Tác giả: andynguyen

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 30 Tháng Mười Một, 2017

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.

I.                   Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa.

Đối với điểm đầu tiên, chúng ta có lợi thế là đa số người Việt đều tin rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật và họ gọi Đấng đó là Ông Trời. (Nhớ) Trước khi đạo Phật và các tôn giáo khác du nhập vào Việt Nam thì ông bà tổ tiên của chúng ta đã thờ Ông Trời. Họ không thờ Phật hay những “thần” của các tôn giáo khác mà thờ Ông Trời. Dựa vào điểm chung quan trọng nầy, chúng ta bắt đầu như sau.

Read More

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 5 Tháng Chín, 2017

Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. Ông bà tổ tiên chúng ta xác nhận: “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh,” nghĩa là trong muôn loài vạn vật được Ông Trời tạo dựng, chỉ có con người là tạo vật hết sức linh thiêng. Vì vậy, người Việt ai ai cũng tôn kính và thờ phượng Ông Trời. Trước mỗi nhà thường có một bàn thờ Thiên hay thờ Ông Trời. Riêng chúng tôi xưng danh Ngài là Đức Chúa Trời vì đó là Danh Xưng mà Kinh Thánh dành cho Đấng Tạo Hóa.

Read More

MỘT CÁCH LÀM CHỨNG ĐƠN GIẢN MÀ AI CŨNG CÓ THỂ THỰC HIỆN

MỘT CÁCH LÀM CHỨNG ĐƠN GIẢN MÀ AI CŨNG CÓ THỂ THỰC HIỆN

in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 5 Tháng Chín, 2017

Một số tín hữu tâm sự thế nầy: “Tôi rất muốn đi làm chứng nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào? Không biết phải trình bày thế nào về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu?” Mong rằng quyển Chứng đạo đơn “Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất” sẽ giúp đỡ các tín hữu phần nào trong việc chia sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu đến với mọi người.

Trong những năm qua khi đi làm chứng tôi thường nhấn mạnh hai điểm quan trọng sau:

 1. Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa.

2. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.

Đối với điểm thứ nhất, chúng ta có lợi điểm là đa số người Việt đều tin rằng Ông Trời là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật và con người là vật thọ tạo cao quý nhất, “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh.” Dựa vào điểm chung nầy, chúng ta có thể dễ dàng giới thiệu với họ – Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa, và vì vậy họ cần phải thờ phượng Ngài.

Đối với điểm thứ hai, chúng ta cũng có lợi điểm là đa số người Việt đều nhận biết họ có tội và cần được tha thứ. Dựa vào điểm chung nầy, chúng ta sẽ giới thiệu với họ – Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế hay Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất, và vì vậy họ cần phải trở lại với Ngài.

Sau đó, chúng ta hãy mạnh dạn kêu gọi họ tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm Chủ cuộc đời họ.

Chứng đạo đơn “Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất” được trình bày theo hai điểm chính của dàn bài trên. Quý vị có thể tự do sử dụng chứng đạo đơn nầy (in, chia sẻ…) nhưng xin giữ nguyên nội dung, từng lời từng chữ trong đó.

Từ đầu năm cho đến nay, tôi và một tín hữu trong Hội Thánh đã đến gõ cửa từng nhà người Việt trong vùng Greenville. Chúng tôi mong ước khoảng cuối năm nay, mọi người trong khu vực nầy đều được nghe Tin Lành hoặc ít nhất nhận được chứng đạo đơn (vì có những trường hợp chúng tôi đến nhưng họ không có ở nhà).

Nếu quý vị đang ở tại Hoa Kỳ và muốn có tên, địa chỉ của tất cả người Việt trong vùng chúng ta đang sống, chẳng hạn như Atlanta, Chicago, Dallas… xin vào website sau: http://www.mappingcenter.org (Mapping Center for Evangelism and Church Growth). Quý vị chỉ cần trả một số tiền khoản vài trăm Đô sẽ có đầy đủ danh sách người Việt trong khu vực. Sau đó, quý vị lần lượt đi đến từng nhà theo mã số vùng, chẳng hạn 29617, 29605… cho đến khi hoàn thành.

Riêng tại Việt Nam, quý vị có thể đi làm chứng theo từng khu vực, bắt đầu từ nơi gần nhất với Hội Thánh hay nhà của quý vị, sau đó mở rộng ra. Quý vị cũng có thể vào trong các bệnh viện, đó là nơi mà lòng người rất mở ra với Chúa Giê-xu và công việc của Ngài.

Và nếu tất cả chúng ta đều trung tín thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa giao phó, chẳng bao lâu sau, tất cả người Việt từ trong nước đến hải ngoại đều được nghe Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu.

Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn, xức dầu trên quý vị bội phần để làm trọn trách nhiệm mà Chúa đã giao phó.

 

CÁCH THỨC LÀM CHỨNG TỪ NHÀ ĐẾN NHÀ

 

1. Giới thiệu về bạn và nói rõ lý do vì sao bạn đến. Chẳng hạn, tôi tên là Đoàn Văn A. Tôi muốn đến thăm và làm quen với những người Việt trong vùng nầy.

2. Xin phép họ cho bạn vào nhà để trò chuyện. Nếu không được, có thể đứng bên ngoài nhà.

3. Thăm hỏi họ (gia đình, công việc, những gì họ quan tâm…).

4. Làm chứng cho họ.

5. Nếu họ tiếp nhận Chúa, mời họ đến nhà thờ và quay trở lại để chăm sóc họ. Nếu họ chưa tiếp nhận Chúa, cần trở lại tiếp tục làm chứng. Trước khi rời khỏi nhà, bạn cần cảm ơn họ đã tiếp rước bạn. Sau đó, nhớ cầu nguyện cho họ.

Nên đi hai người chung với nhau và ghi lại tất cả những thông tin có thể biết về họ để thuận tiện cho lần thăm viếng kế tiếp.

Khi tôi cùng với các Mục sư, tín hữu làm chứng tại Việt Nam, tôi thấy đa số người Việt mở cửa, đón tiếp chúng tôi rất vui vẻ. Trong đó, nhiều người đã bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Tại Hoa Kỳ, thời gian trước đây, tôi có đứng trước các chợ Việt Nam để phát chứng đạo đơn và làm chứng nhưng thấy khó thành công vì họ bận đi chợ nên không có thời gian nói chuyện. Một điều nữa là có nhiều người sẽ không nhận được chứng đạo đơn do không đi chợ vào lúc tôi có mặt tại đó. Vì vậy, tôi thấy việc làm chứng từ nhà đến nhà là một trong những cách truyền giáo rất tốt, bảo đảm rằng tất cả người Việt trong khu vực của chúng ta đều được nghe Tin Lành.

Xin vào những đường dẫn sau đây để tải xuống chứng đạo đơn hầu có thể sử dụng trong việc làm chứng.
CON ĐƯỜNG CỨU RỖI DUY NHẤT

https://www.facebook.com/hoithanhductin/posts/2034179196810363

Hoặc tải từ những đường dẫn sau:

1.     Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất (khổ giấy chứng đạo đơn – hình màu).
2.     Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất (khổ giấy chứng đạo đơn – hình trắng đen).
3.     Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất (khổ giấy thông thường).
Trang bìa (trong trường hợp cần in).

https://drive.google.com/file/d/0B_Ny603R8kZSNXh1OU1Ga1BETmc/view?ts=598a53da

 

 

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

https://www.facebook.com/hoithanhductin/posts/2034185616809721

Hoặc tải từ những đường dẫn sau:

1.     Trở Về Với Ông Trời (khổ giấy chứng đạo đơn – hình trắng đen).

https://drive.google.com/file/d/0B_Ny603R8kZSQ2NPU0puMTN6R2M/view?ts=598a5b17

2.     Trở Về Với Ông Trời (khổ giấy thông thường).

https://drive.google.com/file/d/0B_Ny603R8kZSSFJNdjg2SFk3U2c/view?ts=598a5c2f

Trang bìa (trong trường hợp cần in).
 
Tất cả những thông tin trên, quý vị cũng có thể tìm thấy tại:

 

Muốn thật hết lòng,

Ms Đoàn Anh Tuấn
**Nếu quý vị nào có trục trặc gì, xin email cho tôi biết, tôi sẽ gửi theo dạng Words thông thường.**

CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH & ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH – Ms Đoàn Anh Tuấn

CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH & ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH – Ms Đoàn Anh Tuấn

in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 27 Tháng Bảy, 2017

Thứ Ba 18-07-2017
Kính thưa quý con cái Chúa:
Tôi kính gửi đến quý con cái Chúa, đặc biệt các tín hữu người dân tộc thuộc Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm tập tài liệu gồm 64 trang, “CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH & ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH.” Xin bấm vào đây để tải xuống máy và in tài liệu
 
Phần đầu, Cầu Nguyện Chữa Lành Dựa Theo Kinh Thánh (trang 1-45). Phần hai, Cầu Nguyện Đuổi Quỷ Dựa Theo Kinh Thánh (trang 46-64). Quý vị tự do sử dụng và chia sẻ cho những người có nhu cầu nhưng xin giữ nguyên nội dung, từng lời, từng chữ của tập tài liệu nầy.
Hiện nay nhiều tín hữu dân tộc vì tài chính, vì phương tiện đi lại khó khăn nên không thể đến bệnh viện điều trị, nhất là khi phải điều trị lâu dài nên họ rất cần sự chữa lành của Chúa Giê-xu. Hơn nữa, khi bác sĩ và bệnh viện bó tay thì họ chỉ còn chạy đến với Chúa (dĩ nhiên có cả người Kinh). Vì vậy, việc rao giảng Tin Lành, cầu nguyện chữa lành và đuổi quỷ rất cần thiết phải đi chung với nhau. Nhưng xin nhớ rằng: Lời Chúa là quan trọng hơn hết và sự chữa lành tâm linh luôn luôn quan trọng hơn chữa lành thể xác.
   
Ngoài ra, nếu quý vị muốn hiểu rõ hơn về Mục Vụ Truyền Giảng & Cầu Nguyện Chữa Lành cùng Những Công Việc Kỳ Diệu của Đức Thánh Linh, quý vị có thể nghe thêm những bài giảng sau:
 

1. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Những Con Người Bình Thường.

            

2. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (phần 1).

 

3. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (phần 2).

4. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Sự Vâng Lời Của Chúng Ta.

 
 
Tham khảo thêm:
Buổi thuyết trình về Cầu Nguyện Chữa Lành Dựa Theo Kinh Thánh tại Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. https://www.youtube.com/watch?v=yLiayMyZce8
 
 
Thưa quý con cái Chúa:
 
Trong ba năm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ tại trần gian, Chúa luôn luôn thực hiện ba công việc quan trọng sau đây: (1) Giảng dạy, (2) chữa lành, và (3) đuổi quỷ. Ma-thi-ơ 4:23-24, “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, (1) giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và (2) chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân… Người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, (3) những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.” (Xem thêm Mác 1:32-34). 
 
Khi Chúa sai các sứ đồ, môn đồ ra đi giảng đạo, thì Chúa cũng bảo họ làm cùng việc mà Chúa đã làm: (1) Giảng dạy, (2) chữa lành, và (3) đuổi quỷ. Ma-thi-ơ 10:7-8, “Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỷ.” (Xem thêm Mat. 10:1-2; Lu-ca 9:1-2, 6). Lu-ca 10:9 & 17, “Hãy chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi… Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi.”
 
Ngày hôm nay, Chúa cũng truyền bảo mỗi chúng ta phải thực hiện ba công việc quan trọng nầy: (1) Giảng dạy, (2) chữa lành, và (3) đuổi quỷ. Mác 16:15, 17-18, 20, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Vậy những kẻ tin (tức chúng ta hôm nay) sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỷ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành… Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.”
 
Vì vậy, dầu chúng ta hầu việc Chúa ở bất cứ nơi đâu – trong Hội Thánh hay khi đi ra rao giảng Tin Lành, chúng ta đều cần phải thực hiện ba công việc mà Chúa Giê-xu, các sứ đồ, các môn đồ và hàng triệu Cơ Đốc nhân trải qua các thế hệ đều đã, đang và sẽ làm, đó là: giảng dạy, chữa lành, và đuổi quỷ.
 
 
TÓM TẮT CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH
DỰA THEO KINH THÁNH
 
Sau khi đọc xong tập tài liệu nầy, có lẽ một số người sẽ thắc mắc: “Tôi hiểu hết tất cả, nhưng không nhớ phải bắt đầu thế nào để cầu nguyện cho người bệnh?” Tôi xin tóm tắt 5 bước sau để giúp quý vị dễ nhớ và dễ thực hành Mục Vụ Cầu Nguyện Chữa Lành.
 
Bước 1:  Yêu cầu người bệnh ăn năn mọi tội lỗi với Chúa.
 
Bước 2: Người bệnh cầu nguyện với đức tin mạnh mẽ rằng Chúa sẽ chữa lành hoàn toàn.
 
Bước 3:  Quý vị cầu nguyện cho người bệnh (Có thể bỏ bước  nầy và sang bước 4 để chính người bệnh kinh nghiệm sự đáp lời của Chúa, mà không cần chúng ta cầu thay. Nhiều người bệnh đã được chữa lành trước khi chúng tôi cầu nguyện cho họ). 
 
Bước 4:  Sau khi cầu nguyện xong, yêu cầu người bệnh phải có “hành động đức tin” (bắt buộc).
 
Bước 5: Sau đó, yêu cầu người bệnh kiểm tra xem đã hết chưa? Nếu hết, cầu nguyện cảm ơn Chúa. Nếu chưa, thì bớt bao nhiêu phần trăm? Tiếp tục thực hiện lại bước 2-5 cho đến khi người bệnh được chữa lành hoàn toàn (Nếu cần, xem lại Cách Thức Cầu Nguyện Cho Người Bệnh, trang 23-36).
 
Vào tháng 1/2017, trong dịp Tết Nguyên Đán, Hbek nhờ tôi cầu nguyện qua điện thoại cho 9 tín hữu Ê-đê bị bệnh. Thay vì cầu nguyện cho họ, tôi đã hướng dẫn họ những bước trên để họ tự cầu nguyện cho chính mình và người khác. Sau khi thực hiện những bước trên, 6 người được chữa lành ngay lập tức. Tôi yêu cầu họ trở về, hướng dẫn lại người khác để rồi nhiều người sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa.
 
Ngoài ra, trong chuyến truyền giáo gần đây, nhiều người đã được chữa lành một cách kỳ diệu khi chúng tôi hướng dẫn họ những bước nầy, đặc biệt trước khi chúng tôi cầu nguyện cho họ. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng họ cầu nguyện hay chúng tôi cầu nguyện, thì Chúa đều nhậm lời giống như nhau vì tất cả đều là con của Chúa. Và điều Chúa hứa trong Mác 16:17-20 là hứa cho những kẻ tin, chứ Ngài không giới hạn cho một người cụ thể nào. “Vậy, những kẻ tin sẽ được những dấu lạ nầy…”
 
 
TÓM TẮT ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH
 
Nếu quý vị muốn bắt đầu mục vụ nầy, xin xem phần NHỮNG BƯỚC CẦN THIẾT TRONG VIỆC GIẢI CỨU, trang 49-54.
 
