (tô, chén, dĩa, đũa…) cho nhóm của mình.
 5. Chuẩn bị nhiều phần thức ăn bằng nhau (gạo, thịt, cá, tôm, rau cải, bột nêm, dầu ăn…). Số phần thức ăn tương ứng với số nhóm của ban Nam giới.
 6. Thi nấu ăn.
 7. Một người chia sẻ ngắn (10 phút) về ý nghĩa của phân đoạn Kinh Thánh làm nền và câu gốc.
 8. Trưởng ban thông báo thể lệ cuộc thi.

– Các nhóm tập trung hàng dọc trước ban hướng dẫn và sẽ được phân phát thức ăn giống nhau.

– Sau hiệu lệnh, các nhóm sẽ nấu ăn trong vòng 30 phút (cơm và 2-3 món ăn) và dọn ra trên dĩa hoặc tô.

– Đúng giờ, ban giám khảo sẽ chấm điểm:

     4Tổ chức qui củ: 10 điểm.

     4Sạch sẽ và ngăn nắp: 10 điểm.

     4Tinh thần làm việc hăng say, vui vẻ và đoàn kết: 10 điểm.

     4Thức ăn ngon, mỗi món (cả cơm): 10 điểm.

     4Trình bày thức ăn đẹp: 10 điểm.

 1. Phát thưởng và thông công.

     – Tuyên bố điểm và phát thưởng.

     – Dọn và ăn chung với nhau.

 1. Chỉ dẫn nấu ăn.

Sau đó, những người nấu ăn ngon sẽ lần lượt chỉ dẫn người khác cách nấu ăn, để các ông trở thành những người biết giúp đỡ, chia sẻ việc nội trợ trong gia đình.

* Món Ăn Gợi Ý.

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM.

 • Nguyên liệu:

– 400g cánh gà.

– Đường: 2 muỗng.

– Nước mắm: 2 muỗng.

– Tỏi: 2 củ.

 • Cách làm:

– Bước 1: (sơ chế nguyên liệu): Cánh gà rửa nước sạch, sau đó rửa lại với nước muối pha loãng cho hết mùi hôi rồi các bạn đem thấm khô, cho vào lò vi sóng quay ít phút (hoặc có thể luộc qua). Làm như vậy bạn cánh gà khi rán sẽ mau chín, tiết kiệm được thời gian rán. Tỏi băm nhỏ.

– Bước 2: Cho cánh gà vào rán ngập dầu với mức lửa to, đến khi lớp da gà có độ giòn và chuyển màu vàng ruộm thì vớt ra. Lót giấy thấm dầu cho bớt độ béo.

– Bước 3:  Đem phi thơm tỏi với 1 chút dầu ăn. Khi tỏi thơm hạ lửa nhỏ, cho vào chảo đường và nước mắm theo tỉ lệ: 1:1 (cứ 1 thìa nước mắm kèm một thìa đường). Sau khi ước lượng nước mắm và đường vừa đủ, bật lửa to trở lại rồi thả cánh gà vào, cầm cán chảo lắc qua lắc lại cho hỗn hợp tỏi-mắm-đường ngấm đều. Khi thấy món ăn chuyển màu vàng sánh thì tắt bếp, gắp cánh gà ra đĩa trình bày.

Vị mặn thơm của nước mắm, quyện với tỏi băm và bám đều vào miếng cánh gà khiến cho bất cứ ai khi nhìn thấy món ăn này cũng khó có thể cầm lòng.

Chúc các bạn thành công với món cánh gà chiên nước mắm này nhé!

CANH RAU ĐAY NẤU VỚI CUA ĐỒNG.

 • Nguyên liệu:

– 1 mớ rau đay (300 – 500g tùy thành viên trong gia đình).

– 1 mớ rau mồng tơi (300 – 500g tùy thành viên trong gia đình)

– 1kg cua đồng.

– 1 quả mướp.

– Hành tím, ớt, tỏi.

– Gia vị: muối, bột ngọt, 1 muỗng nhỏ mắm tôm.

