Chuyên mục: Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 30 Tháng Mười Một, 2017

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.

I.                   Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa.

Đối với điểm đầu tiên, chúng ta có lợi thế là đa số người Việt đều tin rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật và họ gọi Đấng đó là Ông Trời. (Nhớ) Trước khi đạo Phật và các tôn giáo khác du nhập vào Việt Nam thì ông bà tổ tiên của chúng ta đã thờ Ông Trời. Họ không thờ Phật hay những “thần” của các tôn giáo khác mà thờ Ông Trời. Dựa vào điểm chung quan trọng nầy, chúng ta bắt đầu như sau.

Read More

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 5 Tháng Chín, 2017

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. Ông bà tổ tiên chúng ta xác nhận: “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh,” nghĩa là trong muôn loài vạn vật được Ông Trời tạo dựng, chỉ có con người là tạo vật hết sức linh thiêng. Vì vậy, người Việt ai ai cũng tôn kính và thờ phượng Ông Trời. Trước mỗi nhà thường có một bàn thờ Thiên hay thờ Ông Trời. Riêng chúng tôi xưng danh Ngài là Đức Chúa Trời vì đó là Danh Xưng mà Kinh Thánh dành cho Đấng Tạo Hóa.

Read More

MỘT CÁCH LÀM CHỨNG ĐƠN GIẢN MÀ AI CŨNG CÓ THỂ THỰC HIỆN

MỘT CÁCH LÀM CHỨNG ĐƠN GIẢN MÀ AI CŨNG CÓ THỂ THỰC HIỆN

in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 5 Tháng Chín, 2017

Một số tín hữu tâm sự thế nầy: “Tôi rất muốn đi làm chứng nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào? Không biết phải trình bày thế nào về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu?” Mong rằng quyển Chứng đạo đơn “Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất” sẽ giúp đỡ các tín hữu phần nào trong việc chia sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu đến với mọi người.

Trong những năm qua khi đi làm chứng tôi thường nhấn mạnh hai điểm quan trọng sau:

  1. Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa.

2. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.

Đối với điểm thứ nhất, chúng ta có lợi điểm là đa số người Việt đều tin rằng Ông Trời là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật và con người là vật thọ tạo cao quý nhất, “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh.” Dựa vào điểm chung nầy, chúng ta có thể dễ dàng giới thiệu với họ – Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa, và vì vậy họ cần phải thờ phượng Ngài.

Đối với điểm thứ hai, chúng ta cũng có lợi điểm là đa số người Việt đều nhận biết họ có tội và cần được tha thứ. Dựa vào điểm chung nầy, chúng ta sẽ giới thiệu với họ – Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế hay Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất, và vì vậy họ cần phải trở lại với Ngài.

Sau đó, chúng ta hãy mạnh dạn kêu gọi họ tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm Chủ cuộc đời họ.

Chứng đạo đơn “Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất” được trình bày theo hai điểm chính của dàn bài trên. Quý vị có thể tự do sử dụng chứng đạo đơn nầy (in, chia sẻ…) nhưng xin giữ nguyên nội dung, từng lời từng chữ trong đó.

Từ đầu năm cho đến nay, tôi và một tín hữu trong Hội Thánh đã đến gõ cửa từng nhà người Việt trong vùng Greenville. Chúng tôi mong ước khoảng cuối năm nay, mọi người trong khu vực nầy đều được nghe Tin Lành hoặc ít nhất nhận được chứng đạo đơn (vì có những trường hợp chúng tôi đến nhưng họ không có ở nhà).

Nếu quý vị đang ở tại Hoa Kỳ và muốn có tên, địa chỉ của tất cả người Việt trong vùng chúng ta đang sống, chẳng hạn như Atlanta, Chicago, Dallas… xin vào website sau: http://www.mappingcenter.org (Mapping Center for Evangelism and Church Growth). Quý vị chỉ cần trả một số tiền khoản vài trăm Đô sẽ có đầy đủ danh sách người Việt trong khu vực. Sau đó, quý vị lần lượt đi đến từng nhà theo mã số vùng, chẳng hạn 29617, 29605… cho đến khi hoàn thành.