 
Nguyện xin Chúa sử dụng đời sống của mỗi chúng ta để đem đến sự giải cứu, sự chữa lành thuộc linh và thuộc thể cho nhiều người, dẫn đưa họ vào vương quốc của Đức Chúa Trời, làm trọn Đại Mạng Lệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta trong Mác 16:15-20. 
 
Mục sư Đoàn Anh Tuấn
Tháng 7, 2017
 
 
 
Quý vị có thể vào đường link sau của facebook, tại đây cũng sẽ có tất cả những thông tin trên: https://www.facebook.com/hoithanhductin/posts/2023345704560379

NHỮNG VIỆC CHÚA LÀM QUA CHUYẾN VIẾNG THĂM CÁC HỘI THÁNH

NHỮNG VIỆC CHÚA LÀM QUA CHUYẾN VIẾNG THĂM CÁC HỘI THÁNH

in CẦU THAY & CẢM TẠ on 4 Tháng Một, 2016

NHỮNG VIỆC CHÚA LÀM QUA CHUYẾN VIẾNG THĂM CÁC HỘI THÁNH

Ngày 1/10/2015–Ngày 22/10/2015

Kính thưa quý Mục Sư và Con Dân Chúa:

Phái đoàn chúng tôi gồm có: bà MSTQN, MS Mai Hồng Sanh, MS Giàng A Pảo, MS Giàng Quang Sở, thầy Võ Ngọc Cảnh và MS Đoàn Anh Tuấn.

Cảm tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi có chuyến đi thăm các Hội Thánh vùng Đắk Lắk và Đắc Nông từ ngày thứ Bảy 3/10/2015 đến ngày Chúa Nhật 11/10/2015. Một chuyến đi tràn ngập phước hạnh, vượt quá điều chúng tôi có thể ao ước và cầu xin. Thật chúng tôi không đủ lời đủ tiếng để thuật lại hết những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm, chúng tôi chỉ có thể làm chứng lại phần nào để quý đầy tớ, con dân Chúa cùng dâng lời cảm tạ Ngài với chúng tôi.

Hội Thánh Thới Bình, Cà Mau – Thứ Năm 1/10/2015.

Trước chuyến đi thăm các HT, ÔBMSTQN, MS Chánh, thầy Cảnh và tôi đến Thới Bình, Cà Mau tham dự Lễ Cung Hiến Thánh Đường. Cảm ơn Chúa về ngôi nhà thờ khang trang (tường đúc, mái tôn) được dùng làm nơi thờ phượng và rao truyền danh Chúa.

Sau khi buổi nhóm kết thúc, MS Chánh kêu gọi những ai cần được chữa lành bước lên thì hầu hết những người tham dự đã tiến lên. MS Chánh mời tôi cầu nguyện chung cho họ. Sau đó, tôi cầu nguyện riêng cho từng người. Khi có dịp tiếp xúc, nói chuyện với họ tôi mới biết có một số người chưa tin Chúa. Họ nói lý do họ đến nhà thờ là để được Chúa chữa lành bệnh!

Chị Duyên chưa tin Chúa, tay trái bị xụi, không đưa lên được! Ba năm qua, chị đã đến nhiều bác sĩ, bệnh viện chữa trị nhưng không khỏi! Ngay sau khi CN, tôi yêu cầu chị vừa nói vừa hành động trong đức tin: Nhơn danh Chúa Giê-xu và đưa thẳng tay lên. Cảm ơn Chúa chị được chữa lành ngay lập tức. Chị giơ thẳng tay lên và cánh tay trái hoạt động trở lại bình thường. Vui mừng quá, chị vội vã chạy về nhà báo tin cho mẹ chồng đến gấp để được Chúa chữa lành. Khi bà đến, tôi đang CN cho 2 người cuối cùng. Sau đó, anh Phong chồng chị Duyên chạy xe máy đến nhà thờ, anh nói anh đến để cảm ơn MS. Tôi nói: “Không! Anh phải cảm ơn Chúa vì Chúa chữa lành cho vợ anh chứ không phải tôi.”Anh cho biết vợ anh bịđánh đến nỗi tay trái không giơ lên được nhưng nay đã được Chúa chữa lành hoàn toàn! Quá ngạc nhiên trước điều Chúa làm, anh vội vã chạy ngay đến nhà thờ! Nhân cơ hội nầy, MS Chánh và MSTQN làm chứng, anh Phong vui lòng tin nhận Chúa ngay. Ha-lê-lu-gia!

 

Một chị chưa tin Chúa bị đau lưng và gai cột sống. Chị cho biết buổi tối ngủ, nằm ngữa lăn qua lăn lại rất đau đớn, còn nằm sấp thì không thểnào được! Sau khi CN, tôi yêu cầu chị vào trong giường nằm, nhơn danh Chúa Giê-xu và lăn qua lăn lại. Trở ra, chị cho biết không còn đau gì nữa cả! Sau lần CN thứ hai, chị cho biết chịcó thể nằm sấp, không còn một sự đau đớn nào cả! Cảm ơn Chúa!

Chị Út tin Chúa nhưng chị nói chị đi nhóm như “tín đồ Giáng Sinh”. Chị vẫn thờ lạy thần tài và ông địa, thường xuyên thấy ác mộng! CN xong cho chị, tôi không thấy chị nói gì cả! Khi buổi CN chấm dứt, chuẩn bị đi ăn thì tôi mới được biết chị Út đã yêu cầu thầy Phương, MS Chánh và MSTQN đến nhà dẹp thần tượng cho chị. Ha-lê-lu-gia, cảm tạ Chúa vì Ngài trả lời ngay lập tức! Tôi có nhắn với thầy Đặng Đông Phương là cần đến và làm chứng để họ tin nhận Chúa ngay vì họ đã tận mắt nhìn thấy một Đức Chúa Trời đầy quyền năng, khác hẳn với những thần mà họ thờ lạy.

CHUYẾN VIẾNG THĂM CÁC HỘI THÁNH TẠI ĐẮK LẮK& ĐẮC NÔNG

Cảm ơn Chúa, nhiều người đã được chữa lành về tâm linh và thể xác. Có người nhìn thấy phép lạ Chúa làm và tin Chúa ngay lập tức, giống như trường hợp của anh Phong. Điểm nổi bật của các tín hữu người Hmông mà chúng tôi nhìn thấy: (1) Lòng yêu mến Chúa và khát khao Lời Ngài. (2) Sau khi chia sẻ Lời Chúa xong, kêu gọi, cả HT đều bước lên tiếp nhận. (3) Đại đa số các tín hữu Hmông có một đức tin rất mạnh mẽ nơi Chúa. Khi CN xong, chúng tôi yêu cầu họ phải có hành động đức tin.* Không chần chừ, lưỡng lự, họ nhơn danh Chúa Giê-xu và làm ngay lập tức. Chính vì vậy, nhiều người đã nhận được sự chữa lành.

*Hành động đức tin là một hành động cần phải có để nhận được sự chữa lành. Điều nầy được Chúa Giê-xu dạy dỗ trong các sách Phúc Âm.Khi Chúa chữa lành người teo tay, Ngài phán: “Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay ra thì tay nầy cũng lành như tay kia” (Ma-thi-ơ 12:13). Trong Giăng 9, Chúa chữa lành người mù và phán với anh thế nầy trong câu 7: “Đoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại thì được thấy rõ.”Vì vậy, sau khi CN cho một người bệnh, chẳng hạn dị ứng nước, chúng tôi yêu cầu họ phải đi tắm hoặc nhúng tay vào nước. Trong khi làm việc đó, hãy nhơn danh Chúa Giê-xu hành động và tin rằng bệnh của họ đã được Chúa chữa lành (Mác 11:23-24).

 1. Tại Hội Thánh Thôn 6, cháu Giàng Thị Sâu, 4t, tình trạng giống như cháu Sùng Thị Mai trước đây. Cháu chỉ nằm hoặc ngồi, không tự đi đứng được! Ngoài ra, chân phải ngắn hơn nhiều so với chân trái! Sau khi CN, Chúa đã kéo chân phải của cháu dài bằng với chân trái. Tôi đỡ cháu và cho cháu bước đi. Chúng tôi tin rằng trong một ngày không xa, cháu sẽ được Chúa chữa lành hoàn toàn để có thể tự bước đi, tự chạy nhảy như cháu Sùng Thị Mai.

Trường hợp của cháu Mai là như sau. Vào tháng 9/2014, chúng tôi đã CN cho cháu Mai, con gái của anh chị Sùng Seo Phừ, tín hữu HT Cư Róa, Đông Nam Đắk Lắc (MS Hãng Seo Dình QN). Hai tháng sau, vào tháng 11/2014, Chúa đã chữa lành, cháu Mai có thể đi đứng, chạy nhảy như một đứa trẻ bình thường. Trước đó, anh chị Phừ đã đem con đến bệnh viện nhi đồng tại Sài Gòn nhưng các bác sĩ bó tay! Video clips của cháu Sùng Thị Mai được đính kèm để chúng ta có cớ lớn ca ngợi, cảm tạ Chúa!

 1. Tại Hội Thánh Dasnao, một thanh niên khoảng 25tuổi mắc một chứng bệnh lạ là chỉ cần quẹt tay nhẹ vào mũi là chảy máu ngay! Anh bị bệnh nầy từ khi 2 tuổi. Sau khi CN, MS Pảo bảo cháu hãy quẹt mạnh tay vào mũi. Ban đầu cháu còn sợ, quẹt nhẹ nhưng sau đó quẹt mạnh. Cảm ơn Chúa, máu mũi không còn chảy ra nữa, cháu được Chúa chữa lành hoàn toàn!
 2. Người điếc một lỗ tai đầu tiên được chữa lành! Anh Sùng A Lành bị điếc, buồn và thất vọng vô cùng, MS Sanh CN, anh được chữa lành hoàn toàn trong buổi thờ phượng tối thứ Ba 6/10. Sáng hôm sau, gặp anh, tôi hỏi anh được chữa lành bao nhiêu phần trăm? Anh trả lời mạnh mẽ: 100%. Video clips của anh Sùng A Lành được đính kèm để chúng ta có cớ lớn ca ngợi, cảm tạ Chúa!

Sau đây là nội dung lời làm chứng của anh Lành: “Lỗ tai của con không có ngày nào là không kêu cả! Giống như mình đang nghe một cái gì nó thổi trong tai, rồi như người ta lấy một miếng sắt đập vào trong tai. Nó không nghe được tiếng nào cả. Bây giờ thì tai của con không còn kêu nữa, gió thổi cũng nghe được hoàn toàn!”MS Sanh hỏi anh Lành:“Những ngày tới con có sự hứa nguyện gì trong sự hầu việc Chúa không?”Anh Lành trả lời: “Con mong sống đẹp lòng Chúa và tham gia ban hát để ca ngợi Ngài. Làm việc gì cũng để ca ngợi Chúa vì Ngài đã chữa lành cho con.”

Ba ruột của thầy Trắng đi làm rẫy và ở luôn trên rẫy. Ngày kia, trước khi đi săn, ông nấu cơm, để nồi trên 3 cái cây, còn chén và đũa thì để trên nồi.Khi về, ông nhìn thấy nồi cơm bị úp ngược, còn chén để trên nồi thì nằm ở gần bên. Ông nói nơi đây không có ai, chắc chỉ có ma thôi, rồi ông ăn cơm! Tối đó, ông nghe tiếng như tiếng heo rừng chạy từ dưới lên, ngang qua võng, sau đó chạy qua hướng khác. Đi ra, ông chỉ thấy một con ếch! Từ đêm hôm sau trở đi, có lúc một hoặc hai bóng đen người nữ đòi lấy ông và ngủ với ông! Cũng từ đó tính tình ông thay đổi, ông trở nên gắt gỏng, nóng tính, bắt đầu uống rượu. Ông bị đau ngực, đau lưng và một tay không đưa lên, không hoạt động bình thường được. Trong suốt 7 năm, ông không thể đi làm chỉ ở quanh quẩn tại nhà.Chúng tôi CN cho ông. Cảm ơn Chúa ông được Chúa giải cứuhoàn toàn khỏi quyền lực của ma quỷ. Ông không còn đau ngực, đau lưng và cánh tay ông đã đưa lên và hoạt động trở lại bình thường.

 1. Tại Hội Thánh Suối Phèn, một cô tín hữu 26tuổi, lỗ tai bên trái bị điếc 24 năm! Ban đầu, bà MSTQN CN ba lần nhưng chưa được, sau đó bà yêu cầu tôi CN. Sau hai lần, cô vẫn không được chữa lành. Tôi tin rằng có điều gì đó sai trật trong đời sống của cô! Tôi hỏi và cô nói rằng: “Con nghĩ mình đã điếc 24 năm rồi, chắc không được lành đâu! Trước đây con có CN nhưng vẫn như vậy, bây giờ các MS CN chắc cũng vậy thôi!” Đến đây tôi hiểu vì sao côđã không nhận được sự chữa lành! Ngay lập tức, tôi yêu cầu cô ăn năn những ý nghĩ nghi ngờ Chúa, phải tin chắc chắn rằng Chúa sẽ chữa lành cho mình. Sau khi cô ăn năn, chúng tôi CN đặc biệt cho cô. Cảm ơn Chúa, cô được chữa lành hoàn toàn, lỗ tai nghe thông suốt.
 2. Một cháu khoảng 18tuổi (mặc áo hồng), điếc một lỗ tai được Chúa chữa lành.
 3. Hai cô tín hữu điếc một lỗ tai cũng được Chúa chữa lành hoàn toàn.
 4. Tại Hội Thánh Cư Hát 2, cô Vàng Thị Dế, 45 tuổi bị điếc một lỗ tai. Bà MSTQN CN cho chị và chị được Chúa chữa lành hoàn toàn.
 5. Ông Cư A Chư khoảng 60tuổi, bị điếc 3 năm và con mắt bên trái bị mờ được Chúa chữa lành.
 6. Ông Cư A Giấy53tuổi, điếc một tai và mắt mờđược Chúa chữa lành.
 7. Vợ Cư A Giấy, bị ma quỷ giả dạng người chồng trước, thỉnh thoảng trở về “ngủ” với bà. Chúng tôi CN đuổi quỷ ra khỏi bà.
 8. Một chị tín đồ rất sợ bóng đêm, đặc biệt là sợ ma! Mỗi khi chồng đi vắng, ngủ một mình, chị cho biết có một bóng đen người đàn ông đến, nằm đè trên chị. Chị không nhúc nhích cũng không la lên được! Chị bị như vậy trong nhiều năm, từ khi lấy chồng đến hôm nay. Trước đây, chị có con nhưng con qua đời khi nó còn nhỏ. Đến bây giờ, chị vẫn chưa có con! Chúng tôi CN đuổi quỷ ra khỏi chị.
 9. Tại Hội Thánh Ea Uol, người cha ẵm hai đứa con tai bị chảy nước vàng lên nhờ chúng tôi CN. Sáng hôm sau, anh làm chứng rằng cả hai cháu đều được Chúa chữa lành, tai khô, không còn ra nước nữa!
 10. Chị Kía, bị đau lưng và dị ứng nước. Sau khi CN, tôi yêu cầu chị nhơn danh Chúa Giê-xu và đi rửa nước.Cảm ơn Chúa, chị được chữa lành hoàn toàn.