 • Cách làm:

Cách nấu canh cua rau đay mặc dù đơn giản nhưng phải làm sao để có được bát canh ngon, đậm đà, không ngán khi ăn nhưng vẫn giữ được độ béo ngậy vừa đủ của bát canh, để cả nhà ăn thấy ngon miệng.

– Bước 1: Làm cua.

Cách nấu canh cua rau đay phải chú ý ngay từ bước đầu của việc chọn cua, cua được chọn phải còn sống, không gãy chân, gãy càng. Cua được mua về đem ngâm với nước sạch trong 30 phút để bùn bẩn được ra ngoài. Sau đó mới thực hiện làm cua.

Cua đã được ngâm rửa sạch, bóc yếm và mai cua, lấy phần gạch cua cho vào bát. Tiếp đến ta cho phần thân cua đã được loại bỏ yếm và mai cho vào cối giã nát hoặc có thể xay nhuyễn trong máy xay sinh tố.

Bạn cho vào cua xay nửa thìa muối trắng, một tô nước, dùng tay bóp nhẹ nhàng cua xay, lọc cẩn thận lấy phần nước cua và bỏ đi phần xác cua. Hãy sử dụng dụng cụ lọc thật cẩn thận.

– Bước 2: Sơ chế rau và mướp.

Rau đay, mồng tơi được nhặt sạch cuống, sau đó rửa sạch và ngâm trong chậu nước muối pha loãng. Ngâm rau trong nước muối là cách tốt nhất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau 20 phút ngâm với nước muối, bạn rửa rau lại một lần nữa và thái nhỏ rau.

Cách nấu canh cua rau đay thơm ngon là không thể thiếu một quả mướp, nhưng nếu gia đình bạn không thích ăn mướp thì có thể thay thế bằng quả bầu. Mướp gọt hết vỏ, rửa sạch và thái thành miếng vừa miệng ăn.

– Bước 3: Nấu canh cua.

Bạn cho hết nước cua vào nồi, đun sôi với lửa nhỏ.  Để có được cách nấu canh cua rau đay thơm ngon, bạn nên chú ý cẩn thận ở bước này. Nếu nấu ở lửa to, khi canh sôi mạnh thịt cua có thể trào ra ngoài mất đi dinh dưỡng. Vì vậy, nên để lửa nhỏ, canh cua sôi, thịt cua bắt đầu kết lại thành tảng thì bạn cho mướp, sau 3 phút có thể cho rau đay và rau mồng tơi vào. Cuối cùng là thả phần gạch được lấy trong mai cua cho vào nồi canh.

Cách nấu canh cua rau đay để không bị nồng và rau có được màu xanh mát nhẹ nhàng, là khi nấu bạn không đậy nắp. Sau khi những nguyên liệu cho vào nồi canh sôi, sau 1 phút bạn có thể tắt bếp.

– Bước 4: Phi tỏi, hành cho vào canh.

Một nồi canh cua rau đay ngon không thể thiếu được hương vị thơm của hành tỏi phi vàng. Vì vậy, bạn có thể đập hoặc băm nhuyễn hành tỏi và vài lát ớt, sau đó đặt chảo lên bếp cho dầu nóng và phi vàng hành tỏi. Cuối cùng là cho vào nồi canh cua khi thấy hành, tỏi đã được vàng thơm.

Cách nấu canh cua rau đay không hề khó chút nào, hãy thể hiện tài năng nội trợ của mình trong bữa cơm của gia đình. Ăn canh cua rau đay với món nào là ngon? Với món canh này ngày hè thì bạn có thể ăn kèm với bát cà muối, thịt kho tàu thì ngon hết ý.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.03.2024

in NAM GIỚI on 26 Tháng Hai, 2024

Chúa nhật 03.03.2024

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ I.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 146.
 3. Câu Gốc: “Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va suốt đời, nếu con còn sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Chúa Trời của con bấy lâu” (Thi Thiên 146:2 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 31-33.
 5. Thể loại: Sinh nhật.

