Latest News From Our Blog

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

By andynguyen in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 30 Tháng Mười Một, 2017

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.

I.                   Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa.

Đối với điểm đầu tiên, chúng ta có lợi thế là đa số người Việt đều tin rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật và họ gọi Đấng đó là Ông Trời. (Nhớ) Trước khi đạo Phật và các tôn giáo khác du nhập vào Việt Nam thì ông bà tổ tiên của chúng ta đã thờ Ông Trời. Họ không thờ Phật hay những “thần” của các tôn giáo khác mà thờ Ông Trời. Dựa vào điểm chung quan trọng nầy, chúng ta bắt đầu như sau.

Cách thứ nhất: Từ ngàn xưa, ông bà tổ tiên của người Việt chúng ta đã thờ phượng Ông Trời, ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Sở dĩ họ thờ phượng Ông Trời vì họ biết rõ rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. Ông bà tổ tiên chúng ta xác nhận: “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh,” nghĩa là trong muôn loài vạn vật được Ông Trời tạo dựng, chỉ có con người là tạo vật linh thiêng nhất, cao quý nhất. Sở dĩ con người là loài thọ tạo cao quý nhất vì Ông Trời ban cho con người phần linh hồn và phần linh hồn nầy còn đến đời đời. Khi con vật chết, người ta nói: “Con chó chết hay con mèo chết!” Nhưng khi con người chết, họ lại nói ông Hai, ông Ba, ông Tư… qua đời hay từ trần tức lìa thế giới tạm bợ nầy để bước vào thế giới đời đời. Chính vì vậy mà (anh) cần thờ phượng Ông Trời (người Việt gọi là Ông Trời nhưng chúng tôi xưng danh Ngài là Đức Chúa Trời vì đó là Danh Xưng mà Kinh Thánh dành cho Đấng Tạo Hóa.). MH: Có thể dùng điện thoại để minh họa thêm (nếu cần). Cái điện thoại nầy không thể tự nhiên mà có được. Phải có một vị kỹ sư rất khôn ngoan đã chế tạo nó, dầu chúng ta không nhìn thấy ông. Cũng vậy, vũ trụ bao la cùng với những con người rất khôn ngoan (đã chế tạo nên điện thoại, tivi, máy bay…) lại càng không thể tự nhiên mà có được! Phải có một Đấng đã dựng nên nó. Đấng đó lại càng khôn ngoan, quyền năng, vĩ đại là dường nào!

Cách thứ hai: Đối với người thờ ông bà. Những người nầy thường dễ tin Chúa vì họ tin rằng phải có một Đấng tạo thành ông bà tổ tiên và họ. Trước hết, hãy khen tấm lòng hiếu kính ông bà cha mẹ của họ. Trong 6 điều răn Chúa dạy về cách đối xử giữa người với người thì điều răn đứng đầu là hiếu kính cha mẹ.

Tôi và quý vị có mặt trên trần gian nầy, không thể “tự nhiên mà có” nhưng do cha mẹ sinh ra. Cha mẹ của chúng ta có mặt trên trần gian nầy là do ông bà nội, ông bà ngoại của chúng ta sinh ra. Và nếu chúng ta đi ngược về đời thứ 100, rồi đến đời thứ 1000, 2000, 3000… cuối cùng chúng ta cũng phải trở về với Cội Nguồn của mọi sự là Ông Trời – Đấng Tạo Hóa. Người Việt chúng ta rất hiếu kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đây là một đức tính thật tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta chỉ hiếu kính, tôn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ mà không thờ phượng Đấng tạo dựng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cả nhân loại thì thật là thiếu sót (không nên dùng chữ “sai”)! Một điều chúng ta cần nhớ là chính tổ tiên của chúng ta đã thờ phượng Ông Trời – Đấng Tạo Hóa, thì chúng ta lại càng phải thờ phượng Ngài là dường nào! Ông bà ta vẫn luôn dạy rằng: “Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây.” Vì vậy, trên hết mọi sự, chúng ta phải tôn kính và thờ phượng Đấng đã dựng nên ông bà tổ tiên và mỗi chúng ta.