Chiều thứ Bảy 10/10, MS Pảo và MS Sở đến Hội Thánh Ea Sup và chiều Chúa Nhật 11/10 đến HT Ea’Hleo cùng với chúng tôi.

 1. H’Cố, một nữ sinh viên người Ê-đê khoảng 20t, lãng tai được Chúa chữa lành gần như hoàn toàn.
 2. Phan Thị Kiều Trinh 18tuổi,tín hữu HT Ea H’leo. Trinh bị tim bẩm sinh. Bác sĩ Lương Minh Dũng, Bệnh Viện Nhân Dân 115 cho biết: Trinh bị thông liên nhỉ, hở van tim ba lá, tim to, thường hay ngất xỉu, bệnh rất hiếm gặp, cần nhập viện gấp để phẩu thuật, phải đi kiểm tra liên tục. Trong 1000 người chỉ có 1 người mắc phải.Tối thứ Sáu 28/8/15, thầy cô Trần Văn Quảng, mẹ cháu Trinh – chị Anh và một số tín hữu cùng với tôi (qua điện thoại) CN cho cháu Trinh.

Tối thứ Bảy 29/8 khi tôi gọi lại cho chị Anh, chị cho biết cháu Trinh đã khỏe, ăn uống bình thường, làm công việc nhà rất tốt. Các bạn gọi hỏi thăm, Trinh trả lời: “Chúa đã chữa lành, hết bệnh rồi!”Đây quả là một đức tin mạnh mẽ và Chúa tôn trọng lời CN của một người có đức tin như vậy (Mác 11:24)!

Thứ Năm ngày 3/9, thầy Quảng viết cho tôi như sau:

Thưa MS, cháu Phan Thị Kiều Trinh giờ Chúa đã chữa lành tâm linh và thân xác.

–          Những ngày trước ngủ dậy thì dậy không nổi, còn giờ thì dậy rất khỏe!

–          Đông người khó thở, bây giờ thì thở được!

–          Việc nặng làm không nổi, bây giờ thì làm được!

–          Hát thánh ca hay thở dốc, giờ hát nhiều bài nhưng không thở dốc!

Thứ Hai 7/9, thầy Quảng cho biết giờ Phan Thị Kiều Trinh, buổi sáng có thể tắm được cả nước lạnh!Thứ Sáu 11/9, thầy Quảng viết: MS Tuấn ơi, tối thứ Năm 10/9, gia đình bé Trinh làm Lễ Cảm Tạ Chúa vì Chúa đã chữa lành tim bẩm sinh cho Trinh! Ha-lê-lu-gia, cảm tạ Chúa! Ngày Chúa Nhật 11/10, tại HT Ea H’leo, Trinh đã làm chứng và cảm ơn Chúa về việc lớn lao mà Chúa đã làm trên cháu.

 1. Nguyễn Văn An 20tuổi, tín hữu của thầy Trần Văn Quảng. Cháu bị viêm họng cấp tính và viêm xoang dị ứng, bác sĩ tại Sài Gòn cho biết hai bệnh nầy không thể chữa trị được! Một lần nữa, thầy Quảng, cha mẹ của cháu An, một số tín hữu cùng với tôi (qua ĐT) CN cho cháu An. Sau đó, thầy Quảng cho biết Chúa đã chữa lành cho cháu An hoàn toàn. Ngày Thứ Hai 19/10, gia đình làm lễ cảm tạ Chúa.
 2. H’Duot – cháu ruột của MS Y’Blanh bị hai u: u xơ tử cung và u áp-xe (đã có mủ). Cô cho biết cô đau như đau đẻ, đau đến nỗi phải đi khòm lưng xuống như bà già vậy! Ra máu nhiều, giai đoạn cuối. Nằm bệnh viện vẫn đau, chích thuốc giảm đau có đỡ một chút nhưng khi hết thuốc lại đau như cũ. Bệnh viện nói phải mổ nếu không thì chết! Bác sĩ cho biết mổ cũng có thể nguy hiểm vì không biết u ác hay u lành?

Sau đây là nội dung lời làm chứng của H’Duot tại HT Ea Hleo ngày 11/10 (có video clip đính kèm).“MS Y’Blanh khuyên khi con bị đau nên gọi ĐT nhờ các MS CN. Thầy Quảng cho biết vài bữa nữa có lịch MS Tuấn CN. Buổi tối đó (tức tối thứ Bảy 25/9/15 từ 8:15 tối đến 11:00 tối, tôi gọi ĐT CN với MS Y Blanh và thầy Trần Văn Quảng cho các tín hữu), CN xong bụng con đau cồn cào, day dứt, khó chịu lắm! Nhưng ngày hôm sau, từ sáng đến chiều không đau nữa. Tối đau ít, ra máu ít. Từ đó đến nay không đau nữa (dầu đã 23 ngày trôi qua). Cục u trong bụng vẫn còn nhưng nó không hoạt động và không đau nữa. Đối với con, đó là một phép lạ. Từ trước giờ, con chưa từng thấy! Khối u của con nếu chữa thì không chắc có chữa được không? U xơ tử cung thì có thể mổ lấy ra được nhưng u xơ áp-xe thì không biết nó là u ác hay u hiền? BS nói không mổ thì không được nhưng nếu mổ thì không chắc thành công! Từ hôm MS CN cho con thì nó tự hết, tự hết ra máu luôn! Một phần con cũng có đức tin, con đã CN rất nhiều lần, nhờ hết người nầy đến người kia. Nhờ các MS CN cho con hết bệnh hẳn luôn.”Ngoài ra, H’Duot xin CN cho ông xã của cô. “Con là người Ê-đê, chồng con là người Kinh. Đạo Phật, nghiện rượu. Đôi khi đi nhậu, bỏ nhà đi mấy ngày mấy đêm. Con CN xin Chúa cho chồng con tiếp nhận Ngài nhưng ảnh không chịu đi. Con nhờ các MS CN cho con hết bệnh và chồng con tin nhận Chúa.”

Ngày thứ Hai 26/10, thầy Quảng cho tôi biết H’Duot đã được Chúa chữa lành. Qua phép lạ nầy, chồng và em gái đã bằng lòng tiếp nhận Chúa. Ha-lê-lu-gia, cảm tạ Chúa bởi vì “không việc chi, Đức Chúa Trời không được!” (Lu-ca 1:37).

 1. Cháu Mai Hoàng Khang 4t, từ nhỏ đến lớn chỉ nằm hoặc ngồi, không tự đi đứng được! Ngay sau khi CN, Mẹ cháu là chị Nho đỡ dưới hai tay, cháu có thể bước đi tốt hơn, bàn chân đặt sát mặt đất hơn. Trở về nhà, chị Nho cho biết, người cháu không còn cứng nữa, nhờ đó chị có thể mặc quần áo cho cháu dễ dàng hơn. Xin tiếp tục CN để cháu Khang có thể tự đi đứng, chạy nhảy bình thường như cháu Sùng Thị Mai.
 2. Cô Định, tim khó thở, thoái hóa cột sống, đã được chữa lành.
 3. Cô Ami Đinh viêm nhũ hoa, được chữa lành.
 4. AêThông đau dạ dày, được chữa lành.
 5. Aê Lim, viêm xoang được chữa lành.
 6. Hri, con gái của MSY’Blanh, 26t, hai lỗ tai bị điếc từ nhỏ, nay đã định hướng tốt hơn. Xin tiếp tục CN để Chúa chữa lành cho Hri hoàn toàn.
 7. Chị Thủy, vợ thầy Lê Đức đã được chữa lành bệnh rối loạn tiền đình hoàn toàn nhưng lưng vẫn còn đau, xin tiếp tục CN cho cô.
 8. Vào ngày Chúa Nhật 22/11/15, bà MS Đinh Thị Hồ Thủy gửi email và cho chúng tôi biết như sau: (1) Anh Mai Văn Sĩ, em trai của MS Mai Hồng Sanh bị bịnh Gút đã được Chúa chữa lành ngay sau khi CN, cho đến bây giờ anh không còn bị đau hai gót chân nữa (trước đó anh đau chịu không nổi)! (2) Cô Mai Thị Hồng Son, em gái của MS Mai Hồng Sanh cũng đã được Chúa chữa lành khỏi rất nhiều bệnh trong thân thểnhư đau bao tử, đau đầu, tức ngực, khó thở, v.v.. đến nay không còn bị đau bệnh gì hết! (3) Mẹ của MS Mai Hồng Sanh, bà MS Mai Hải cũng đã được Chúa chữa lành khỏi bệnh đau khớp chân. Và chính bản thân tôi (bà MS Thủy) cũng đã được Chúa chữa lành bệnh đau khớp chân, sau khi CN.
 9. Anh Lâm, đau nhức toàn bộ bên phải từ đầu đến chân, đã được chữa lành. Vợ anh là chị Hồng bị gai cột sống, nhức đầu đã được chữa lành.
 10. Cô H’Thun, HT E Sôn đau thấp khớp, đau lưng, được chữa lành ngay lập tức, cô rất vui mừng!
 11. MS Ksor Lai, Sa Thầy, Kontum bị đau lưng nặng trong nhiều năm, được Chúa chữa lành ngay lập tức!

Tại mỗi Hội Thánh, trung bình có từ 30-40 tín hữu được chữa lành chỉ sau một buổi nhóm CN (Hình ảnh đính kèm). Buổi nhóm kế tiếp thì chúng tôi đã đến nơi khác nên không nghe được những lời làm chứng của họ. Trải qua khoảng 10 Hội Thánh, phải có từ 300-400 người được chữa lành về tâm linh và thể xác. Vì quá bận rộn nên chúng tôi không ghi lại được hết, chỉ có thể đơn cử một số trường hợp mà thôi.

Các bệnh thông thường của người dân tộc như dị ứng nước được chữa lành 100%, nhức đầu kinh niên (do cây ngã đập vào đầu hay do tai nạn), đau bụng, đau lưng, đau vai, thấp khớp, thần kinh tọa, đau bao tử, sỏi thận, ung thư,bị quỷ ám hay khống chế… đa số đều được chữa lành bởi Danh Quyền Năng của Chúa Giê-xu Christ và sự vận hành của Đức Thánh Linh.

Buổi Kiêng Ăn CN tại Tổng Hội – Chúa Nhật 18/10.

Cảm tạ Chúa toàn bộ lớp Quản Nhiệm đều có mặt cùng với các SVTH. Chúng tôi cùng nhau thờ phượng Chúa, chia sẻ Lời Chúa, sau đó chia thành các nhóm nhỏ CN. Trước hết, CN đặc biệt cho các SV sắp tốt nghiệp, sau đó đến các thầy, các MSQN.Buổi CN tràn ngập phước hạnh, nhiều người được Chúa chữa lành tâm linh cũng như thể xác. Nóng cháy hầu việc Chúa và hứa nguyện sẽ hướng dẫn HT họ trong việc kiêng ăn CN.

Tối Thứ Hai 19/10, tại Tổng Hội, thầy Trần Văn Quảng, MS Y’Nanh, MS Y’Blanh, bà MS Hồ Thủy cùng với tôi tâm tình về việc hầu việc Chúa. Cả bốn đầy tớ Chúa đều đồng ý khi trở về sẽ bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh để thấy những việc lớn lao mà Ngài sẽ làm. Đang khi tôi chia sẻ trong Mác 16:17-20 và đức tin, thì bỗng nhiên MS Y’Nanh vui mừng thốt lên, cho biết rằng lỗ tai của ông đã được Chúa chữa lành hoàn toàn! Tôi ngạc nhiên hỏi: “Nhưng hồi nãy giờ chúng ta chưa CN cho MS mà?” MS Y’Nanh (người Ê-đê, khu vực Ea’Hleo) bèn thuật lại.

“Khi nhỏ tôi bị đánh nên lỗ tai bên phải bị lãng, muốn nghe phải dùng tay che phía trên lỗ tai và phải lắng nghe rất chăm chú mới nghe được! Còn tai bên trái thì gần như không nghe được gì! Đang khi MS Tuấn chia sẻ về đức tin và sự chữa lành, tôi có đức tin và tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho tôi. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng gió thổi mạnh vào tai phải và rồi lỗ tai tôi hoàn toàn thông suốt, có thể nghe một cách rõ ràng! Ha-lê-lu-gia!” Đây thật là một kinh nghiệm mới mẻ đối với chúng tôi. Đúng như điều Chúa phán trong Rô-ma 10:17, “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”

Hôm sau tức ngày thứ Ba 20/10, chúng tôi CN cho MS “Hu” (tôi chỉ nhớ âm, không biết đánh vần tên ông thế nào?).Lỗ tai bên phải của ông trước đây không nghe được, sau khi CN ông vui mừng cho biết đã nghe được rõ ràng, bình thường. Chúa của chúng ta thật kỳ diệu quá!

Qua chuyến viếng thăm nầy, một số người điếc một lỗ tai và lãng tai được Chúa chữa lành (Mở đầu là anh Sùng A Lành, HT Dasnao, được MS Sanh CN)! Ngoài ra, còn hàng trăm người khác được chữa lành, đặc biệt là sự chữa lành tâm linh!Nhiều người đã xưng tội, ăn năn, quyết tâm từ bỏ đời sống tội lỗi, quay trở về với Chúa. Nhiều người được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm, từ bỏ bùa ngải… Đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu và tiếp nhận Ngài.Ha-lê-lu-gia, mọi vinh hiển thuộc về Chúa!

Thật đúng như điều Chúa hứa trong Thi Thiên 103:3, “Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi (bệnh tâm linh), chữa lành mọi bệnh tật ngươi (bệnh thể xác).”I Phi-e-rơ 2:23, “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ (bệnh tâm linh), hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bịnh (bệnh thể xác).”