* CHỈ DẪN: Sinh nhật.

 1. Thông báo danh sách những người có ngày sinh trong Quý 1 (tháng 1,2,3) trước một tuần lễ; bổ sung tên những người còn thiếu.
 2. Thư ký trao danh sách cho thủ quỹ mua quà. Quà tặng sinh nhật nên mua nhiều hơn số cần, phòng khi có khách, thân hữu… đến dự và cũng có ngày sinh trong quý đó.
 3. Những người không nhớ ngày sinh, có thể chọn ngày cưới, ngày tin nhận Chúa, ngày chịu báp-têm… để làm sinh nhật.
 4. Chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật (nếu có thể), kích thước chiếc bánh tùy theo số người tham dự.
 5. Mời những người có tên trong danh sách “sinh nhật” lên phía trên, số người còn lại hát chúc mừng. Tất cả cùng cầm dao cắt bánh. Mời người cầu nguyện đặc biệt cho họ.
 6. Ban hướng dẫn tặng quà cho những người có sinh nhật.
 7. Mời một số người có sinh nhật làm chứng, ca ngợi Chúa, chia sẻ những kinh nghiệm thuộc linh để khích lệ các ban viên.
 8. Chơi trò chơi, đố vui và ăn bánh sinh nhật…

* Trò Chơi Dành Cho Người Có Sinh Nhật:

Chuẩn bị một số lời yêu cầu vui, mời những người có sinh nhật lên bốc thăm và thực hiện theo lời yêu cầu đó.

* Trò Chơi Tập Thể:

CHỐNG LẠI ĐIỀU XẤU

J Cách chơi: NHD đứng trước một người nào đó nói điều gì thì người đối diện phải nói điều ngược lại. Ví dụ: NHD nói “Địa ngục” thì người đối diện đáp lại “Thiên đàng”. NHD nói “Biếng nhác” thì người đối diện đáp lại “Siêng năng”. NHD nói “Ghen ghét” thì đối diện đáp lại “Yêu thương”… (Người nào không ứng xử nhanh xem như thua và bị phạt).

HỎI – TRẢ LỜI

K Chuẩn bị:

– Giấy, viết, 2 chiếc nón.

– Chia làm hai nhóm: Nhóm Nam và nhóm Nữ.

J Cách chơi:

Trên miếng giấy các bạn bên Nữ ghi 1 câu hỏi bất kỳ – còn bên Nam tưởng tượng ra 1 câu trả lời bất kỳ. Sau đó gom tất cả vào chiếc nón của nhóm mình – 2 nhóm cử ra 2 người lần lượt lên bốc câu hỏi – câu trả lời đọc lên cho mọi người nghe. Nếu câu hỏi và trả lời có ý nghĩa sẽ được thưởng (lần sau có thể làm ngược lại: Nam hỏi – Nữ trả lời).

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 25.02.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 25.02.2024

in NAM GIỚI on 19 Tháng Hai, 2024

Chúa nhật 25.02.2024

 1. Đề tài: THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Sáng 12:1-20; Xuất 3:6-17; Giô-suê 4:2-7; Mat 25:21,23.
 3. Câu Gốc: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng 12:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 28-30.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật ngày 14.01.2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Đức Chúa Trời muốn đưa bạn dự phần vào các mục đích của Ngài. Ngài vẫn đang hành động trong đời sống bạn từ khi bạn chào đời. Khi Chúa sẵn sàng đưa bạn tiến một bước mới hoặc tiến theo một phương hướng mới trong công việc Ngài, thì thời điểm đó sẽ luôn luôn nằm đúng trình tự với những gì Ngài đã làm rồi trong đời sống bạn. Ngài không đổi hướng đột ngột hay đi đường vòng vô nghĩa. Ngài xây dựng tính cách của bạn cách có trật tự và nhắm vào một mục đích Thiên thượng.

 1. Đáp ứng thời điểm của Chúa.