Tương tự cho người thờ Phật. Phật sinh ra cách đây khoảng 2500 năm, chết khoảng 2400 năm, hưởng thọ 80 tuổi. Cha mẹ ông là vua và hoàng hậu của Ấn Độ. Lập luận tương tự: Phật có mặt trên trần gian nầy là do cha mẹ của ông sinh ra. Cha mẹ ông có mặt trên trần gian nầy là do ông bà nội, ông bà ngoại của Phật sinh ra. Và nếu chúng ta tiếp tục đi ngược về trước… đến đời thứ 100, 1000, 2000, 3000… cuối cùng cũng phải trở về với Ông Trời – Đấng Tạo Hóa. Như vậy, Phật cũng phải thờ Ông Trời – Đấng dựng nên ông bà tổ tiên của ông và chính ông. (Ông bà tổ tiên của chúng ta đã rất đúng khi thờ phượng Ông Trời và đã rất đúng khi nói rằng: “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh.”)

II.               Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.

Đây là điểm quan trọng nhất. Nếu người nghe không có thời gian, chỉ cần tập trung vào điểm thứ hai. Khi trình bày điểm thứ hai thì nối kết một ít với điểm thứ nhất (xem phần sau). Những nơi mà lòng người mở ra thì chúng tôi chỉ cần trình bày điểm thứ hai. Sau đó kêu gọi tin Chúa, họ tiếp nhận ngay.

Đặt câu hỏi: Không ít thì nhiều mỗi chúng ta đều có tội (nói dối, nói hành, ích kỷ, tham lam…)? Sống càng lâu thì tội càng nhiều, càng chồng chất? (Chẳng hạn tôi nhiều tội hơn cháu nầy). Có vài trường hợp người nghe cho rằng họ không phạm tội! Nếu anh cho rằng anh không phạm tội gì cả, điều nầy không thể xảy ra được! Kinh Thánh xác nhận tội lớn nhất mà con người đã từng phạm là không thờ phượng Đấng dựng nên họ nhưng lại thờ phượng một người/thứ khác (người sống/chết, con vật, tượng gỗ, đá, đất sét…). MH: Con anh sinh ra nhưng nếu nó từ chối anh, không nhận anh là cha của nó. Không yêu thương, chăm sóc, phụng dưỡng anh nhưng lại nhìn nhận một người khác là cha của nó, yêu thương, phụng dưỡng người ấy thì rõ ràng đây là tội lớn nhất (lý do hiếu kính cha mẹ đứng đầu 6 điều răn giữa con người với nhau)! Cũng vậy, Đấng dựng nên anh mà anh không thờ phượng nhưng lại thờ phượng một người khác, rõ ràng đây là một tội rất lớn!

Sau khi họ đã nhận họ có tội rồi, chúng ta tiếp tục trình bày để họ nhận thấy rõ 2 điểm sau:

(1) Các tôn giáo không thể giúp con người giải quyết nan đề tội lỗi.

(2) Chỉ có Chúa Giê-xu – Đấng dựng nên họ, Đấng vô tội mới cứu được họ (vật thọ tạo) mà thôi.    

Các tôn giáo đều biết rằng sau khi qua đời chỉ có hai nơi mà con người sẽ đi đến, một là đi lên thiên đàng, hai là đi xuống địa ngục. Các tôn giáo cũng biết rằng vì cớ con người luôn phạm tội và tội lỗi của họ mỗi ngày càng chồng chất thêm lên nên con đường duy nhất mà họ phải đi đến sau khi qua đời là địa ngục. Chính vì vậy các tôn giáo cố gắng tìm kiếm một phương cách nào đó để giúp con người có thể thoát khỏi địa ngục mà bước vào thiên đàng. Cách của họ là dạy con người làm lành lánh dữ,làm điều thiện để trừ đi điều ác mà con người đã phạm (đây là điểm rất quan trọng cần phải giải tỏa cho họ). Đó là lý do mà nhiều người vẫn thường nói rằng: “Đạo nào cũng tốt!” “Đạo nào cũng dạy làm lành lánh dữ!” “Đạo nào rồi cũng dẫn con người đến thiên đàng (đến Đấng Tạo Hóa – Đấng dựng nên họ).”