Đây là điều mà Hội Thánh Đầu Tiên đã kinh nghiệm, qua đó nhiều người được cứu, Hội Thánh được gây dựng và phát triển. Vì vậy, chúng ta cần phải trở lại với khuôn mẫu của Hội Thánh Đầu Tiên (được ghi lại trong sách Công Vụ) để mỗi ngày chúng ta càng kinh nghiệm những phước hạnh ngọt ngào, vui thỏa và quyền năng vô tận của Đức Thánh Linh tuôn tràn trên đời sống của mỗi chúng ta và qua chúng ta đến với nhiều người khác nữa.

Còn một tin vui nữa! Trên chuyến bay trở về Mỹ, tôi đã làm chứng cho cháu Phạm Thúy Loan, sống tại Tampa, Florida. Cảm ơn Chúa, Thúy Loan đã bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Cảm ơn Chúa, một chuyến đi đầy phước hạnh và kết quả vượt quá lòng ao ước và cầu xin của tất cả chúng tôi (Ê-phê-sô 3:20). Mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa từ đời đời cho đến đời đời, A-men!

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Thay mặt Phái Đoàn và Nhóm Cầu Nguyện,

Mục sư Đoàn Anh Tuấn ghi lại những gì Chúa đã làm.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI, CHÚA NHẬT 16.08.2015

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI, CHÚA NHẬT 16.08.2015

in NAM GIỚI on 31 Tháng Bảy, 2015

Chúa nhật 16.08.2015.

1. Đề tài: VẤN ĐỀ SANH SẢN.

2. Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 4:1; 20:1-2; 25:21; 1Sam 1:10-11.

3. Câu gốc: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; bông trái của tử cung là phần thưởng” (Thi 127:3).

4. Đố Kinh Thánh: Gióp 29-32.

5. Thể loại: Thảo luận.

* CHỈ DẪN: Thảo  luận.

1. Từ nhiều tuần trước, ủy viên linh vụ giao đề tài cho hai nhóm:

Đề tài 1: Phương pháp thụ tinh nhân tạo là cứu cánh.

Đề tài 2: Phương pháp thụ tinh nhân tạo là hiểm họa.

2. Mỗi nhóm họp lại, cử ra hai người thay mặt nhóm để thảo luận và bênh vực ý kiến của nhóm mình. Cần chuẩn bị nội dung thật kỹ để buổi thảo luận sôi nổi và hào hứng.

3. Ban hướng dẫn nhờ một người hiểu biết Lời Chúa, từng trải thuộc linh và y học để đúc kết giờ thảo luận. Phải hết sức cẩn thận vì đúc kết sai sẽ  làm rối trí các ban viên và gây nguy hại cho Hội Thánh. Nếu cần, cho người ấy mượn tài liệu tham khảo mà bạn đang có.

4. Giờ thảo luận.

a. Người hướng dẫn tuyên bố đề tài thảo luận và mời đại diện hai nhóm lên ngồi đối diện nhau trước các ban viên.

b. Người hướng dẫn tuyên bố quy luật của buổi thảo luận: Mỗi nhóm tự do trình bày, bênh vực ý kiến của nhóm mình (nhưng không tranh cãi để dành phần thắng). Thời gian: 20 phút.

c. Đúc kết (15 phút): Người đúc kết phải dựa trên lời Chúa (chứ không phải lý luận) để nói lên chân lý.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Năm 1987, thế giới hân hoan chào mừng đứa trẻ đầu tiên ra đời tại Anh quốc, với tên gọi rất đặc biệt là “Test tube Baby” (Em bé trong ống nghiệm). Một thành công của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mà tờ thời báo London đăng tải tin tức đó với dòng tựa lớn “Our Miracle, Baby of Century!” (Thật là phép lạ của chúng ta, em bé của thế kỷ!)

Theo đà tiến bộ của kỹ thuật, các nhà khoa học hiện nay đang hoài bão là sẽ tìm ra những phương cách mang thai nhân tạo mới mẻ không cần tử cung của người mẹ, để các bà mẹ không còn mang nặng đẻ đau như hiện nay. Những bào thai có thể bắt đầu từ sự thụ tinh trong ống nghiệm, và nuôi dưỡng ngoài thân thể của người mẹ.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nghĩ thế nào về sự sanh sản và có thái độ nào trước những phương pháp thụ tinh và mang thai nhân tạo?

I. DẪN GIẢI.

A. QUYỀN CHÚA TRÊN SỰ SANH SẢN CỦA LOÀI NGƯỜI.

Theo sự bày tỏ của Kinh Thánh, chúng ta ghi nhận những điểm sau đây:

Sáng Thế Ký 1:28: Sự sanh sản của loài người là do mạng lịnh của Đức Chúa Trời.

Sáng Thế Ký 4:1; 21:1-7; 29:21; 30:1-2,32; 1Sa-mu-ên 1:5,6; Thi Thiên 123:3: Theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời, luật sanh sản được đặt trong công lệ thiên nhiên và trong giới hạn thời gian. Nhưng người trong thời Cựu Ước vẫn nhìn biết con cái là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự sanh con hay không sanh con là quyền của Chúa, Đấng có quyền trên mọi công lệ thiên nhiên của sự sanh sản, như Ngài ban Sết cho Ê-va thay thế A-bên. Ngài đoái xem Lê-a, ban cho nàng con cái và đồng thời khiến Ra-chên, An-ne son sẻ; Ngài khiến Sa-ra sanh con trong tuổi không còn sanh sản.

Sáng Thế Ký 20:18: Vì cớ A-bi-mê-léc muốn chiếm đoạt Sa-ra, nên Đức Chúa Trời đã hình phạt cả người nhà vua đều son sẻ.

Phục Truyền 7:13: Sự sanh sản thêm nhiều là phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho người vâng giữ luật pháp Chúa.

Dân Số Ký 1:1-2; 26:1-2: Sự kiểm tra dân số là do mạng lịnh của Đức Chúa Trời.

1Sử Ký 21:1-4,7-8: Sự kiểm tra dân số mà không có phép của Chúa là một sự đoán phạt.

Qua những điểm trên, chúng ta học biết những điều quan trọng về quyền phép Chúa trên sự sanh sản của loài người.

1. Là Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời có quyền tể trị tối cao trên loài thọ tạo.

2. Sự sanh sản là do mạng lịnh Chúa và mức độ sanh sản của loài người ở trong sự kiểm soát của Chúa, Đấng bảo tồn muôn vật.

3. Sự sanh sản được qui định trong công lệ thiên nhiên. Nhưng sự ban cho con cái hay không là do quyền Chúa, là Đấng có toàn quyền, thể hiện công việc của Ngài qua công lệ thiên nhiên và vượt qua công lệ thiên nhiên.

B. HIỂM HỌA CỦA NHỮNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH NHÂN TẠO.

Từ ban đầu, Đức Chúa Trời ban mạng lịnh sanh sản, thì Ngài cũng đặt luật sanh sản cho loài người. Luật sanh sản được đặt trong những nguyên tắc căn bản sau:

– Tử cung của người mẹ là nơi thai dựng đứa trẻ.

– Từ tử cung người mẹ, đứa trẻ được sanh ra.

Và từ khi sanh ra, đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi vú người mẹ (Sáng 3:16; Thi 22:9-10).

Đây là sự sanh sản theo công lệ thiên nhiên. Theo lẽ thường, người nữ có chồng thì có con. Nhưng trường hợp người son sẻ, tức người nữ có chồng mà không thể sanh sản thì sao? Theo thói tục trong xã hội Đông phương xưa, người nữ son sẻ muốn có con là sử dụng nàng hầu của mình. Cách này cũng gần giống cách ngày nay mượn tử cung người khác để sanh con. Tuy nhiên cách “mượn” vẫn luôn đem lại những chuyện rắc rối trong gia đình (Sáng 16:1-2,4-5; 30:3; 21:8-11). Nhưng đối với người tin kính Chúa, cách tốt nhất để được sanh con cái là tìm cầu Đức Chúa Trời. Như Y-sác cầu nguyện cho vợ mình, vì nàng son sẻ, An-ne cầu xin Chúa một con trai và được Ngài đoái nhậm (Sáng 25:11; 1Sam 10:11,20).

Ngày nay, với sự tiến bộ của y học, sự kiện son sẻ được giải thích bằng nhiều nguyên nhân khác nhau. Hoặc đó là vì một chứng bệnh, hay vì sự không bình thường trong bộ phận sinh dục của người vợ hoặc người chồng. Vì vậy có những phương pháp thụ tinh nhân tạo đã được khám phá để đáp ứng nhu cầu sanh sản. Hơn thế nữa, khoa kỹ thuật sanh sản còn đang tìm kiếm những phương cách để thay thế sự sanh sản theo công lệ thiên nhiên.

Như vậy có thể câu hỏi được đặt ra là: Phương pháp thụ tinh nhân tạo có giá trị gì? Đem lại phúc lợi hay hiểm họa cho nhân loại? Có thể xem đó là cứu cánh để con người tự giải quyết vấn đề sanh sản và hạn chế sanh sản không?

Với những câu hỏi trên, theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta có những nhận xét sau đây.

1. Phương pháp thụ tinh nhân tạo không thể thay quyền Chúa. Mặc dầu sự thụ tinh ngoài tử cung người mẹ, nhưng trứng và tinh trùng vẫn là tạo vật của Chúa.

2. Phương pháp thụ tinh nhân tạo làm giảm mất đi tánh chất huyền nhiệm của sự thai dựng con người. Trong Thi Thiên 139, Đa-vít mô tả một cách thật kỳ diệu về sự thai dựng ông trong lòng mẹ, là cả một phép lạ tuyệt tác do bàn tay Chúa dựng nên!

3. Phương pháp sanh sản nhân tạo làm vơi đi tình mẫu tử. Trong tâm lý chung, khi người mẹ biết mình mang thai, thì lòng rung động vui mừng và tình mẫu tử cũng đã chớm nở. Chờ đợi một, hai… chín tháng, người mẹ nghĩ đến đứa con, cảm giác được những chuyển động trong bụng, với những nỗi niềm mong ước tốt lành đặt vào đứa bé sắp chào đời. Khi đến ngày sanh nở, sau cơn đau đớn, vui mừng đầu tiên của người mẹ là nhìn thấy mặt con và tình thương dâng tràn kết chặt với đứa con vừa mới lọt lòng. Người mẹ bồng ẵm âu yếm, cho bú trên lồng ngực mình, nuôi nấng cho đến khi khôn lớn. Tình mẫu tử càng thêm đậm đà biết bao! (Thi 131:2; Ê-sai 49:15).

Mối tình mẫu tử diệu hiền nầy là nhịp cầu thật khắng khít để người mẹ đem lời Chúa vào đời sống của đứa con từ khi còn tấm bé. Nhưng với phương pháp thụ tinh nhân tạo và nuôi dưỡng bào thai ngoài cơ thể của người mẹ sẽ vơi đi tình mẫu tử thiêng liêng ấy. Người mẹ sẽ nhìn đứa con (phôi thai) mình trong phòng thí nghiệm với đôi mắt xa lạ và không có cảm giác gần gũi như với đứa con (phôi thai) mình mang trong người.

4. Coi chừng phương pháp thụ tinh nhân tạo là một hiểm họa! Sự khám phá những phương pháp nầy có nên dùng hay không? Có trái với tinh thần đạo đức con người không? Có lợi ích gì? Và trong giới hạn nào? Đây là vấn đề nan giải đối với con người trước người điều mình khám phá!

Nếu nói rằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giúp cho đàn bà son sẻ có con. Nhưng chi phí quá đắt để trả cho phương pháp đó thì có mấy ai được hưởng? Có chăng chỉ cho những người nhà giàu! Và người nghèo son sẻ vẫn là son sẻ! Thật là bất công!

Nếu nói rằng phương pháp sanh sản ngoài tử cung giúp cho người mẹ khỏi mang nặng đẻ đau, thì tử cung của người mẹ sẽ trở thành vô dụng. Mặc dầu người đàn bà tránh khỏi cơn đau đớn sanh nở, nhưng có thể rơi vào cơn khủng hoảng tinh thần vì cảm thấy thiếu vắng đứa con của tử cung mình và mất đi niềm vui khi nhìn thấy đứa con mình sau cơn quặn thắt sanh nở (Giăng 16:21).

Nếu một ngày nào những đứa con được hình thành trong tử cung được thay thế bằng những đứa con được hình thành trong ống nghiệm, rồi một “thế hệ con trẻ ống nghiệm”, tức là những đứa con không có mối liên hệ mật thiết với cha mẹ chúng từ trong tử cung, được “cưu mang” ngoài thân thể của người mẹ, không được liên kết chặt chẽ với gia đình, thì thật là một hiểm họa lớn cho nhân loại biết bao!

Tóm lại, với kỹ thuật thụ tinh nhân tạo thì điểm lợi cho con người không được xác định, nhưng thảm họa đe dọa nhân loại có thể thấy trước. Như vậy giá trị của phương pháp nầy là gì?

C. THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA.

Đối với vấn đề sanh sản, trong niềm tin của Cơ Đốc nhân, chúng ta nghĩ thế nào trước những câu hỏi sau đây:

1. Sự hạn chế sanh sản vì lý do nhân mãn có phải là điều trái với mạng lịnh của Chúa về sự sanh sản không?

Trong khía cạnh nhân loại, hiện nay dân số thế giới có khoảng hơn 6 tỉ người. Và người ta đang lo sợ nạn nhân mãn, mà điểm chính là gánh nặng kinh tế “thêm người thêm miệng ăn”! Vì vậy tại một số quốc gia, dân chúng được khuyến khích hạn chế hay bị bắt buộc hạn chế sanh sản. Có thể đây là cách giải quyết nhất thời để thích ứng cho hoàn cảnh nào đó, chớ không phải là giải pháp toàn diện cho vấn đề trên.

Theo sự nghiên cứu của các nhà kinh tế và xã hội học tại các nước phát triển, đã có nhận xét sau: Sự bớt sinh con để bớt gánh nặng kinh tế thật ra chỉ là một giải pháp tạm thời. Sự giới hạn sanh đẻ với kế hoạch lâu dài sẽ đưa xã hội trong tương lai đến hậu quả là số người già tăng, số người trẻ giảm. Nghĩa là số người trẻ đi làm sẽ ít hơn, đồng thời họ phải lo chăm sóc người già càng ngày nhiều hơn! Như tại Hoa Kỳ, thế kỷ trước tính trung bình cứ 9 người trẻ đi làm, để lo cho một người (về hưu). Nhưng hiện nay, tỉ số giảm xuống đến 6/1. Và theo chiều hướng nầy, người ta tính khoảng 50 năm nữa sẽ chỉ còn 3 người trẻ đi làm để đóng thuế cho một người già về hưu! Đó còn chưa nói đến hậu quả tai nạn trong xã hội do ảnh hưởng tâm lý bất bình thường của những đứa trẻ bị “cô đơn” từ những gia đình ít con!