Hãy để ý đến thời điểm của Đức Chúa Trời.Khi Chúa phán với Áp-ra-ham (Sáng 12:1-20), thì Ngài sắp làm việc gì? Ngài sắp lập lên một dân. Giây phút Áp-ra-ham biết việc Chúa sắp làm, thì đó là lúc ông phải điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Ngài. Ông phải lập tức làm theo điều Chúa đã phán.

Giây phút Chúa phán với bạn thì đó chính là thời điểm  Chúa muốn bạn đáp ứng với Ngài. Một số người cho rằng, chúng ta có một khoảng thời gian suy nghĩ điều Ngài phán, để thử xác định xem đấy có thực sự là thời điểm của Đức Chúa Trời không. Khi Chúa phán với tôi tớ Ngài, thì Ngài sẵn sàng hành động. Bằng không, Chúa sẽ không phán với bạn. Khi Chúa bước vào trong đời sống bạn, thì thời điểm đáp ứng của bạn là điều hết sức quan trọng, bạn cần phải tin cậy Ngài.

 1. Chúa phát triển tính cách cho xứng hợp với công tác được giao.

Thật sai lầm khi cho rằng chính lúc Chúa kêu gọi bạn thì bạn đã sẵn sàng cho công tác rồi?

Phải mất bao lâu kể từ lúc Chúa phán với Áp-ra-ham rằng Y-sác, đứa con của lời hứa sẽ sinh ra? Hai mươi lăm năm! (Sáng 12:4; 21:5.) Vì sao Đức Chúa Trời chờ đợi hai mươi lăm năm? Vì Ngài cần hai mươi lăm năm để làm nên một người cha phù hợp cho Y-sác. Chúa quan tâm không phải đến Áp-ra-ham, mà quan tâm đến một dân tộc. Chất lượng của tổ phụ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bộ những thế hệ theo sau. Tổ phụ thể nào, những thế hệ kế tiếp cũng thể ấy. Chúa phải dành thì giờ để gây dựng Áp-ra-ham thành một con người có tính cách. Áp-ra-ham đã bắt đầu điều chỉnh đời sống mình với đường lối của Chúa ngay lập tức. Ông không thể chờ cho đến khi Y-sác ra đời rồi mới cố gắng trở thành người cha mà Chúa muốn.

Phải mất bao lâu sau khi Chúa kêu gọi sứ đồ Phao-lô, thì ông mới thực hiện hành trình truyền giáo đầu tiên? Có lẽ mười hoặc mười một năm. Chúa muốn cứu chuộc thế giới hư mất, và Ngài muốn bắt đầu cứu chuộc người ngoại bang qua Phao-lô. Chúa cần chừng đó thì giờ để chuẩn bị Phao-lô cho công tác ấy.

Nếu Chúa có công tác lớn cho bạn, Ngài phải phát triển một tính cách cao trọng cho xứng hợp với công tác đó, trước khi có thể giao cho bạn.

Có phải vì bạn mà Chúa dành thì giờ chuẩn bị bạn không? Không, không phải chỉ vì riêng một mình bạn, mà còn vì cớ những người mà Ngài muốn đến với họ thông qua bạn. Bấy giờ khi Ngài đưa bạn vào công tác, Ngài sẽ đạt được mọi điều Ngài muốn nơi đời sống những người mà bạn đến với họ.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

 1. Nếu Chúa phán với bạn, bạn sẽ đáp ứng ngay đúng thời điểm mà Ngài đã phán hay cần có thời gian để suy nghĩ, phán đoán?
 2. Bạn muốn Chúa giao cho mình loại công tác nào? Lớn hay nhỏ? Nếu đó là một công việc không phù hợp với khả năng và ý muốn của bạn, bạn sẽ làm gì?
 3. Để trở nên một người trung tín với Chúa, bạn có gặp những trở ngại nào không? Xin kể ra những trải nghiệm của bạn.
 4. Có bao giờ bạn đã không trung tín với Chúa chưa? Vì sao?
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 18.02.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 18.02.2024

in NAM GIỚI on 12 Tháng Hai, 2024

Chúa nhật 18.02.2024

 1. Đề tài: CHÚA PHÁN QUA HOÀN CẢNH.
 2. Kinh Thánh: Xuất 5:22-23, Gióp1-2; Lu-ca 7:11-17; Giăng 14:6.
 3. Câu Gốc: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28a).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 25-27.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

 

* CHỈ DẪN: Học Kinh Thánh Nhóm.