Thoạt nghe thì thấy dường như là con đường chánh đáng, là giải pháp cho nan đề tội lỗi của con người! Dạy con người làm điều thiện để trừ đi việc ác mà họ đã phạm. Nhưng Chúa Giê-xu khẳng định con đường mà các tôn giáo dạy dỗ, hướng dẫn con người đến với Đấng Tạo Hóa là hoàn toàn sai lầm, không thể xóa sạch tội lỗi của họ được! Con người muốn đến được với Đấng Tạo Hóa phải làm theo sự chỉ dẫn của Đấng Tạo Hóa, chứ không thể làm theo phương cách của con người, của vật thọ tạo được.

Giả sử tôi là một bác sĩ, cuộc đời tôi đã cứu sống được 10 mạng người. Ngày kia tôi gây gổ với một người… Trong cơn nóng giận tôi đã giết chết người ấy. Đương nhiên tôi phải bị bắt vào tù! Đứng trước tòa án, anh nghĩ xem tôi có thể nói thế nầy với quan tòa không? “Tôi đồng ý là tôi đã giết người. Nhưng trước đây tôi đã làm 10 việc rất tốt lành, đó là cứu sống 10 mạng người. Bây giờ quan tòa hãy lấy một việc lành của tôi (cứu sống người) mà trừ đi một việc ác (giết người) mà tôi vừa mới phạm, rồi trả tự do cho tôi.” Anh nghĩ xem quan tòa có thả tôi ra không? 100% người nghe sẽ trả lời rằng: “Không! Không thể được!” Đúng vậy, vì cớ tôi đã giết người nên tôi phải lãnh án tử hình! Tôi không thể dùng việc lành của mình để trừ đi việc ác được, thậm chí 10 hay 1000 việc lành (cứu người) của tôi cũng không thể trừ đi được một việc ác (giết người) mà tôi đã phạm. Thử hỏi làm thế nào con người có thể xóa sạch “khối tội lỗi khổng lồ” của họ (Nếu mỗi ngày phạm 3 tội thôi thì cả đời cả trăm ngàn tội)?

Vì vậy, Chúa Giê-xu đã nói rất đúng trong Rô-ma 3:23&6:23 rằng: “Mọi người đều phạm tội và hậu quả của tội lỗi là sự chết.” Vì mọi người đều phạm tội và đều chết(“sinh lão bệnh tử”) nên họ không thể tự cứu chính họ và đương nhiên cũng không thể cứu người khác. Vì vậy, nơi mà họ phải đi đến sau khi qua đời là địa ngục. Nhưng Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta vô cùng (vì Ngài dựng nên…), Ngài không muốn chúng ta đi vào sự hư mất đời đời nên Ngài đã đến trần gian nầy, chết thay cho chúng ta trên cây thập tự. Rô-ma 5:8, “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Thay vì chúng ta phạm tội, chúng ta phải chết nhưng Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. (1) Chỉ có Chúa Giê-xu – Đấng tạo dựng chúng ta mới cứu được chúng ta; (2) Chỉ có Chúa Giê-xu – Đấng vô tội mới có thể tha thứ những con người đầy dẫy tội lỗi như tôi và anh mà thôi (nếu cần có thể dùng minh họa sau. Hai người tử tù trong tù. Người nầy không thể nói với người kia: “Để tôi chết thế cho anh!” vì cả hai đều phạm tội). Khi qua đời, chúng ta sẽ không đi xuống địa ngục nhưng được ở với Chúa đời đời trên thiên đàng.

(Ôn lại) (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa. Vì Chúa là Đấng dựng nên chúng ta nên chúng ta phải thờ phượng Ngài. (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Vì chỉ có Chúa mới có thể cứu và tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta nên chúng ta cần tin nhận Ngài.

