Thẻ: tâm tình

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN TRUNG TRÁNG NIÊN. CHÚA NHẬT 14.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN TRUNG TRÁNG NIÊN. CHÚA NHẬT 14.11.2021

in NAM GIỚI on 8 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 14.11.2021

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 92:13-14; 128.
 3. Câu gốc: “Hãy nghe Ta, Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi (Ê-sai 46:3-4).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 7-9.
 5. Thể loại: Tâm tình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 14.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 14.11.2021

in Thanh niên on 8 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 14.11.2021.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN.
 2. Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11.
 3. Câu gốc: “Hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5).
 4. Đố Kinh Thánh: Các danh nhân trong Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Tâm Tình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 08.11.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 127.
 3. Câu gốc: Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi” (Thi thiên 92:13-14).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 25-28.
 5. Thể loại: Tâm tình.

Read More