 1. 1. Tài liệu: Ủy viên linh vụ dựa vào tài liệu để chọn phương pháp học Kinh Thánh, soạn câu hỏi và viết sẵn ra giấy để trao cho các nhóm.
 2. Phương pháp học Kinh Thánh phải tùy theo phần Kinh Thánh làm nền và khả năng của ban viên.
 3. Nếu bạn không có phương pháp học Kinh Thánh, bạn có thể soạn 2-3 cụm câu hỏi cho giờ học Kinh Thánh nhóm. Mỗi cụm câu hỏi gồm có:

– Câu hỏi quan sát (nêu việc xảy ra).

– Câu hỏi suy luận (giải thích việc xảy ra và tìm sự dạy dỗ của Lời Chúa).

– Câu hỏi áp dụng (ứng dụng sự dạy dỗ vào đời sống).

* CÂU HỎI GỢI Ý:

Đọc Lu-ca 7:11-17, trả lời các cụm câu hỏi sau:

(1.1) Câu hỏi quan sát: Trước khi Chúa Giê-xu đến, người đàn bà góa ở thành Nain đang ở trong hoàn cảnh như thế nào?

(1.2) Câu hỏi suy luận: Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài như thế nào trước hoàn cảnh của người đàn bà góa đó?

(1.3) Câu hỏi áp dụng: Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu lâm vào hoàn cảnh đau thương, khắc nghiệt?

(2.1) Mô tả những hành động của Chúa Giê-xu khi Ngài gọi người trai trẻ ở Na-in sống lại.

(2.2) Những hành động của Chúa đã chứng tỏ điều gì?

(2.3) Bạn nhận được sự dạy dỗ nào khi đọc phân đoạn Kinh Thánh này?

(3.1) Những người ở thành Na-in đang làm gì khi Chúa đến?

(3.2) Tại sao Danh Đức Chúa Trời được vinh hiển tại nơi đây?

(3.3) Bạn đã làm gì để Danh Chúa được vinh hiển tại nơi bạn ở?

 1. Thảo luận: Để giờ học Kinh Thánh có kết quả tốt, ủy viên linh vụ và các trưởng nhóm nên cùng học với nhau trước.
 2. Thời gian học Kinh Thánh nhóm:
 3. 5 phút giải thích và chia nhóm.
 4. 20 phút học Kinh Thánh.
 5. 10 phút tường trình.
 6. 5 phút đúc kết.
 7. Giải thích: Đọc phần Kinh Thánh làm nền. Giải thích phương pháp học. Đọc câu hỏi và giải thích rõ ràng để các ban viên dễ thảo luận.
 8. Chia nhóm: Chia thành 2 hoặc 3 nhóm.
 9. Vị trí: Ủy viên linh vụ chỉ định chỗ học Kinh Thánh cho các nhóm.
 10. Bài học: Giao phần tài liệu và câu hỏi đã soạn trước cho mỗi nhóm.
 11. Trưởng nhóm và thư ký nhóm: Mỗi nhóm có thể cử người làm trưởng nhóm và thư ký nhóm (nếu chưa có). Trưởng nhóm hướng dẫn nhóm học Kinh Thánh, thư ký ghi lại những điểm chính trong giờ học Kinh Thánh và tường trình trong giờ đúc kết. Trưởng nhóm giỏi là người đưa ra câu hỏi và gợi ý cho các bạn trả lời.
 12. Giờ tường trình và đúc kết: Các thư ký nhóm lần lượt trình bày kết quả giờ học Kinh Thánh của nhóm mình. Sau đó, ủy viên linh vụ sẽ đúc kết để nhẹ nhàng sửa những điểm sai, nhấn mạnh những sự dạy dỗ quan trọng và kết luận bài học.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Đức Chúa Trời kiểm soát các hoàn cảnh, Ngài đóng cửa này và mở cửa kia. Không việc gì xảy đến cho chúng ta cách ngẫu nhiên. Mỗi chi tiết nhỏ đều được Chúa hoạch định. Chúng ta chấp nhận các hoàn cảnh xảy đến như là những bản chỉ đường, Chúa dùng để chỉ dẫn hướng đi cho chúng ta. Trong khi lái xe, đèn đỏ cũng có giá trị chỉ đường y như đèn xanh. Hoàn cảnh trở ngại có thể là dấu hiệu dừng lại để chúng ta tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa.