Kêu gọi tin Chúa: Để tin nhận Chúa, anh chỉ cần thưa với Ngài vài lời từ tấm lòng chân thành của anh: “Lạy Chúa, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của con và nhận con làm con của Ngài.” Bây giờ anh sẽ lập lại theo tôi những lời sau nhưng xem đây là lời anh nói với Chúa: “Lạy Chúa Giê-xu, con biết con là người có tội vì bấy lâu nay con đã không thờ phượng Chúa là Đấng dựng nên con. Con biết con không thể tự cứu chính mình và ngoài Chúa Giê-xu ra, không ai có thể cứu được con. Con cảm ơn Chúa đã yêu thương con, đã chết thay tội lỗi cho con. Bây giờ con bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm Chủ cuộc đời con. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của con và nhận con làm con của Ngài. Con cảm ơn Chúa đã sống lại và ban cho con sự sống đời đời. Con hứa nguyện chỉ thờ phượng một mình Chúa và sống cuộc đời đẹp lòng Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu, A-men.” (A-men có nghĩa là tôi đồng ý với tất cả những gì mà tôi vừa mới thưa với Chúa).

Lưu ý: Đừng bao giờ hỏi: “Anh thấy những điều tôi trình bày là đúng/tốt không?” Lời Chúa đương nhiên là đúng và chân thật. Cũng đừng hỏi: “Anh có muốn tiếp nhận Chúa không?” Hỏi như vậy tạo cơ hội để họ nói: “Không” hoặc “Để tôi suy nghĩ lại.” Và thứ hai, bày tỏ sự thiếu đức tin của chúng ta. Khi làm chứng xong, phải tin rằng Đức Thánh Linh đã làm việc trong lòng người nghe. Hãy mạnh dạn kêu gọi họ tin Chúa và lập lại theo chúng ta những lời sau (lời tin nhận Chúa).

Nếu sau khi làm chứng hai điểm trên: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế mà họ vẫn chưa chịu tin thì nên trình bày tiếp điểm thứ ba như sau. 

Con người luôn luôn kêu Trời khi gặp hoạn nạn. Người Việt luôn tôn kính,luôn biết ơn Ông Trời nên xác nhận rằng: “Ăn cơm trời, uống nước của Trời, thở không khí của Trời, lâm nguy hoạn nạn kêu Trời, chết thì chầu Trời.” Trời ban cho tất cả, mọi sự đều nhờ đến Trời… Nếu không thờ Trời thì thật là thiếu sót phải không anh? Điều quan trọng là khi lâm nguy, hoạn nạn con người đều kêu Trời. Tại sao người thờ Phật không kêu: “Phật ơi, cứu con?” Người Hồi Giáo cũng không kêu: “Allah ơi, cứu con?” Người Ấn Độ Giáo cũng không kêu: “Brahma ơi, cứu con?” Nhưng trong giây phút cuối cùng, giây phút lâm nguy… con người đều kêu: “Trời ơi, cứu con!” Người dân tộc thì kêu: “Giàng ơi, Giàng!” Hãy  nhớ lại biến cố 911, xảy ra vào ngày 9/11/2001, khi chiếc máy bay của những tên khủng bố đâm vào tòa nhà Thương Mại tại Nữu Ước, Hoa Kỳ làm nó bốc cháy dữ dội! Trong giây phút cận kề cái chết, máy quay phim của Đài Truyền Hình thâu gần lại thì họ nhìn thấy rõ những người trong tòa nhà đó hốt hoảng kêu lên: “Oh my God! Oh my God!” (“God” là tiếng gọi Ông Trời của người Mỹ)!” Tại sao mọi người, mọi dân tộc thuộc mọi thời đại trên khắp thế giới nầy (Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á…) trong giây phút lâm nguy, tuyệt vọng; giây phút cuối cùng đều kêu lên: “Trời ơi, cứu con!” mà không kêu tên của “vị thần” nào khác? Câu trả lời rất rõ ràng: Vì Ông Trời là Đấng đã tạo dựng họ.