Riêng tại Việt Nam, quý vị có thể đi làm chứng theo từng khu vực, bắt đầu từ nơi gần nhất với Hội Thánh hay nhà của quý vị, sau đó mở rộng ra. Quý vị cũng có thể vào trong các bệnh viện, đó là nơi mà lòng người rất mở ra với Chúa Giê-xu và công việc của Ngài.

Và nếu tất cả chúng ta đều trung tín thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa giao phó, chẳng bao lâu sau, tất cả người Việt từ trong nước đến hải ngoại đều được nghe Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu.

Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn, xức dầu trên quý vị bội phần để làm trọn trách nhiệm mà Chúa đã giao phó.

 

CÁCH THỨC LÀM CHỨNG TỪ NHÀ ĐẾN NHÀ

 

1. Giới thiệu về bạn và nói rõ lý do vì sao bạn đến. Chẳng hạn, tôi tên là Đoàn Văn A. Tôi muốn đến thăm và làm quen với những người Việt trong vùng nầy.

2. Xin phép họ cho bạn vào nhà để trò chuyện. Nếu không được, có thể đứng bên ngoài nhà.

3. Thăm hỏi họ (gia đình, công việc, những gì họ quan tâm…).

4. Làm chứng cho họ.

5. Nếu họ tiếp nhận Chúa, mời họ đến nhà thờ và quay trở lại để chăm sóc họ. Nếu họ chưa tiếp nhận Chúa, cần trở lại tiếp tục làm chứng. Trước khi rời khỏi nhà, bạn cần cảm ơn họ đã tiếp rước bạn. Sau đó, nhớ cầu nguyện cho họ.

Nên đi hai người chung với nhau và ghi lại tất cả những thông tin có thể biết về họ để thuận tiện cho lần thăm viếng kế tiếp.

Khi tôi cùng với các Mục sư, tín hữu làm chứng tại Việt Nam, tôi thấy đa số người Việt mở cửa, đón tiếp chúng tôi rất vui vẻ. Trong đó, nhiều người đã bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Tại Hoa Kỳ, thời gian trước đây, tôi có đứng trước các chợ Việt Nam để phát chứng đạo đơn và làm chứng nhưng thấy khó thành công vì họ bận đi chợ nên không có thời gian nói chuyện. Một điều nữa là có nhiều người sẽ không nhận được chứng đạo đơn do không đi chợ vào lúc tôi có mặt tại đó. Vì vậy, tôi thấy việc làm chứng từ nhà đến nhà là một trong những cách truyền giáo rất tốt, bảo đảm rằng tất cả người Việt trong khu vực của chúng ta đều được nghe Tin Lành.

Xin vào những đường dẫn sau đây để tải xuống chứng đạo đơn hầu có thể sử dụng trong việc làm chứng.
CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

https://www.facebook.com/hoithanhductin/posts/2034179196810363

Hoặc tải từ những đường dẫn sau:

1.     Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất (khổ giấy chứng đạo đơn – hình màu).
2.     Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất (khổ giấy chứng đạo đơn – hình trắng đen).
3.     Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất (khổ giấy thông thường).
Trang bìa (trong trường hợp cần in).

https://drive.google.com/file/d/0B_Ny603R8kZSNXh1OU1Ga1BETmc/view?ts=598a53da

 

 

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

https://www.facebook.com/hoithanhductin/posts/2034185616809721

Hoặc tải từ những đường dẫn sau:

1.     Trở Về Với Ông Trời (khổ giấy chứng đạo đơn – hình trắng đen).

https://drive.google.com/file/d/0B_Ny603R8kZSQ2NPU0puMTN6R2M/view?ts=598a5b17

2.     Trở Về Với Ông Trời (khổ giấy thông thường).

https://drive.google.com/file/d/0B_Ny603R8kZSSFJNdjg2SFk3U2c/view?ts=598a5c2f

Trang bìa (trong trường hợp cần in).
 