Tóm lại, chúng ta học biết, Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, cũng là Đấng bảo tồn muôn vật. Khi ban lịnh sanh sản, Ngài biết sức chứa của trái đất và Ngài sắm sẵn đầy đủ vật thực cho loài người trên đất. Kinh Thánh cho thấy rõ ràng con số dân cư trên đất, hạn chế hay gia tăng thuộc quyền tể trị của Ngài. Phần của con người là “làm cho đầy dẫy đất” với mục đích để chu toàn công việc quản trị muôn vật, làm vinh danh Chúa. Cho nên nếu có niềm tin nơi quyền tể trị của Chúa, thì vấn đề nhân mãn không phải là mối đe dọa cho thế giới. Tuy nhiên con người với quyền tự do có thể lựa chọn đầu phục hay bất phục mạng lịnh của Chúa, tin cậy Chúa hay tự giải quyết vấn đề dân số theo đường lối riêng và phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.

2. Về khía cạnh cá nhân: Hạn chế sự sanh sản, sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo có phải là điều hợp lẽ đối với Cơ Đốc nhân không?

Ý hướng muốn có ít con hiện nay thấy hầu hết khắp nơi trên thế giới, nhất là các nước văn minh. Vì áp lực kinh tế gia đình, người nữ dần dần muốn có ít con hơn. Tại Hoa Kỳ, trước kia gia đình người Mỹ có 4 con, nay giảm xuống 2 hoặc 1 con mà thôi. Trong niềm tin của người Cơ Đốc, chúng ta hiểu vấn đề nầy như thế nào?

a. Với mạng lịnh về sự sanh sản trong khía cạnh tự do của con người, không có nghĩa Đức Chúa Trời bắt buộc người ta phải sanh sản cách vô ý thức, vô trách nhiệm, nhưng đòi hỏi con người một sự đáp ứng với trách nhiệm. Nghĩa là trong sự sanh con cái cha mẹ phải được chuẩn bị sẵn sàng trong trách nhiệm, tự lập về tài chánh cùng mọi mặt về tinh thần và đạo đức.

b. Sự chuẩn bị trách nhiệm trong sự sanh con cần đi đôi với đức tin, đừng vì thấy trách nhiệm khó mà từ chối sự ban cho của Chúa. Hãy biết rằng Chúa không bao giờ đặt trên chúng ta điều gì quá sức, ngoài khả năng chúng ta. Hãy cầu nguyện tìm cầu ý Chúa về sự sanh con cái trong cuộc hôn nhân của bạn. Hãy thưa với Chúa về nhu cầu của bạn về con cái.

c. Về mặt thực tế, bạn phải đương đầu với vấn đề kinh tế gia đình khi sanh con cái, nhưng đây là một thách thức đức tin của bạn nơi Đấng chăm sóc thành tín.

d. Sự dự định của bạn về con cái không có gì sai, nhưng điều bạn dự định phải song song với ý định của Chúa. Vì sự ban cho con cái là thuộc quyền Chúa, nên sự tự giới hạn con cái cho mình vì lý do ích kỷ là điều chẳng phù hợp với niềm tin chúng ta. Vì vậy, người Cơ Đốc nên suy xét cẩn thận và theo sự dẫn dắt của Chúa khi đương đầu với những trường hợp “thấy cần” hạn chế sanh sản hoặc ngăn ngừa sanh sản trong thời gian ngắn hạn hay dài hạn. Mỗi trường hợp cần được phân tích lý do, chủ đích, xem có thích hợp với tinh thần dạy dỗ của Kinh Thánh không. Nếu lý do không có gì trái với đạo đức, bạn cũng cần nghĩ đến phương pháp ngăn ngừa sanh sản gần với phương cách thiên nhiên. Nên biết có những phương pháp nhân tạo làm thay đổi tánh tình, hay ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

e. Về vấn đề thụ tinh nhân tạo, bạn nên biết những điều nầy:

(a) Có con cái hay không con cái đều là thuộc quyền của Chúa và do ý chỉ của Ngài.

(b) Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ ban con cái cho người cầu xin theo ý muốn Ngài.

(c) Đối với sự không con, xin có vài gợi ý, hoặc bạn tự chọn:

– Cầu nguyện xin Chúa một phép lạ.

– Tìm hiểu ý chỉ của Chúa, đôi lúc Ngài có mục đích nào đó đối với sự không con của bạn.

– Dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo: Đây là vấn đề tùy ở mức độ đức tin và sự lựa chọn của bạn. Trường hợp dùng phương pháp nhân tạo, bạn cần cầu nguyện Chúa hướng dẫn tìm người chuyên môn, người khải đạo tốt về thuộc linh và tâm lý để chọn phương pháp nào thích hợp với tinh thần dạy dỗ của Kinh Thánh và không trái với đạo đức luân lý của con người.

Tóm lược.

Sự sanh sản của loài người, con số dân cư trên đất, sự ban cho con cái là thuộc quyền tể trị của Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo và Bảo Tồn muôn vật.

Những phương pháp nhân tạo chỉ là bổ túc cho sự sanh sản chớ không phải là cứu cánh để loài người tự quyết định sự sanh sản của mình.

Sự hoàn toàn thay thế phương cách sanh sản theo công lệ thiên nhiên bằng những kỹ thuật thụ tinh nhân tạo là điều đem lại hậu quả tai hại cho tâm lý con người và sự hủy diệt của xã hội loài người.

* BÀI ĐỌC THÊM.

CON NGƯỜI KIỂU MẪU.

Thường thì các họa sĩ vẫn thuê một số người làm mẫu để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Những người ấy có khi được gọi là người mẫu, tuy nhiên người mẫu không phải là người lý tưởng mà chỉ là một vật cụ thể để họa sĩ mô phỏng. Trong thời đại khoa học ngày nay, người ta đang nghĩ đến việc tạo ra một giống người mẫu, nghĩa là lý tưởng về nhiều phương diện trong sinh hoạt xã hội. Đã có người nói rằng con người đang tự vẽ mẫu người lý tưởng của mình.

Năm 1962 hai nhà bác học Waston và Crick đã được giải Nobel về công trình mô tả phân tử DNA (DNA là viết tắt của chữ Deoxyribonucleic Acdi). DNA là cơ cấu trong nhiểm sắc thể của tế bào làm sinh hóa ra nhiễm thể đồng dạng mang theo tất cả những đặc tinh di truyền qua tế bào con khi nào mà cuộc phân hóa xảy ra. Như thế có nghĩa là DNA định màu mắt, làm khuôn cho thân thể, cho nhân cách và hằng triệu điều khác với một con vật hay là với một người nào đó. Kể từ năm 1962, các tiến bộ về nghiên cứu chủng loại đã tiến rất nhanh. Người ta có thể biết rằng loài người hiện nay có khả năng chế tạo ra những con người giống hệt như mình. Qua một tiến trình gọi là truyền giống nhân tạo, người ta có thể do từ một nhân tế bào đã trưởng thành mà phát triển một cơ quan mới có cùng những đặc tính chủng loại của con người cho nhân tế bào đó. Truyền giống như vậy khiến cho người ta có thể thấy chính con người của mình sinh ra lần thứ hai và trên đời nầy có vô số những người sanh đôi. Trên lý thuyết, công việc đó có thể giúp con người giải quyết cụ thể những vấn đề về bản chất, dinh dưỡng di truyền và môi trường, nhưng truyền giống như thế cũng tạo nên những phức tạp trong dòng giống mà không ai có thể lường được. Có lẽ ai cũng muốn thấy một người anh hùng áo vải như Lê Lợi tái xuất hiện trên đời, nhưng nếu người ta có thể tái sinh một Hitler thì sao? Rồi có luật lệ nào ấn định việc truyền giống như thế hay không? Nhà bác học Joshua Lederberg là người rất quan tâm đến trách nhiệm xã hội cho biết rằng, những người muốn có một người giống hệt như mình tái xuất hiện là những người có óc tự tôn. Trong việc truyền giống như trên, con người được tái sinh, sẽ giống y hệt người gốc, nghĩa là cũng tự tôn, tự kiêu như vậy.

Nhà bác học Lederberg cho biết rằng người ta đã thí nghiệm thành công đối với loài ếch nhái và sẽ có người thành công trong thí nghiệm đối với loài có vú. Ông tin rằng trong vòng vài chục năm tới người ta có thể thí nghiệm ở loài người. Trong mấy chục năm đó các nhà khoa học sẽ biết rõ hơn cách phát triển của các cơ quan trong con người chúng ta và họ sẽ mở nhiều cuộc thí nghiệm để điều kiện hóa các cơ quan đó.

Nhà bác học Lederberg đã nói rằng: Những chuyện như là cỡ của bộ óc và phẩm tính của óc rồi sẽ được con người kiểm soát. Tuy nói như thế, nhưng nhà bác học nầy cũng rất lo ngại về những tiến bộ đó. Các vấn đề liên quan đến đạo đức, luân lý và chính trị do môn sinh học mới mẻ nầy tạo ra đã làm cho người ta phải e ngại. Ai sẽ sống và ai sẽ chết? Con người lúc ấy sẽ là gì? Là bộ phận máy hay vẫn là con người thường? Ai sẽ là người kiểm soát được sự nghiên cứu trong các địa hạt đó? Những phát minh mới sẽ áp dụng ra sao? Phải chăng người ta sắp buông thả những điều khủng khiếp mà con người chưa chuẩn bị đối phó? Nhiều nhà khoa học dẫn đầu trên thế giới ngày nay đang lo ngại một vụ Hiroshima sinh học sắp bùng nổ để tàn phá cả nhân loại.

Ta thử tưởng tượng khoa sinh học sẽ giúp ngành kỹ thuật sinh sản. Giáo sư Hafez, một nhà sinh học lỗi lạc trên thế giới đã tuyên bố rằng trong vòng 10 đến 15 năm nữa, một người đàn bà khi muốn có con, có thể đi mua cái phôi đông lạnh, rồi đem đến một bác sĩ để đặt phôi ấy vào tử cung. Sau 9 tháng bà sinh ra một hài nhi chẳng khác gì trường hợp thụ thai thường. Cái phôi kia còn bảo đảm rằng đứa trẻ sinh ra sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì về chủng loại của người mẹ. Người mua phôi còn có thể biết trước con mình sẽ có tóc màu gì, mắt màu gì, con trai hay con gái, cao lớn hay thấp bé và có thể cả mức độ thông minh của nó nữa.

Rồi tiến bộ hơn nữa, người ta có thể không cần tử cung của bà mẹ. Những hài nhi có thể thụ thai và lớn lên bên ngoài thân thể của con người. Một nhà bác học còn nghĩ đến việc đưa con người lên chiếm ngự các hành tinh bằng cách dùng những cái phôi như thế. Thay vì đưa những người lớn lên hỏa tinh, sau nầy người ta chỉ cần đưa lên trên đó một cái hộp đầy những tế bào và rồi khiến chúng phát triển thành nguyên một thành phố đông người như dưới đất chúng ta. Nhà bác học ấy còn nói rằng việc phóng đôi ba người lên Sao Hỏa đã tốn kém kinh khủng, tại sao không phóng lên những cái phôi nhỏ bé kia, vừa nhẹ lại vừa hữu dụng hơn nhiều.

Tuy nhiên trước khi những tiến bộ ấy ảnh hưởng đến ngoại tầng không gian, thì ngành gọi là kỹ thuật sinh sản kia đã đụng đến cơ sở gia đình trên đất này, làm tan vỡ những ý niệm cổ truyền về tính dục, về tình mẫu tử, về tình yêu, dạy dỗ con cái và giáo dục. Những cuộc bàn luận gia đình rồi sẽ thực hiện trong các phòng thí nghiệm.

Rồi đây vấn đề bàn cãi sẽ là nên sinh sản loài người như thế nào? Và như thế nào là tiêu chuẩn tốt nhất? Ai sẽ định đoạt việc đó? Những câu hỏi nầy không còn mới mẻ gì nữa. Ta có thể tưởng tượng là muốn làm một lớp nhân loại mới sẽ không như nhà nông khổ công chăm sóc đàn lợn đàn gà, nhưng phải là nhà nghệ sĩ biết chọn lựa những màu sắc lạ, những hình thể và vóc dáng…

Một nhà khoa học khác đã nói ước gì chúng ta có thể tạo ra những con người bình đẳng về mọi phương diện. Và đã đến lúc chúng ta có khả năng đào tạo nguyên một thế hệ nhân loại khôn ngoan, kiêu hùng, toàn là những nhà toán học đại tài hay toàn là những thứ tôi mọi.

Người ta còn có khả năng tạo nên những hài nhi có đôi mắt siêu nhiên, có đôi tai đặc biệt, có khả năng biết mọi mùi vị, có sức mạnh bắp thịt kinh khủng, hoặc là có tài năng âm nhạc tuyệt vời. Thật ra vấn đề không còn phụ thuộc khoa học hay kỹ thuật, nhưng là đạo đức và chính trị. Nếu cần cho ý kiến thì những nhà cầm quyền sẽ đòi cha mẹ sinh sản những hài nhi thích hợp với nhu cầu xã hội. Các nhà dự tính tương lai sẽ đòi hỏi có những đứa trẻ đủ khả năng phát triển đến mức tuyệt hảo. Các nhà theo phái lãng mạn sẽ đòi mỗi đứa trẻ phải được phú cho một số năng khiếu đặc biệt về nghệ thuật, và những nhà thiên nhiên học sẽ đòi sản xuất ra những con người hoàn hảo v.v… Thế rồi các nhà khoa học vũ trụ sẽ đòi tạo nên những con người thích hợp với các cuộc du hành. Có thể nói mỗi người trên thế gian đều muốn có một người mẫu theo ý mình, và vấn đề sẽ rắc rối ở chỗ ai là người quyết định giống người cho thế giới mai sau. Tôi là người Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ muốn người trên thế giới đều là người da vàng, kiêu hùng, khôn ngoan, tóc đen mắt nâu và có tầm vóc trung bình. Người ở Angola lại muốn toàn thế giới là da đen. Trong khi ấy người Pháp muốn có những anh hùng da trắng như Napoleon. Rồi người Mỹ, người Nhật, người Ba Lan, người Nga nữa, mỗi người muốn một mẫu riêng cho hợp với ý mình. Nếu thỏa mãn tất cả, nhân loại sau này lại cũng có đủ thứ mọi tầng lớp và màu da như hiện nay. Vấn đề sẽ trở thành lẩn quẩn vì không có lối thoát. Điều đáng để ý là con người đang tiến đến chỗ thực hiện, vì giai đoạn nghiên cứu vừa xong. Nhân loại có lẽ sẽ không giết lẫn nhau để tranh giành đất, mà để tranh giành lựa chọn giống người trên đất!