Khi tôi làm chứng cho chị Quý – người miền Trung, tôi đã phải dùng đến cách cuối cùng nầy. Và chị Quý đã đồng ý hoàn toàn! Chị bảo: “Anh nói đúng! Dầu tôi là đạo Phật nhưng khi lâm nguy tuyệt vọng tôi không kêu Phật cứu tôi nhưng tôi lại kêu: “Trời ơi cứu con.” Ngay sau đó, chị bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Trong khi làm chứng cũng có người sẽ thắc mắc như sau: “Tại sao tin Chúa lại dễ dàng như vậy? Chẳng cần phải làm gì cả?” Như đã trình bày, dầu con người có làm bao nhiêu công đức, bao nhiêu việc tốt lành đi chăng nữa thì cũng không thể xóa được một tội lỗi. Chính vì vậy mà Chúa đã làm tất cả mọi sự cho chúng ta. Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta một việc, đó là mở miệng ra xưng nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi và nhận chúng ta làm con của Ngài (Rô-ma 10:9-10).

Lưu ý: Khi một người xưng nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa có nghĩa: (1) Tôi thừa nhận tôi là một tội nhân, (2) chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể cứu tôi và tha thứ mọi tội lỗi của tôi.

Sau khi họ đã tiếp nhận Chúa, chúng ta có thể trình bày thêm cho họ những điểm sau.

1.      Việc thờ hình tượng.

Đa số những người tiếp nhận Chúa là những người trước đó thờ nhiều loại thần tượng nên Chúa nhắc tôi trình bày điểm quan trọng sau với họ.

Vì Chúa là Thần Linh nên quý vị có thể thờ phượng, cầu nguyện với Chúa bất cứ nơi nào (tại nhà, tại nơi làm việc…) và bất cứ lúc nào. Đừng dùng đất sét, gỗ, đá… mà dựng tượng của Ngài. Trong Kinh Thánh, Chúa phán: Tượng có mắt mà không thấy; có tai mà không nghe; có miệng mà không ăn/nói được; có tay mà không làm gì được; có chân mà không bước đi! (Thi Thiên 115:5-7). Thậm chí phủi bụi, phải có người phủi dùm! Vì vậy dựng tượng Chúa là hạ thấp Ngài! Thứ nhất, thấp hơn con người; thứ hai, xin lỗi thấp hơn cả con vật (con chó, con mèo còn biết nghe lời chủ; biết vui khi chủ về…), đưa Chúa xuống ngang bằng với vật vô tri vô giác – đất sét, gỗ, đá! Cảm ơn Chúa, nhiều người khi nghe tôi trình bày như vậy, đã nhìn lên những hình tượng trên bàn thờ. Họ hiểu rằng đó là thứ vô tri vô giác cần phải dẹp bỏ! Lưu ý: Mới tin Chúa mà bảo họ dẹp hết thần tượng thì hơi khó, vì thường họ chưa đủ mạnh để quyết định như vậy! Nhưng cũng có một số người đã yêu cầu chúng tôi giúp họ dẹp tất cả thần tượng sau khi tin Chúa. Điều quan trọng là chúng ta cần phải dạy Kinh Thánh cho họ. Khi họ hiểu Lời Chúa, họ sẽ chủ động dẹp bỏ thần tượng.

2.      Việc dùng các bài kinh để cầu nguyện với Chúa.

Sau khi hướng dẫn họ tin Chúa, một số người đã yêu cầu tôi đưa cho họ bài kinh để họ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Tôi trả lời với họ như sau. Anh cảm thấy thế nào nếu con cái viết sẵn những lời lẽ yêu thương cha mẹ, rồi sáng, trưa, chiều, tối đứng trước mặt anh và đọc cùng một lời như vậy? “Ba ơi, con thương ba lắm! Con vâng lời ba?” Chắc chắn chúng ta sẽ không thích lắm dầu lời lẽ rất văn hoa, bóng bẩy. Chúng ta thích con mình nói những gì từ tấm lòng, từ suy nghĩ của chúng nó, dầu cho có vấp váp đi chăng nữa. Cũng vậy, Chúa rất vui lắng nghe những lời chân thành từ tấm lòng của anh. Sau khi giải thích như vậy, họ trả lời: “Ồ, tôi hiểu rồi! Như vậy, tôi có thể cầu nguyện với Chúa bất cứ điều gì, bất cứ ở đâu.”