 1. Có Cách Nhìn Của Chúa Qua Hoàn Cảnh.

Đôi khi hoàn cảnh có vẻ như “tồi tệ”. Có lẽ bạn thấy mình ở giữa một hoàn cảnh “tồi tệ” và muốn hỏi Chúa “Vì sao điều này lại xảy đến cho con?” Rồi bạn bắt đầu cầu nguyện tráchmóc Chúa, bạn nghi ngờ tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài. Biết bao điều sai quấy có thể xảy ra nếu bạn cố nhìn xem Đức Chúa Trời từ giữa những hoàn cảnh ấy. Không phải chỉ có một mình bạn như vậy đâu.

Gióp đã gặp một từng trải tồi tệ giống như vậy. Ông không biết điều gì đang diễn ra, khi tất cả những gì mình có đều bị tiêu hủy, con cái bị giết, còn mình thì ngứa khắp người (Gióp 1:1, 2:13). Gióp đã vật lộn với sự hiểu biết về hoàn cảnh của mình. Ông không biết điều gì đang xảy ra từ nhãn quan của Đức Chúa Trời (1:6-12; 2:1-7). Ông cũng không biết đoạn cuối (42:12-17) là nơi Chúa sẽ khôi phục tài sản, gia đình và sức khỏe cho ông.

Các bạn của Gióp nghĩ họ đã có được cái nhìn của Chúa, và bảo ông phải xưng tội mình. Gióp không tìm thấy điều nào không công bình trong đời sống mình để xưng ra cả. Nếu bạn không biết nhãn quan của Đức Chúa Trời, bạn nghĩ mình sẽ đứng về phía của ai? Phía của Chúa hay Gióp? Chắc bạn sẽ đứng cùng phía với Gióp, và nói rằng: “Tôi muốn hỏi Chúa xem điều gì đang diễn ra. Vì sao Ngài lại cho phép điều này xảy ra?” Bạn sẽ nghĩ Chúa đang tàn nhẫn với Gióp.

Muốn hiểu được những hoàn cảnh tồi tệ hoặc gian truân của bạn, điều hết sức quan trọng là phải có cách nhìn của Đức Chúa Trời. Khi bạn đối diện những hoàn cảnh khó khăn hay khó hiểu, chúng có thể áp đảo vùi dập bạn. Nếu đặt mình vào giữa những hoàn cảnh ấy rồi cố nhìn xem Chúa, bạn sẽ luôn luôn hiểu biết lệch lạc về Ngài. Chẳng hạn, bạn có thể bảo: “Chúa không yêu thương tôi” hoặc “Chúa bất công”. Cả hai câu tuyên bố đó về Chúa đều sai lầm. Biết bao điều sai quấy có thể xảy ra nếu bạn cố nhìn xem Chúa từ giữa những hoàn cảnh ấy.

Như vậy, bạn phải làm gì? Trước hết, hãy đến cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn thấy quan điểm của Ngài về hoàn cảnh của bạn. Hãy nhìn lại những hoàn cảnh của bạn từ tấm lòng của Chúa. Khi bạn gặp những hoàn cảnh khó khăn hay khó hiểu, Thánh Linh của Chúa một lần nữa dùng Lời Chúa giúp bạn hiểu hoàn cảnh của mình từ nhãn quan của Ngài. Ngài sẽ bày tỏ cho bạn biết sự thật về hoàn cảnh ấy.