Tôi nghĩ đến câu hỏi của loài người xưa nay là: Tại sao trên đời có nhiều giống người như vậy và tại sao mỗi người khác nhau? Câu trả lời là: Đức Chúa Trời tạo nên dị biệt trong cái đồng nhất. Nghĩa là trong tạo vật gọi là người đó, không ai giống ai cả và đó chính là điểm khôn ngoan đáng kính phục của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tiêu chuẩn mà con người đưa ra để tạo người mẫu là gì? Đó là những tiêu chuẩn hoàn toàn vị kỷ, vụ lợi cho cá nhân, cho một giống người nào đó mà thôi. Con người mẫu đó sẽ không tiêu biểu cho cái gì cả và cũng sẽ lại phục vụ cho những tham vọng của con người mà thôi. Loài người không bao giờ thỏa mãn những gì mình đã đạt được. Đó là một điều không thay đổi từ khi có loài người. Tuy nhiên con người cũng biết những giới hạn của mình nên mới cố vượt ra ngoài giới hạn. Tôi quan niệm rằng tất cả những giới hạn của con người là điều mà Đấng Tạo Hóa đã tạo ra và những định luật dành cho con người là bất di dịch. Nếu cố tâm ra khỏi giới hạn, cố tình phạm luật Chúa thì tất nhiên hậu quả sẽ tai hại vô cùng. Định luật hiện đang ảnh hưởng trên loài người là dị biệt trong cái đồng nhất. Khi nào ta hiểu được định luật đó chính là lúc ta không còn tham vọng thay đổi trật tự của loài người nữa. Thật ra loài người đã tự làm hỏng những gì Đức Chúa Trời đã tạo ra và đó là lý tưởng nhất. Loài người đã phá cả mối liên hệ quý báu giữa trời và người, nên đang mò mẫm tìm tòi các phương cách giải quyết những rắc rối trong đời sống. Trong khi đó con đường ngắn nhất để chấm dứt mọi tranh đấu giành giựt của loài người và cả những đau khổ là quỳ gối thuận phục Đức Chúa Trời. Bạn không cần phải chờ cho đến nhiều năm sau mới thấy một lớp người lý tưởng do nhân loại tạo ra, bạn có thể là con người lý tưởng đó nếu bạn bằng lòng để Đức Chúa Trời tái tạo bạn ngay bây giờ.

Nguyễn sinh (Trích báo Thông Công số 39).

II. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.

1. Xin đọc những câu Kinh Thánh sau và tìm hiểu:

a. Sáng Thế Ký 1:28: Sự sanh sản của loài người là do mạng lịnh của ai?

b. Sáng Thế Ký 4:1; 21:1-7; 29:21; 30:1-3,32; 1Sa-mu-ên 1:5,6; Thi Thiên 127:3: Trong thời Cựu Ước, người ta hiểu thế nào về Đức Chúa Trời và sự sanh con cái? Điều nầy có nghĩa gì?

c. Sáng Thế Ký 20:18: Vì cớ Sa-ra, người nhà của A-bi-mê-léc chịu sự hình phạt nào của Chúa?

d. Phục Truyền 7:13: Một trong phước hạnh Đức Chúa Trời hứa ban cho kẻ vâng giữ điều răn Ngài là gì?

e. Dân Số 1:1-2; 26:1-2: Sự tu bộ dân số Y-sơ-ra-ên là do mạng lịnh của ai?

g. 1Sử Ký 21:1-4,7-8: Ai đã ra lịnh tu bộ dân số Y-sơ-ra-ên và chuốc lấy hậu quả nào? Điều nầy có nghĩa gì?

2. Xin đọc những câu Kinh Thánh sau và tìm hiểu:

a. Sáng Thế Ký 3:16; Thi Thiên 22:9-10: Từ ban đầu, sự sanh sản và nuôi dưỡng được qui định theo phương cách nào?

b. Ê-sai 49:15; Thi Thiên 131:2: Sự sanh sản và nuôi dưỡng theo phương cách thiên nhiên có tác dụng gì đến mối liên hệ giữa con cái và người mẹ?

c. Sáng Thế Ký 16:1-2, 4-5; 25:21; 30:3; 21:8-11; 1Sa-mu-ên 1:10-11,20: Ngày xưa, người đàn bà son sẻ muốn có con có thể chọn một trong hai cách nào? Chúng ta nghĩ cách nào là tốt hơn? Tại sao?

3. Xin cho biết:

a. Những phương pháp sanh sản nhân tạo ngày nay.

b. Những điểm ưu, khuyết của phương pháp sanh sản nhân tạo so với sự sanh sản theo phương cách thiên nhiên.

c. Nếu mai sau, phương pháp sanh sản nhân tạo, sự sanh sản ngoài tử cung của người mẹ, được áp dụng để thay thế cho sự sanh sản theo cách thiên nhiên, thì hậu quả sẽ như thế nào?

4. Bạn đáp ứng thế nào trước vấn đề sanh sản theo phương pháp nhân tạo?

5. Theo bạn, có nên dùng phương pháp hạn chế sanh sản không? Có nên dùng phương pháp sanh sản nhân tạo không? Vì sao?

6. Học biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời đối với sự sanh sản của loài người, lòng bạn kính phục Chúa như thế nào?

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI, CHÚA NHẬT 07.08.2015

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI, CHÚA NHẬT 07.08.2015

in NAM GIỚI on 31 Tháng Bảy, 2015

úa nhật 09.08.2015 (Chúa Nhật Thiếu Niên Tin Lành).

1. Đề tài: TÌM HIỂU TUỔI THIẾU NIÊN.

2. Kinh Thánh: Truyền Đạo 11:9-10.

3. Câu gốc: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (Truyền Đạo 11:9).

4. Đố Kinh Thánh: Gióp 25-28.

5. Thể loại: Tìm hiểu.

* CHỈ DẪN: Tìm hiểu.

– Mời hai hoặc ba người trong BHD nghiên cứu đề tài “Tìm Hiểu Tuổi Thiếu Niên” và trình bày cho ban Nam giới. Có thể chia ra hai hoặc ba phần để mỗi người trình bày.

– Mời một người lên đúc kết và cầu nguyện.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÌM HIỂU TUỔI THIẾU NIÊN.

TUỔI THIẾU NIÊN LÀ TUỔI THAY ĐỔI.

Tuổi thiếu niên là khoảng thời gian những đứa nhỏ chuyển mình để trở thành người lớn. Trong tiến trình này, các em thay đổi trong nhiều phương diện. Có thể nói đây là khoảng thời gian có nhiều thay đổi nhất trong đời sống con người: Thay đổi về thể xác, tâm lý, tình cảm cũng như thay đổi trong cách suy nghĩ, làm việc và cách xử sự với người chung quanh.

I. THAY ĐỔI VỀ THỂ XÁC.

Thay đổi rõ ràng nhất mà chúng ta nhìn thấy nơi tuổi thiếu niên là thay đổi về thể xác. Các em không những lớn vụt lên nhưng thân hình cũng bắt đầu thay đổi, phát triển và có những đường nét đặc biệt, thuộc phái tính của mình. Các em trai thì bể tiếng, giọng nói trầm hẳn xuống, bắp thịt rắn chắc, dáng điệu cứng cáp, mạnh mẽ như một chàng thanh niên. Các em gái thay đổi vóc dáng, thân thể phát triển, mang vẻ dịu dàng yểu điệu của một thiếu nữ. Không ai có thể nói đích xác đến mấy tuổi thì các em bắt đầu thay đổi. Có em bước vào tuổi dậy thì rất sớm và lớn mau, những em khác thì lại bắt đầu tuổi dậy trễ và lớn chậm hơn.

Cùng với sự thay đổi về thể xác, các em mất đi sự hồn nhiên vô tư của trẻ thơ. Thay vào đó các em chú ý nhiều đến con người của mình, nhất là chú ý đến nét mặt và vóc dáng của mình. Đó là lý do tại sao các em thường hay soi gương, chải chuốt, để ý đến áo quần hơn trước. Khi thấy các em thay đổi như thế, người lớn cũng nên tránh chế giễu, phê bình hay la mắng con. Những lời chế giễu hay trêu chọc của người lớn làm các em sợ và khiến các em rất là khổ sở. Đó cũng là một trong những lý do khiến các em không muốn ở gần cha mẹ và người lớn.

Trong thời gian thay đổi về thể xác, các em còn có những thay đổi sau: Mặc cảm tự ti, mệt mỏi và lười biếng, tay chân các em vụng về.

Tuy nhiên, không phải lúc nào các em cũng lừ đừ, mệt mỏi. Có lúc các em lại có quá nhiều sinh lực. Những lúc đó các em không thể ngồi yên một chỗ nhưng cần phải chạy nhảy, la hét hoặc chơi những trò chơi mạnh bạo. Hiểu đặc tính này của các em, chúng ta nên cho các em ăn ngủ đầy đủ và giao công việc cho các em làm. Mặt khác, cho các em có cơ hội chơi thể thao, tham gia những sinh hoạt ở trường và tham dự các sinh hoạt của thanh thiếu niên trong Hội Thánh. Khi người lớn hiểu và thông cảm với các em, sẽ giúp các em đi qua tuổi thiếu niên dễ dàng hơn.

II. THAY ĐỔI VỀ TÂM LÝ.

Về mặt tâm lý và tình cảm, các em thiếu niên cũng có những thay đổi mà cha mẹ thấy khó chấp nhận như:

1. Các em muốn được tự do và tự lập.

Khi bước vào tuổi thiếu niên, các em muốn được tự do, tự lập và không muốn ở dưới quyền kiểm soát của cha mẹ nữa. Ở tuổi nầy, hầu hết các em còn đi học, chưa thể tự nuôi sống. Tuy nhiên, vì cảm thấy mình đã lớn, các em không muốn tuân theo kỷ luật của cha mẹ, nhưng muốn cha mẹ và người chung quanh cho các em được tự do làm điều các em muốn.

Để giúp các em lớn lên có thể tự lo, tự lập, cha mẹ cần giao công việc và trách nhiệm cho các em khi còn nhỏ. Nếu cha mẹ không giao công việc khi các em còn nhỏ, đến tuổi thiếu niên các em sẽ quen tính lười biếng, không giúp đỡ cha mẹ. Lúc đó nếu cha mẹ tức giận, la mắng cũng không có lợi gì. Không những thế, nếu cha mẹ áp dụng kỷ luật quá gắt gao, các em có thể trở thành phản loạn.

2. Các em muốn được tôn trọng.

Trong thực tế có những bậc cha mẹ dù con bao nhiêu tuổi cũng vẫn xem là con nít và luôn luôn sai bảo la mắng, lúc nào cũng bắt con làm theo ý mình. Đây là điều sai lầm, cũng là lý do khiến các em bực bội và không muốn ở gần bên cha mẹ. Tuy các em còn xử sự như trẻ con, nhưng các em đã bắt đầu thay đổi và các em muốn được đối xử như người lớn.

3. Các em bắt đầu thách thức thẩm quyền của cha mẹ.

Khi còn nhỏ, các em rất nể uy quyền của cha mẹ. Cha mẹ bảo gì các em đều vâng theo. Lúc đến tuổi thiếu niên, các em bắt đầu hiểu biết, bắt đầu phân tích vấn đề và biết lý luận để bênh vực mình. Khi bị cha mẹ la mắng, các em thường trả lời lại hoặc nói lên điều các em suy nghĩ để bào chữa cho chính mình. Những lúc đó cha mẹ thường phản ứng lại bằng sự tức giận và càng sửa dạy các em gắt gao hơn vì cho là rằng các em ngang bướng, hổn hào, dám cãi lại cha mẹ. Đây là một trong những lý do khiến giữa phụ huynh và con em trong tuổi thiếu niên thường hay có sự căng thẳng hoặc một khoảng cách nào đó chứ không gần gũi và thân mật như khi các em còn nhỏ.

Để tránh sự căng thẳng giữa cha mẹ và con em trong tuổi thiếu niên, chúng ta cần hiểu con và thông cảm với con, nhất là đừng xem con là con nít, bảo gì cũng phải vâng theo. Khi con bày tỏ ý kiến hay nói lên những lời như có ý phê bình cha mẹ, chúng ta không nên giận dữ, cho là hổn hào hay là làm khôn. Trái lại cần bình tĩnh suy nghĩ lại lời con nói đúng hay sai. Có thể những khuyết điểm của chúng ta mà con cái nhìn thấy là đúng. Nếu thật như thế, chúng ta cần nhìn nhận lỗi lầm và sửa đổi để không mất lòng kính trọng và tin cậy của con. Hơn nữa, chúng ta cũng nên tôn trọng con, đừng đánh đập con hay mắng con bằng những lời thô tục khiến con xấu hổ và mất lòng tin nơi chính mình (Êph 6:4; Côl 3:21).

4. Các em bắt đầu nhìn thấy khuyết điểm của cha mẹ.

Ở tuổi nầy các em bắt đầu nhận ra rằng cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng, cũng biết tất cả mọi chuyện và làm được tất cả mọi việc. Hơn nữa, với những kiến thức thu thập ở trường và sự phát triển của trí khôn, các em dần dần hiểu biết nhiều hơn, lắm khi các em biết những điều cha mẹ không biết. Thêm vào đó, các em lại có tính đoán xét và phê bình người lớn, các em cũng muốn làm người lớn vì nghĩ rằng mình đã lớn và đã hiểu biết nhiều.

Tất cả những điều đó cộng lại khiến các em thiếu niên có ý xem thường cha mẹ hoặc xem cha mẹ cũng không có gì hơn các em. Vì suy nghĩ như thế, các em hay cãi lời cha mẹ, lý luận với cha mẹ và không vâng lời cha mẹ cách tuyệt đối như khi còn nhỏ. Trong lúc này, nếu cha mẹ không tin Chúa thật lòng nhưng tin Chúa cách hời hợt bề ngoài, các em sẽ biết ngay. Nếu cha mẹ làm những điều không ngay thẳng hoặc sống giả dối với người chung quanh, các em cũng sẽ nhìn thấy ngay.

Trong trách nhiệm dạy con, nếu muốn con nên người, chúng ta phải nêu gương tốt cho con noi theo. Chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói nhưng dạy con bằng hành động, nhất là trong cách cư xử hằng ngày với người chung quanh. Khi con đã hiểu biết, chúng ta nên trò chuyện với con cách thân mật như bạn. Đừng ngại cho con biết những khuyết điểm hay lỗi lầm của chúng ta. Khi làm như thế cha mẹ không mất lòng tôn kính của con nhưng con sẽ thấy gần với cha mẹ hơn. Khi con nói lên nhận xét của mình về cha mẹ, chúng ta không nên giận dữ hay phủ nhận điều con nói, cũng đừng tự ái nhưng hãy để ý, suy nghĩ điều con nói và sửa đổi nếu cần. Nếu con nhận xét chúng ta cách sai lầm, đừng bực bội nhưng bình tĩnh giải thích cho con. Nếu con đúng, cha mẹ nên khiêm nhường công nhận con nói đúng và cho con biết, cha mẹ cũng đang cố gắng để ngày càng trở nên người tốt hơn. Cách cư xử chân thật, bình đẳng và tốt đẹp đó sẽ đem con cái đến gần với cha mẹ.