Đối với người Công Giáo. Không nên bắt đầu làm chứng bằng cách “đả phá” những việc như: thờ bà Ma-ri (thờ con người – vật thọ tạo thay vì Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa), việc dựng tượng và thờ thần tượng. Trong những năm qua tôi có dịp làm chứng cho một số người Công Giáo, tôi nhận thấy nhiều người trong số họ không hiểu rõ Chúa Giê-xu là ai, ngay cả những người Công Giáo đạo dòng. Vào nhà họ, tôi thấy tượng bà Ma-ri rất lớn đặt giữa bàn thờ, giữa nhà; trong khi đó tượng Chúa lại rất nhỏ được treo hay đặt gần đó! Một số người còn có những thần tượng khác trong nhà như: thần tài, ông địa, quan công… Vì vậy, theo tôi, cách tốt nhất để làm chứng cho người Công Giáo là giải thích cho họ hiểu rõ Chúa Giê-xu là ai? Công việc của Ngài quan trọng thế nào đối với sự cứu rỗi của họ? Vì vậy để làm chứng cho người Công Giáo, trước hết tôi giới thiệu Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa, sau đó tập trung vào điểm thứ hai: Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Và rồi kêu gọi họ tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cuộc đời họ.

Sau khi họ tin nhận Chúa, chính Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho họ biết: (1) Việc thờ bà Ma-ri là sai! (Xuất Ê-díp-tô ký 20:3; Lu-ca 1:38, 47-48. Những câu nầy trong bản Kinh Thánh Công Giáo cũng tương tự như Kinh Thánh của chúng ta. Chính bà Ma-ri đã xưng nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bà, rằng bà chỉ là một công cụ, một đầy tớ hèn mọn của Ngài mà thôi. Lưu ý: Ý nghĩa của việc một người xưng nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, trang 4). (2) Việc thờ hình tượng là sai, ngay cả tượng Chúa! (Xuất 20:4-6; Thi 115:4-8; Ê-sai 44:6, 9-20; Giăng 4:23-24. Xem thêm phần sau)! Để rồi họ sẽ hết lòng thờ phượng và vâng phục một mình Chúa Giê-xu mà thôi (Giăng 3:16, 36, 14:6; Công Vụ 4:12; I Tim. 2:5).

Phương Cách Tiếp Cận Người Chưa Tin.

Có nhiều cách nhưng tôi chỉ trình bày hai cách rất hữu hiệu qua các chuyến truyền giáo.

1.      Làm chứng từng nhà.**

Bước 1:

(1) Trước hết, chào hỏi và làm quen. “Tôi tên là… Tôi muốn đến thăm và làm quen với những người Việt trong vùng nầy. Tôi có thể nói chuyện với (anh) được không?” Tại Việt Nam, gần 100% mở cửa đón tiếp, riêng tại Mỹ thì con số thấp hơn. Đừng sợ! Chúa có lời hứa trong Ma-thi-ơ 10:19-20 rằng khi chúng ta không biết phải nói gì, Đức Thánh Linh sẽ đặt lời Ngài trong miệng chúng ta và nói qua chúng ta. Không thể kể hết biết bao lần Chúa dạy chúng tôi những gì cần phải nói, còn chúng tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn Chúa và kinh ngạc về những gì Ngài đã làm.

(2) Sau khi thăm hỏi (họ, gia đình họ, điều họ quan tâm), mạnh mẽ làm chứng ngay. Sau đó, mời gọi họ tiếp nhận Chúa.

Bước 2: Sau khi họ đã tin nhận Chúa, hỏi họ có nhu cầu gì cần cầu nguyện? Mạnh mẽ cầu nguyện Chúa chữa lành mọi nan đề thuộc linh và thuộc thể. Qua các chuyến truyền giáo, hơn 90% được chữa lành ngay lập tức.

