Thẻ: Lễ Phụ Thân

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 20.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 20.06.2021

in NAM GIỚI on 14 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 20.06.2021

  1. Đề tài: LỄ PHỤ THÂN/HIẾU KÍNH CHA MẸ.
  2. Kinh Thánh: Phục 5:16; Châm 23:22,24-25.
  3. Câu Gốc: “Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:20-21).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 25-28.
  5. Thể loại: Kịch – Thông công.

Read More