III. THAY ĐỔI VỀ TÌNH CẢM.

Trong tất cả những thay đổi của con cái trong tuổi thiếu niên, thay đổi tình cảm là điều các bậc phụ huynh khó chấp nhận hơn cả. Đến tuổi này, tự nhiên các em không muốn ở gần cha mẹ nữa. Các em cũng có vẻ như không cần đến sự chăm sóc và hướng dẫn của cha mẹ nữa. Cả cha mẹ lẫn con cái đều thấy có cái gì bực bội hay ngại ngùng khi phải đối diện với nhau. Vì thái độ của con, cha mẹ không còn nói với con những lời ngọt ngào, âu yếm. Vì cách đối xử của cha mẹ, các em cũng không muốn ở gần hay trò chuyện với cha mẹ.

Sự thay đổi này không ai giải thích được, cũng không ai hiểu để giải thích cho ai. Và cứ thế, giữa cha mẹ và con cái có một sự cách biệt hầu như không sao nối liền được. Cha mẹ không hiểu tại sao mình vẫn thương con như trước mà tình thương đó con không chấp nhận. Các em không hiểu tại sao tình thương của cha mẹ, tình thương mà trước kia các em vui thỏa bây giờ không đáp ứng được sự mong chờ khao khát trong lòng các em.

Mục sư Eugene Peterson là người có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các em trong tuổi thiếu niên. Ông cho biết tình cảm giữa cha mẹ và con em trong tuổi thiếu niên có nhiều thay đổi. Theo lời Kinh Thánh dạy cũng như theo kinh nghiệm trong đời sống, chúng ta có bốn loại tình cảm khác nhau giữa người này với người kia. Phân tích các tình cảm này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự thay đổi tình cảm của con cái đối với cha mẹ.

Trong đời sống, con người cần bốn loại tình cảm khác nhau đó là tình yêu thương, tình bạn, tình yêu lãng mạn và tình yêu vị tha.

1. Tình yêu thương.

Đây là loại tình cảm đơn giản nhất, phát xuất cách tự nhiên giữa hai cá nhân. Đây là tình cảm tự nhiên mà Đấng Tạo Hóa đã đặt để trong cha mẹ và con cái, đặc biệt là khi con còn nhỏ. Tuy nhiên, đến tuổi thiếu niên, tình thương đơn sơ này chấm dứt. Sự hòa hợp trong việc trao và nhận tình thương giữa cha mẹ và con cái hình như bị gián đoạn. Dầu vậy, các em vẫn cần tình thương của cha mẹ, nhưng tình thương đó phải được bày tỏ theo một cách khác, thích hợp hơn.

Để những đứa con trong lứa tuổi thiếu niên không khước từ tình thương và sự âu yếm của cha mẹ, cha mẹ cần tế nhị trong cách bày tỏ tình yêu thương đối với con. Chẳng hạn như tránh ôm hôn con chỗ đông người hay trước mặt bạn bè của con. Tránh xoa đầu, ôm cổ hay mắng yêu con trước mặt người khác. Có một điều khác chúng ta cũng cần để ý là tránh gọi tên con bằng những tên cha mẹ đặt cho con khi con còn là em bé sẽ làm cho các em xấu hổ.

2. Tình bạn.

Tình bạn thường phát sinh và nẩy nở giữa những người làm việc chung với nhau. Những người cùng lứa tuổi, cùng hoàn cảnh, trình độ, cùng giai cấp và cùng đeo đuổi một mục tiêu cũng dễ trở thành bạn của nhau. Riêng cha mẹ và con cái, tình bạn ít khi có, nhất là trong những năm con còn sống trong gia đình cha mẹ. Cha mẹ và con cái khác nhau về tuổi tác, kinh nghiệm, thẩm quyền, trình độ… vì thế khó trở thành bạn của nhau.

Hơn nữa, khi con em chúng ta đã lớn, nhất là đến tuổi thiếu  niên, các em bận rộn nên ít khi có mặt bên cha mẹ. Riêng cha mẹ thấy con lớn rồi nên để nhiều thì giờ hơn để đi làm, buôn bán hoặc lo những công việc riêng của mình chứ không để ý đến con nhiều như trước. Từ đó, những giây phút đẹp đẽ giữa cha mẹ và con cái càng ngày càng hiếm hoi và cuối cùng chấm dứt hẳn.

Như vậy, khi con đến tuổi thiếu niên, tình yêu thương tự nhiên cũng như tình bạn giữa cha mẹ và con cái đều không còn.

3. Tình yêu lãng mạn.

Khi tạo dựng nên con người, Chúa ban cho con người nhu cầu về tình yêu lãng mạn. Đây là tình yêu liên quan đến tính dục và tạo ra trong ta sự khao khát nơi người mình yêu. Chính trong tình yêu nầy, chúng ta thấy được hạnh phúc, toàn vẹn và thỏa lòng. Dù tình yêu này thường chỉ thấy nơi vợ chồng và những người yêu nhau, nhưng theo các nhà tâm lý học, những người thân trong gia đình cũng có tình yêu này, đặc biệt giữa cha mẹ và con cái.

Nhưng khi con đến tuổi thiếu niên, tình yêu này giữa các em và cha mẹ cũng chấm dứt. Các em thiếu niên không muốn cha mẹ ôm ấp vỗ về nữa, các em không muốn làm người đáp lại sự khao khát tình yêu của cha mẹ nữa. Trong các em bây giờ cũng có sự khao khát một tình yêu lãng mạn, nhưng cha mẹ không phải là người các em tìm đến để sự khao khát đó được đáp ứng.

4. Tình yêu vị tha.

Ngoài ba loại tình cảm là tình thương, tình bạn và tình yêu, giữa cha mẹ và con cái còn một tình cảm khác, gọi là tình yêu vị tha. Đây là tình yêu mà Chúa dùng để yêu chúng ta, cũng là loại tình yêu Kinh Thánh nói đến rất nhiều. Khi con cái đến tuổi thiếu niên, cha mẹ cần thương con bằng tình yêu này, vì lúc đó các em có nhiều điều khó thương, làm những điều khiến cha mẹ xấu hổ hay buồn phiền. Nếu không sống với con bằng tình yêu thương nầy, lúc đó cha mẹ và con cái sẽ trở thành ấu trĩ, khô khan và ích kỷ.

Chỉ có tình yêu thương hi sinh vô điều kiện mới có thể đem cha mẹ và con cái đến gần với nhau. Nếu không, con em có thể tìm cách lìa xa cha mẹ và cha mẹ cũng không muốn giữ con trong gia đình nữa. Nếu trường hợp đó xảy ra thì thật là đáng tiếc. Ước mong quý vị vẫn còn có thể lấy tình yêu thương của Chúa để giữ con trong vòng tay của mình và hướng dẫn con đi qua giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn nầy.

IV. THAY ĐỔI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI CHUNG QUANH.

Đặc điểm trong thay đổi về tâm lý nơi các em thiếu niên mà phụ huynh thấy rõ nhất là các em có vẻ muốn tách rời khỏi cha mẹ hay muốn vượt ra ngoài vòng kiểm soát của cha mẹ. Thật ra đây là một thay đổi bình thường và cần thiết, nằm trong chương trình tăng trưởng mà Đức Chúa Trời đã định cho con người. Các em cần trải qua những thay đổi này để trở nên người trưởng thành, tự lập và có tinh thần trách nhiệm.

Trong 1Cô-rinh-tô 13:11, sứ đồ Phao-lô viết: “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những sự thuộc về con trẻ”. Câu Kinh Thánh này nói về sự tăng trưởng tâm linh nhưng cũng áp dụng về sự tăng trưởng về thể xác, tâm lý và tình cảm. Khi một người đã trưởng thành, người đó phải bỏ đi những điều trẻ con.

Theo ông G. Keith Olson, một bác sĩ tâm lý Cơ đốc, chuyên về ngành khải đạo gia đình cho biết, các em trong tuổi thiếu niên thường có những đặc điểm sau trong mối quan hệ với người chung quanh:

a. Các em thích có nhiều thì giờ ở riêng một mình và thích gặp bạn bè cùng lứa tuổi.

b. Các em thường không thích tham gia các sinh hoạt tôn giáo.

c. Các em hay có những điều giấu cha mẹ.

d. Các em không muốn tiếp nhận lời khuyên dạy hay phê bình của cha mẹ.

e. Các em không chấp nhận kỷ luật của cha mẹ.

g. Tính phản loạn của tuổi thiếu niên là điều bình thường, không có gì đáng lo ngại.

V. THAY ĐỔI VỀ CẢM XÚC.

Có thể nói, tuổi thiếu niên là tuổi có những cảm xúc lên xuống và thay đổi đột ngột nhất. Những cảm xúc vui buồn xảy đến cách bất ngờ khiến cha mẹ không hiểu và không biết phản ứng như thế nào. Chính vì vậy cha mẹ cần ghi nhớ những điều sau đây để chúng ta hiểu con và thông cảm với con hơn.

– Cảm xúc của con người tự nó không có gì là sai quấy hay tội lỗi.

– Tuổi thiếu niên là tuổi có cảm xúc rất mạnh.

– Các em thiếu niên thường dùng cảm xúc để đạt được điều mình muốn.

Hơn thế nữa, cha mẹ cần biết một số cảm xúc thường có trong các em như sau: Giận dữ, thờ ơ, lãnh đạm, dễ chán, hay buồn, hay mang mặc cảm (Mặc cảm tội lỗi – tội thật, hay tội tưởng tượng hay không chính đáng – mặc cảm về chính mình). Sợ hãi và lo lắng, tinh thần căng thẳng, vui vẻ thái quá, tình yêu.

Những thay đổi đột ngột, lắm khi như là kỳ cục nơi con em chúng ta trong tuổi thiếu niên là điều tự nhiên và bình thường. Những thay đổi này có thể khiến cha mẹ cũng như chính các em thấy bực bội, nhưng đó là những thay đổi cần thiết. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên con người, Ngài ban cho đời sống những giai đoạn khác nhau. Không ai tránh được những thay đổi của chính mình trong từng giai đoạn.

Nếu hiểu được những thay đổi trong tiến trình trẻ thơ trở thành người lớn và biết những nguyên nhân đằng sau sự thay đổi đó, chúng ta có thể đối ứng với con em của mình cách dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ biết phải làm gì để giúp đỡ các em và đáp ứng nhu cầu của các em để các em vượt qua tuổi thiếu niên một cách tốt nhất, êm đẹp nhất.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI, CHÚA NHẬT 02.08.2015

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI, CHÚA NHẬT 02.08.2015

in NAM GIỚI on 31 Tháng Bảy, 2015

Chúa nhật 02.08.2015.

1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.

2. Kinh Thánh: Thi Thiên 111.

3. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót, ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài” (Thi 111:4b-5a).

4. Đố Kinh Thánh: Gióp 21-24.

5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

* CHỈ DẪN: Sinh nhật (Ca ngợi & Cảm tạ).

1. Thông báo danh sách những người có ngày sinh trong quý III (tháng 7,8,9) trước một tuần lễ; bổ sung những tên còn thiếu.

2. Thư ký trao danh sách cho thủ quỹ mua quà. Quà tặng sinh nhật nên mua nhiều hơn số cần, phòng khi có khách, thân hữu… đến dự và cũng có ngày sinh trong quý đó.

3. Những người không nhớ ngày sinh, có thể chọn ngày cưới, ngày tin nhận Chúa, ngày chịu báp-tem… để làm sinh nhật.

4. Chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật (nếu có thể), kích thước chiếc bánh tùy theo số người tham dự.

5. Mời những người có tên trong danh sách “sinh nhật” lên phía trên, số người còn lại hát chúc mừng. Tất cả cùng cầm dao cắt bánh. Mời người cầu nguyện đặc biệt cho họ.

6. Ban hướng dẫn tặng quà cho những người có sinh nhật.

7. Mời một số người làm chứng, ca ngợi Chúa, chia sẻ những kinh nghiệm thuộc linh… Khi làm chứng nên trình bày thành thật, đừng thổi phồng.

8. Chơi trò chơi, đố vui và ăn bánh sinh nhật…

* TRÒ CHƠI DÀNH CHO NGƯỜI CÓ SINH NHẬT.

THẮP NẾN SINH NHẬT.

– Chuẩn bị: Dùng giấy bìa cứng làm một số cây nến, ghi lời yêu cầu vui, ngắn gọn lên giấy, cuộn lại nhét vào cây nến, dùng băng keo dán cây nến lên bảng (số nến tương đương với số người có ngày sinh trong quí).

Nếu dùng nến thật thì cũng gắn lời yêu cầu vào như nến bằng giấy rồi bạn đốt nến và sắp lên bàn sao cho đẹp mắt.

Ví dụ về lời yêu cầu: “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ! Mời bạn uống một lượt 5 ly nước”, hoặc “Mừng sinh nhật bạn! Bạn có thể mời người hát tặng bạn một bài”…

– Cách chơi: NHD mời từng người có ngày sinh trong quí lên và chọn cho mình một cây nến. Tìm xem cây nến có chứa điều gì bí ẩn và khi tìm ra được hãy đọc lớn điều bí ẩn đó lên và thực hiện.

* TRÒ CHƠI TẬP THỂ.

TRÒ CHƠI TÌM NGƯỜI.

Cắt từng miếng giấy trắng (hoặc màu) 10 cm x 10 cm, đánh số từ 1 đến số cuối bằng số người chơi. Phát cho mỗi người một tờ giấy có số, sau đó dùng băng keo hai mặt dán vào lưng hoặc vai. Mọi người đi lại lộn xộn, khi nghe tiếng còi thổi, các số bắt đầu tìm nhau. Số 2 tìm số 1; số 3 tìm số 2… số 1 tìm số cuối. Mỗi người nắm tay hoặc để hai tay lên vai người tìm được. Cuối cùng sẽ có một vòng tròn theo thứ tự, vừa đi vừa hát.

– Có thể thay số bằng câu gốc: G, I, Ă, N, G, Đ, O, Ạ, N, 1, C, Â, U, 1, 2. Cùng một câu gốc, viết trên giấy nhiều màu để các nhóm thi đua cùng một lúc (khoảng 3 nhóm). Dùng một bài hát ngắn quy định thời gian. Nhóm nào sắp xếp nhóm theo thứ tự nhanh nhất là thắng.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI, CHÚA NHẬT 26.07.2015

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI, CHÚA NHẬT 26.07.2015

in NAM GIỚI on 31 Tháng Bảy, 2015

Chúa nhật 26.07.2015.