2.      Làm chứng tại nhà của một người tín hữu (chỉ ở tại một chỗ, người chưa tin chạy đến).

Yêu cầu người chủ nhà mời người thân, bạn hữu đến… Giống như trên, thực hiện bước 1 & 2. Những người mới tin Chúa nầy, sau khi kinh nghiệm niềm vui của đời sống mới và quyền năng chữa lành của Ngài sẽ chạy về nhà mời người thân, bạn hữu đến. Khi những người nầy đến, chúng ta lại thực hiện 2 bước trên – làm chứng và cầu nguyện chữa lành. Có nơi, chỉ sau một ngày có trên 40, 50 người tin Chúa. Đây là một cách làm chứng rất hữu hiệu, đúng với cách mà Chúa Giê-xu, các sứ đồ, môn đồ và Hội Thánh đầu tiên đã làm, đó là: truyền giảng, chữa lành và đuổi quỷ (Ma-thi-ơ 4:23-25, 9:35; Mác 1:39; Công Vụ 2:43, 5:12-16; 8:4-8).

Cách Cầu Nguyện Cho Người Bệnh Dựa Theo Kinh Thánh.

Bước 1:  Yêu cầu người bệnh ăn năn mọi tội lỗi với Chúa (Thi 66:18; Ê-sai 59:1-2).

Bước 2: Người bệnh cầu nguyện với một đức tin mạnh mẽ, tin rằng Chúa sẽ chữa lành hoàn toàn. Sau đó, chúng ta cầu nguyện cho họ (đối với những người mới tin Chúa thì chúng tôi cầu nguyện cho họ. Nhưng đối với những người đã tin Chúa lâu rồi thì chúng tôi không cầu nguyện để chính họ kinh nghiệm sự trả lời của Chúa và mạnh mẽ phục vụ cho những người có nhu cầu).

Bước 3:  Ngay sau khi cầu nguyện, yêu cầu người bệnh phải có “hành động đức tin” (bắt buộc).

Bước 4: Sau đó, yêu cầu người bệnh kiểm tra xem đã hết chưa? Nếu hết, cầu nguyện cảm ơn Chúa. Nếu chưa, thì bớt bao nhiêu phần trăm? Tiếp tục thực hiện lại bước 2-4 cho đến khi người bệnh được chữa lành hoàn toàn.

Vào tháng 1/2017, trong dịp Tết Nguyên Đán, Hbek nhờ tôi cầu nguyện qua điện thoại cho 9 tín hữu Ê-đê bị bệnh. Thay vì cầu nguyện cho họ, tôi đã hướng dẫn họ những bước trên để họ tự cầu nguyện cho chính mình. Sau khi thực hiện những bước trên, 6 người được chữa lành ngay lập tức. Tôi yêu cầu họ trở về, hướng dẫn lại người khác để rồi nhiều người sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Đây là cách rất hiệu quả để nhân rộng mục vụ nầy, hầu chuẩn bị cho cuộc Đại Phục Hưng của Chúa trên dân tộc chúng ta.

Ngoài ra, trong những chuyến truyền giáo gần đây, nhiều người đã được chữa lành một cách kỳ diệu khi chúng tôi hướng dẫn họ những bước nầy, đặc biệt trước khi chúng tôi cầu nguyện cho họ. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng họ cầu nguyện hay chúng tôi cầu nguyện, thì Chúa đều nhậm lời giống như nhau vì tất cả đều là con của Chúa. Và điều Chúa hứa trong Mác 16:17-20 là hứa cho những kẻ tin, chứ Ngài không giới hạn cho một người cụ thể nào. “Vậy, những kẻ tin sẽ được những dấu lạ nầy…”

Tương tự cho cầu nguyện đuổi quỷ. Thay vì đuổi “bệnh tật” thì đuổi “ma quỷ,” nó sẽ xuất ra. Lúc đầu có thể mất nhiều thời gian nhưng từ từ Chúa sẽ ban ơn càng thêm ơn cho người trung tín, hết lòng vâng lời và tin cậy Ngài.