Tất cả những thông tin trên, quý vị cũng có thể tìm thấy tại:

 

Muốn thật hết lòng,

Ms Đoàn Anh Tuấn
**Nếu quý vị nào có trục trặc gì, xin email cho tôi biết, tôi sẽ gửi theo dạng Words thông thường.**

CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH & ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH – Ms Đoàn Anh Tuấn

CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH & ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH – Ms Đoàn Anh Tuấn

in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 27 Tháng Bảy, 2017

Thứ Ba 18-07-2017
Kính thưa quý con cái Chúa:
Tôi kính gửi đến quý con cái Chúa, đặc biệt các tín hữu người dân tộc thuộc Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm tập tài liệu gồm 64 trang, “CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH & ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH.” Xin bấm vào đây để tải xuống máy và in tài liệu
 
Phần đầu, Cầu Nguyện Chữa Lành Dựa Theo Kinh Thánh (trang 1-45). Phần hai, Cầu Nguyện Đuổi Quỷ Dựa Theo Kinh Thánh (trang 46-64). Quý vị tự do sử dụng và chia sẻ cho những người có nhu cầu nhưng xin giữ nguyên nội dung, từng lời, từng chữ của tập tài liệu nầy.
Hiện nay nhiều tín hữu dân tộc vì tài chính, vì phương tiện đi lại khó khăn nên không thể đến bệnh viện điều trị, nhất là khi phải điều trị lâu dài nên họ rất cần sự chữa lành của Chúa Giê-xu. Hơn nữa, khi bác sĩ và bệnh viện bó tay thì họ chỉ còn chạy đến với Chúa (dĩ nhiên có cả người Kinh). Vì vậy, việc rao giảng Tin Lành, cầu nguyện chữa lành và đuổi quỷ rất cần thiết phải đi chung với nhau. Nhưng xin nhớ rằng: Lời Chúa là quan trọng hơn hết và sự chữa lành tâm linh luôn luôn quan trọng hơn chữa lành thể xác.
   
Ngoài ra, nếu quý vị muốn hiểu rõ hơn về Mục Vụ Truyền Giảng & Cầu Nguyện Chữa Lành cùng Những Công Việc Kỳ Diệu của Đức Thánh Linh, quý vị có thể nghe thêm những bài giảng sau:
 

1. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Những Con Người Bình Thường.

            

2. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (phần 1).

 

3. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (phần 2).

4. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Sự Vâng Lời Của Chúng Ta.

 
 
Tham khảo thêm:
Buổi thuyết trình về Cầu Nguyện Chữa Lành Dựa Theo Kinh Thánh tại Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. https://www.youtube.com/watch?v=yLiayMyZce8
 
 
Thưa quý con cái Chúa:
 
Trong ba năm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ tại trần gian, Chúa luôn luôn thực hiện ba công việc quan trọng sau đây: (1) Giảng dạy, (2) chữa lành, và (3) đuổi quỷ. Ma-thi-ơ 4:23-24, “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, (1) giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và (2) chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân… Người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, (3) những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.” (Xem thêm Mác 1:32-34). 
 
Khi Chúa sai các sứ đồ, môn đồ ra đi giảng đạo, thì Chúa cũng bảo họ làm cùng việc mà Chúa đã làm: (1) Giảng dạy, (2) chữa lành, và (3) đuổi quỷ. Ma-thi-ơ 10:7-8, “Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỷ.” (Xem thêm Mat. 10:1-2; Lu-ca 9:1-2, 6). Lu-ca 10:9 & 17, “Hãy chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi… Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi.”
 
Ngày hôm nay, Chúa cũng truyền bảo mỗi chúng ta phải thực hiện ba công việc quan trọng nầy: (1) Giảng dạy, (2) chữa lành, và (3) đuổi quỷ. Mác 16:15, 17-18, 20, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Vậy những kẻ tin (tức chúng ta hôm nay) sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỷ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành… Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.”
 
