Thẻ: họp bạn

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.02.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.02.2022

in Thanh niên on 3 Tháng Hai, 2022

Chúa nhật 06.02.2021.

 1. Đề tài: XUÂN PHƯỚC HẠNH.
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 12:1-6.
 3. Câu gốc: “Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết” (Ê-sai 12:5).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn, Ca ngợi và Đố Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in Thanh niên on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 4:11-16.
 3. Câu gốc: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (1Ti-mô-thê 4:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.02.2021

in Thanh niên on 10 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 14.02.2021.

 1. Đề tài: XUÂN PHƯỚC HẠNH (Tết Tân Sửu).
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 12:1-6.
 3. Câu gốc: “Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết” (Ê-sai 12:5).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn, Ca ngợi, và Đố Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.010.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.010.2020

in Thanh niên on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

 1. Đề tài: SỐNG YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-21.
 3. Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em…” (Ê-phê-sô 5:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Các tấm gương đức tin của những người trẻ trong Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.13.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.13.2019

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười, 2019

 Chúa nhật 13.10.2019.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 12:22-34.
 3. Câu gốc: “Nhưng thà các ngươi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm” (Lu-ca 12:31).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA BAN THANH NIÊN.13.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA BAN THANH NIÊN.13.10.2019

in Thanh niên on 7 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 13.10.2019.

 1. Đề tài: THANH NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 3:19-21.
 3. Câu gốc: “Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư” (1Sa 3:19). 
 4. Đố Kinh Thánh: A-mốt 6-9 – Áp-đia.
 5. Thể loại: Họp bạn – đố vui.

Read More