Bạn cần nhớ Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tối thượng. Bạn có thể gặp hoàn cảnh tương tự như từng trải của Gióp mà tại đó, Chúa không cho biết Ngài đang làm gì. Trong những hoàn cảnh đó, hãy công nhận tình yêu và quyền tể trị tối thượng của Chúa, rồi nương cậy ân điển nâng đỡ của Ngài đưa bạn vượt qua.

 1. Lắng Nghe Lời Chúa Qua Hoàn Cảnh.

Bạn không thể biết sự thật về hoàn cảnh của mình, cho đến khi bạn nghe được Lời từ Đức Chúa Trời.

Trong Xuất 5:1, 6:30, Môi-se đã làm đúng như được truyền dặn và yêu cầu Pha-ra-ôn cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Pha-ra-ôn từ chối và càng gây khó khăn thêm cho Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên đã quay sang nhắm vào Môi-se, chỉ trích ông gây ra bao rắc rối cho họ. Môi-se đã đáp ứng như thế nào trong hoàn cảnh này?

Ông đổ thừa cho Chúa và trách Ngài không làm điều đã hứa. Môi-se nói: “Lạy Chúa! Sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi yết kiến Pharaôn đặng nhân Danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân này, và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa” (Xuất 5:22-23). Môi-se ngã lòng đến nỗi sẵn sàng bỏ cuộc (Xuất 6:12). Đó cũng là cách đáp ứng thông thường của chúng ta khi đứng trước những hoàn cảnh như thế.

Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn với chúng ta. Chúa dành thì giờ giải thích cho Môi-se biết cách nhìn của Ngài. Chúa giải thích Ngài muốn Pha-ra-ôn chống nghịch để dân sự nhìn thấy được cánh tay giải cứu đầy quyền năng của Chúa. Ngài muốn dân sự tiến đến chỗ biết Ngài (bằng kinh nghiệm) là Đấng “TỰ HỮU HẰNG HỮU” vĩ đại. Hãy học tập theo gương của Môi-se. Khi đối diện những hoàn cảnh khó hiểu, đừng bắt đầu đổ thừa cho Chúa. Đừng bỏ không đi theo Ngài nữa. Hãy đến với Chúa. Hãy cầu xin Ngài bày tỏ sự thật về những hoàn cảnh của bạn. Hãy cầu xin Ngài cho bạn thấy nhãn quan của Ngài. Sau đó hãy chờ đợi Chúa.

Bạn cần phải để cho đời sống mình hướng về Chúa cách triệt để. Điều khó khăn nhất phải làm đó là bạn từ chối bản ngã, nhận lấy ý muốn của Chúa, rồi bước đi theo Ngài. Phần khó khăn nhất trong mối quan hệ của bạn với Chúa là chịu tập trung vào Ngài. Nếu phải ghi chép lại trọn ngày trong đời mình, có thể bạn thấy những lời cầu nguyện, thái độ, tư tưởng của bạn cùng mọi điều trong ngày ấy đều tập trung triệt để vào bản ngã. Có thể bạn vẫn chưa nhìn thấy sự việc theo cách nhìn của Chúa. Có thể bạn đang cố giải thích cho Chúa biết quan điểm của mình ra sao. Khi Ngài trở thành Chúa đời sống bạn, duy một mình Ngài mới có quyền để làm:

– Tiêu Điểm trong đời sống bạn.

– Đấng Khởi Xướng trong đời sống bạn.

– Đấng Chỉ Dẫn đời sống bạn.

Đây chính là ý nghĩa của việc để Ngài làm Chúa trong đời sống bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

 1. Bạn hiểu thế nào về nhãn quan của Đức Chúa Trời? Tại sao cần phải có nhãn quan của Chúa?
 2. Trong Xuất 5:1- 6:30, nếu ở địa vị của Môi-se, bạn sẽ làm gì?
 3. Bí quyết nào đã giúp bạn vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, và thử thách trong cuộc sống?