Vì vậy, dầu chúng ta hầu việc Chúa ở bất cứ nơi đâu – trong Hội Thánh hay khi đi ra rao giảng Tin Lành, chúng ta đều cần phải thực hiện ba công việc mà Chúa Giê-xu, các sứ đồ, các môn đồ và hàng triệu Cơ Đốc nhân trải qua các thế hệ đều đã, đang và sẽ làm, đó là: giảng dạy, chữa lành, và đuổi quỷ.
 
 
TÓM TẮT CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH
DỰA THEO KINH THÁNH
 
Sau khi đọc xong tập tài liệu nầy, có lẽ một số người sẽ thắc mắc: “Tôi hiểu hết tất cả, nhưng không nhớ phải bắt đầu thế nào để cầu nguyện cho người bệnh?” Tôi xin tóm tắt 5 bước sau để giúp quý vị dễ nhớ và dễ thực hành Mục Vụ Cầu Nguyện Chữa Lành.
 
Bước 1:  Yêu cầu người bệnh ăn năn mọi tội lỗi với Chúa.
 
Bước 2: Người bệnh cầu nguyện với đức tin mạnh mẽ rằng Chúa sẽ chữa lành hoàn toàn.
 
Bước 3:  Quý vị cầu nguyện cho người bệnh (Có thể bỏ bước  nầy và sang bước 4 để chính người bệnh kinh nghiệm sự đáp lời của Chúa, mà không cần chúng ta cầu thay. Nhiều người bệnh đã được chữa lành trước khi chúng tôi cầu nguyện cho họ). 
 
Bước 4:  Sau khi cầu nguyện xong, yêu cầu người bệnh phải có “hành động đức tin” (bắt buộc).
 
Bước 5: Sau đó, yêu cầu người bệnh kiểm tra xem đã hết chưa? Nếu hết, cầu nguyện cảm ơn Chúa. Nếu chưa, thì bớt bao nhiêu phần trăm? Tiếp tục thực hiện lại bước 2-5 cho đến khi người bệnh được chữa lành hoàn toàn (Nếu cần, xem lại Cách Thức Cầu Nguyện Cho Người Bệnh, trang 23-36).
 
Vào tháng 1/2017, trong dịp Tết Nguyên Đán, Hbek nhờ tôi cầu nguyện qua điện thoại cho 9 tín hữu Ê-đê bị bệnh. Thay vì cầu nguyện cho họ, tôi đã hướng dẫn họ những bước trên để họ tự cầu nguyện cho chính mình và người khác. Sau khi thực hiện những bước trên, 6 người được chữa lành ngay lập tức. Tôi yêu cầu họ trở về, hướng dẫn lại người khác để rồi nhiều người sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa.
 
Ngoài ra, trong chuyến truyền giáo gần đây, nhiều người đã được chữa lành một cách kỳ diệu khi chúng tôi hướng dẫn họ những bước nầy, đặc biệt trước khi chúng tôi cầu nguyện cho họ. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng họ cầu nguyện hay chúng tôi cầu nguyện, thì Chúa đều nhậm lời giống như nhau vì tất cả đều là con của Chúa. Và điều Chúa hứa trong Mác 16:17-20 là hứa cho những kẻ tin, chứ Ngài không giới hạn cho một người cụ thể nào. “Vậy, những kẻ tin sẽ được những dấu lạ nầy…”
 
 
TÓM TẮT ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH
 
Nếu quý vị muốn bắt đầu mục vụ nầy, xin xem phần NHỮNG BƯỚC CẦN THIẾT TRONG VIỆC GIẢI CỨU, trang 49-54.
 
 
Nguyện xin Chúa sử dụng đời sống của mỗi chúng ta để đem đến sự giải cứu, sự chữa lành thuộc linh và thuộc thể cho nhiều người, dẫn đưa họ vào vương quốc của Đức Chúa Trời, làm trọn Đại Mạng Lệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta trong Mác 16:15-20. 
 
Mục sư Đoàn Anh Tuấn
Tháng 7, 2017
 
 
 
Quý vị có thể vào đường link sau của facebook, tại đây cũng sẽ có tất cả những thông tin trên: https://www.facebook.com/hoithanhductin/posts/2023345704560379