1. Đề tài: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH KHÔNG CON.

2. Kinh Thánh: Sáng 1:27-28; 30:19-20; 22-24.

3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng…” (Sáng 1:28a).

4. Đố Kinh Thánh: Gióp 17-20.

5. Thể loại: Thuyết trình.

* CHỈ DẪN: Thuyết trình.

1. Giao đề tài thuyết trình cho một nhóm trước nhiều tuần lễ.

2. Nhóm sẽ họp lại để cùng nghiên cứu đề tài: “Vấn đề gia đình không con”.

3. Nhóm cử một nhóm viên đảm trách thuyết trình. Cả nhóm sẽ có trách nhiệm cung cấp thêm tài liệu. Người thuyết trình sẽ dựa vào tài liệu để soạn.

4. Soạn xong, người thuyết trình sẽ trình bày những ý chính trước nhóm để lấy ý chung. Tránh đưa ra những ý kiến riêng.

5. Sau giờ thuyết trình, các nhóm khác sẽ đặt câu hỏi, cả nhóm chịu trách nhiệm đề tài sẽ trả lời.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Trong xã hội Đông phương ngày xưa, lời chúc mừng đám cưới thường nghe nhất là “đông con”, như một trong những câu chúc vui của người Việt chúng ta “Đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái”. Tuy nhiên, những lời chúc đông con không được hoan nghinh trong các xã hội văn minh ngày nay!

Gia đình không con nói đến trong bài học này không phải là lý do người mẹ son sẻ, nhưng vấn đề là gia đình vợ chồng không muốn sanh con.

Theo những cuộc thăm dò cho thấy, vì cớ nghề nghiệp của vợ chồng trở thành phương cách của cuộc sống, nên ngày càng nhiều đôi vợ chồng đã xao lãng bổn phận làm cha, làm mẹ. Con số người nữ không muốn có con gia tăng song song với phương pháp khoa học tiến bộ về cách ngừa thai.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có quan niệm thế nào về con cái? Và có thái độ gì trước triết lý sống gia đình không con đang thịnh hành hiện nay?

I. DẪN GIẢI.

A. QUAN ĐIỂM CỦA KINH THÁNH VỀ CON CÁI.

Trong xã hội văn minh ngày nay, con cái thường bị xem như là gánh nặng. Nhưng Kinh Thánh nói gì về con cái.

Sáng Thế Ký 1:27-28: Sinh con cái là mạng lịnh của Đức Chúa Trời trong hôn nhân và sự ban phước của Ngài.

Sáng Thế Ký 24:60: Thường lời chúc cho cô dâu trong ngày cưới sẽ là “mẹ của ức triệu người” để dòng dõi trở nên đông đúc và hùng mạnh.

Sáng Thế Ký 30:19-20, 22-24: Trong ý nghĩa con cái “là vật quí báu” “Đức Chúa Trời ban cho”. Và mỗi khi sanh con, họ thường có lời cầu xin Chúa cho có thêm con nữa. Điều nầy có nghĩa con cái là quà tặng quí báu từ Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 127:3: Con cái là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho, là phần thưởng của hôn nhân. Những chữ “bông trái của tử cung” diễn tả phước hạnh của người đàn bà sanh con cái. Là hình ảnh tương phản với người đàn bà tử cung bị đóng lại. Có nghĩa là người đàn bà không thể sanh con cái. Trong thời Cựu Ước, người đàn bà son sẻ cho đó là điều bất hạnh, như chúng ta thấy sự sầu thảm trong lòng bà An-ne (1Sa-mu-ên 1).

Thi Thiên 128:3: Sự thiếu vắng con cái là vắng bóng hạnh phúc của gia đình. Hay có thể nói con cái “trang điểm” cho hạnh phúc trọn vẹn của gia đình.

Ma-thi-ơ 11:25; 19:13-15: Con trẻ được Chúa Giê-xu quí trọng, tiếp nhận và ban phước.

Qua sự ghi nhận của Kinh Thánh, chúng ta học biết những điểm quan trọng về con cái như sau:

– Gia đình và con cái là ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với hôn nhân.

– Con cái là quà tặng quí báu, là cơ nghiệp phước hạnh do sự ban cho của Đức Chúa Trời.

– Con cái là phần thưởng của hôn nhân, hạnh phúc của gia đình.

Như thế, theo quan điểm của Kinh Thánh, chúng ta biết chủ trương gia đình không con cái là điều sai trật, vì những lý do sau:

– Trái với mạng lịnh của Đức Chúa Trời về gia đình và con cái.

– Trái với mục đích của Đức Chúa Trời đối với hôn nhân là sinh sản con cái, xây dựng gia đình phục vụ Chúa, làm vinh danh Ngài.

– Từ chối sứ mạng của Đức Chúa Trời ủy thác cho người làm cha, làm mẹ trong công tác nuôi nấng dạy dỗ con cái nhận biết Chúa và đạo lý Ngài.

B. LÝ DO VÀ HẬU QUẢ CỦA GIA ĐÌNH KHÔNG CON.

Trong một cuộc điều nghiên về quan điểm gia đình không muốn có con trong xã hội Mỹ ngày nay, chúng ta thấy có những lý do sau:

– Vì “mốt” sống: “Không thể theo “mốt” chúng tôi đang sống, nếu chúng tôi có con cái”.

– Vì công việc, nghề nghiệp: “Làm nghề nầy thì cũng giống như có con rồi”.

– Vì tiền bạc, vật chất: “Tốt hơn là mua một nhà nghỉ mát còn hơn là dành lợi tức chúng tôi vào quỹ tiết kiệm cho con cái”. (Việc nuôi một đứa con từ khi sanh ra đến năm 18 tuổi, tính trung bình phải tốn khoảng 135.000 đô la).

– Vì muốn tự do: “Chúng tôi tự ý lựa chọn cho mình. Nuôi những con mèo, chúng có thể tự chăm sóc và chúng tôi được tự do”.

– Vì lợi ích cá nhân: “Chúng tôi không sẵn sàng để hi sinh thì giờ cho con cái!”

Phân tích những lý do trên, chúng ta nhận thấy tất cả đều đến từ một nguyên nhân chính là lòng tư kỷ, chỉ biết có mình! Đối với những người tôn sùng cá nhân chủ nghĩa, bị thu hút bởi triết lý sống hiện sinh, khoái lạc, những lý do biện minh cho gia đình không con nghe qua thật là “hữu lý”, thật là có lợi trước mắt! Nhưng đây là điều trái nghịch với đường lối và ý chỉ của Đức Chúa Trời.

Nếu nói rằng không con để được tự do, rãnh rỗi thì giờ, thì sự mưu cầu hạnh phúc cá nhân trong sự ích kỷ có giá trị gì so với thì giờ đầu tư trong sự gây dựng con cái cho mục đích phục vụ Chúa và tha nhân?

Nếu nói rằng không con vì cớ sự bận rộn của nghề nghiệp, thì người chồng đã đánh mất thiên chức cao đẹp của người làm cha, người vợ sẽ mất đặc tính đẹp đẽ của người làm mẹ! Mặc dầu nghề nghiệp cần cho cuộc sống, nhưng nếu đánh mất sứ mạng thiêng liêng của người làm cha, làm mẹ thì sẽ mất đi ý nghĩa của gia đình theo như mục đích của Chúa gọi.

Nếu nói rằng không con để khỏi bận tâm vào gánh nặng kinh tế, thà đầu tư vào sự nghiệp, thì sự nghiệp vật chất chóng tàn đó có phải là cứu cánh của hạnh phúc thật không, có so được với sự “gây dựng con cái” là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho không?

Tóm lại những điểm ưu, khuyết giữa gia đình không con vì ích kỷ và gia đình có con theo mục đích của Chúa, có thể được diễn tả trong bản so sánh dưới đây:

Gia đình không con.                 Gia đình có con.

– Không sanh con cái.        – Sanh con cái.

– Không có trách nhiệm     – Chồng, vợ trong sứ mạng của người cha, người mẹ.              người làm cha, làm mẹ.

– Không có niềm vui                   – Có niềm vui của người làm của người làm cha, làm mẹ.         cha, làm mẹ.

– Hạnh phúc cá nhân.        – Hạnh phúc gia đình con cái.

– Gia đình dễ đổ vỡ vì không – Gia đình bền vững với mối

có mối ràng buộc giữa            ràng buộc giữa cha mẹ và con

cha mẹ và con cái.                  cái.

– Cô đơn trong tuổi già.            – Tuổi già với con cái.

Theo bản so sánh trên, chúng ta nhận thấy hai điều nầy.

1. Gia đình theo chủ trương không con cái vì lý do tư kỷ là một “đơn vị đóng kín”, chỉ có hai cá nhân, bắt đầu và chấm dứt trong chính nó! Với cách sống ích kỷ chẳng những đánh mất mục đích của Chúa đối với gia đình, nhưng còn gây ảnh hưởng nguy hại đến xã hội. Trong khía cạnh nầy, bác sĩ Halfdan Mahler, nhận định như sau: “…Hiện tượng không muốn có con tại những xã hội kỹ nghệ hóa không phải là một hiện tượng tốt. Trẻ con trong những xã hội nầy cảm thấy chúng bị bỏ rơi hoặc là một gánh nặng cho cha mẹ. Mặc cảm nầy sẽ tác hại tâm lý của chúng và biến chúng thành phần tử bị thác loạn trong tương lai. Và xã hội với đa số người thác loạn tâm lý sẽ đi đến chỗ tự hủy diệt”.

2. Biết rằng gia đình không con không gặp những khó khăn, thách thức như trong gia đình có con cái, phải trả giá đắt với sự hi sinh thì giờ tiền bạc, công sức và hạnh phúc cá nhân. Tuy nhiên nếu mưu tìm hạnh phúc gia đình trong sự ích kỷ không con cái, thì đó không phải là hạnh phúc thật! Hạnh phúc thật là khi ta học tập biết chia sẻ, biết hi sinh; là khi ta vượt thắng những khó khăn để đạt đến mục đích Chúa gọi, để hoàn thành sứ mạng Ngài trao thác. Lời bình luận của một nhà tâm lý xã hội học như sau: “Người ta sợ có con vì cho rằng phá hoại hạnh phúc cá nhân của mình. Nhưng hạnh phúc thật là gì? Nếu không phải là đương đầu với những khó khăn và chinh phục những khó khăn nầy? Đời sống gia đình cung cấp cho chúng ta những giờ phút thách thức và chính những giờ phút thách thức nầy đem lại cho chúng ta hạnh phúc thật khi chúng ta chinh phục được thách thức”.

C. THÁI ĐỘ CHÚNG TA TRƯỚC VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH KHÔNG CON.

Chúng ta học biết chủ trương gia đình không con cái vì lý do tư kỷ là điều trái với đường lối của Đức Chúa Trời đối với hôn nhân. Vậy chúng ta có đáp ứng thế nào trước vấn đề nầy?

Giữ vững mục đích của Đức Chúa Trời đối với gia đình: Đón nhận con cái như quà tặng quí báu từ Chúa và sẵn sàng trong sứ mạng làm cha, làm mẹ.

Hướng dẫn người sắp kết hôn học biết sự cao đẹp của sứ mạng làm cha, làm mẹ và tìm đến lý tưởng hạnh phúc gia đình với sự gây dựng con cái trong sự phục vụ Chúa.

Trong niềm tin, chúng ta không thể chấp nhận chủ trương gia đình không con vì ích kỷ. Chúng ta nghĩ thế với những lý cớ sau đây:

– Vì môi trường sống hiện tại đầy ảnh hưởng xấu, thật không thuận lợi cho sự gây dựng con cái!

Dầu môi trường không thuận lợi, nhưng đây là một thách thức cho người cha, người mẹ nhờ ơn Chúa để vượt thắng; hầu chu toàn sứ mạng Ngài gọi trong gia đình.

– Không con cái để thuận lợi cho việc hầu việc Chúa. Lý do như rất hợp lẽ và lý tưởng. Tuy nhiên, hãy suy xét và tìm cầu ý Chúa. Có thể chúng ta bị lầm lẫn trong cách hầu việc Chúa. Không phải không có con cái mới hầu việc Chúa tốt. Sự chu toàn trách nhiệm nuôi dạy con cái trở thành người phục vụ Chúa cũng là sự hầu việc Chúa quan trọng. Điều cần là chúng ta nên học biết ý chỉ của Chúa và hầu việc Chúa ngay trong chỗ Chúa gọi.

Tóm lược.

1. Chủ trương gia đình không con cái vì tư kỷ là trái nghịch với ý chỉ của Đức Chúa Trời.

– Sai trật đường lối Chúa đối với gia đình và con cái.

– Đánh mất mục đích Chúa đối với hôn nhân là xây dựng gia đình và hướng dẫn con cái phục vụ Chúa.

– Phủ nhận sứ mạng làm cha, làm mẹ được Chúa ủy thác.

2. Gia đình mưu tìm hạnh phúc ích kỷ cá nhân mất sự ban phước của Chúa.

II. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.

1. Xin đọc những câu Kinh Thánh sau đây và tìm hiểu:

a. Sáng Thế Ký 1:27-28: Trong sự ban phước cho hôn nhân A-đam và Ê-va, Đức Chúa Trời có mạng lịnh gì cho họ?

b. Sáng Thế Ký 24:60: Ngày xưa người ta hay chúc gì cho cô dâu trong ngày cưới? Tại sao?

c. Sáng Thế Ký 30:19-20;22-24: Thường mỗi khi sanh con, người Do-thái hay nói gì? Và những lời ấy có nghĩa gì?

d. Ngày nay con cái bị xem như là “gánh nặng”, nhưng trong Thi Thiên 127:3, nói gì về con cái?

e. Ma-thi-ơ 11:25; 19:13-15: Chúa Giê-xu có thái độ nào với con trẻ? Tại sao?

2. Chúng ta hiểu thế nào về con cái theo quan điểm của Kinh Thánh?

3. Theo quan điểm của Kinh Thánh, chủ trương gia đình không con là đúng hay sai? Tại sao?

4. Cho biết những lý do gia đình không muốn con cái. Những lý do đó có hợp lẽ với sự dạy dỗ của Kinh Thánh không? Xin cắt nghĩa.

5. Xin phân tích những điểm ưu, khuyết của gia đình không con và gia đình có con.

6. Theo sự phân tích trên, chúng ta có nhận xét gì về hậu quả của gia đình không con?

7. Xin tóm lược những điều quan trọng về con cái theo quan điểm của Kinh Thánh. Cắt nghĩa tại sao gia đình không con là sự sai trật đường lối Chúa.

8. Bạn có quan điểm gì về con cái?

– Con cái là gánh nặng hay là ơn phước Chúa ban cho?

– Xin cho biết gia đình bạn được xây dựng theo đường lối Chúa hay theo ý muốn riêng của mình?