Xin nhớ rằng khi một người ra đi truyền giảng Tin Lành thì Chúa sẽ trang bị cho họ đầy đủ, không thiếu một “vũ khí” gì. Không những trước mà cả sau khi ra trận.

(1) Được đầy dẫy Đức Thánh Linh để nhận lấy quyền phép mà làm chứng về Chúa (Công Vụ 1:4-5, 8).

(2) Được chính Chúa Giê-xu cùng làm việc với và ban cho các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo (Mác 16:17-20).

(3) Được Đức Thánh Linh ban ơn càng thêm ơn, sự xức dầu càng thêm sự xức dầu (Ma-thi-ơ 25:21, 23).

(4) (Khi về thiên đàng) Được chính Chúa Giê-xu khen thưởng.

(5) Phần thưởng lớn lao nhất là nhiều người, thay vì ở địa ngục, được ở trên thiên đàng đời đời với người đã dẫn đưa họ về với Chúa. Lu-ca 15:7, “Cả thiên đàng sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn.”

Trên hết mọi sự, mỗi chúng ta cần phải nhờ cậy Đức Thánh Linh hướng dẫn. Kinh Thánh xác nhận: “Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa!” (I Cô-rinh-tô 12:3). Bên cạnh đó, chúng ta cần trình bày sứ điệp cứu rỗi thật rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu để người nghe hiểu và đón nhận. Rô-ma 10:13-14, “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?”

Mục Vụ Truyền Giảng & Cầu Nguyện Chữa Lành yêu cầu các đầy tớ Chúa, các nhân sự mỗi ngày cầu nguyện cho những linh hồn hư mất và những tân tín hữu. Đối với nhân sự trọn thời gian, ít nhất 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đối với nhân sự bán thời gian, ít nhất 30 phút mỗi ngày (không tính vào thời gian của mục vụ).

Điều tối quan trọng mà mỗi chúng ta cần nhớ: Giảng Tin Lành là một mạng lệnh, không phải một sự lựa chọn tức muốn thì làm, không muốn thì thôi. Người Mục sư, tín hữu nào không rao giảng Tin Lành là bất tuân với Chúa (Ma-thi-ơ 28:19-20; Mác 16:15; Giăng 20:21; Công Vụ 1:8; I Côr. 11:26). Xin Chúa giúp mỗi chúng ta cưu mang điều Chúa cưu mang và làm điều Chúa đã làm khi Ngài còn ở tại trần gian nầy. “Bởi Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10).

Trong năm mới 2018, mỗi Hội Thánh hãy đặt ra chỉ tiêu: Mỗi tín hữu làm chứng cho 2 người, trong đó có ít nhất 1 người tin Chúa. Đây là một chỉ tiêu rất thấp và chắc chắn ai cũng có thể làm được. Nhưng nhiều năm qua, điều nầy đã không xảy ra! Với hơn 2 triệu tín hữu tại Việt Nam và hải ngoại, nếu mỗi năm mỗi tín hữu đưa dẫn được 1 linh hồn trở về với Chúa thì ngày hôm nay, người Việt tin Chúa ít nhất phải hơn chục triệu. Một lần nữa, xin Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta về Đại Mạng Lệnh mà Ngài đã giao phó.

Trong khải tượng Chúa ban cho, tôi tin rằng trong những ngày sắp tới sẽ có hàng triệu người Việt tin Chúa. Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Cha sẽ sai con gặt tức sai chính chúng ta vào trong đồng lúa đã chín vàng nầy. A-men.

Ngày 14-11-2017

MS Đoàn Anh Tuấn

Để hiểu rõ hơn những gì tôi trình bày bên trên, quý vị có thể nghe hai bài giảng sau:

1.      Giảng Tin Lành – Đại Mạng Lệnh & Phước Hạnh Lớn Lao (phần 1)

2.      Giảng Tin Lành – Đại Mạng Lệnh & Phước Hạnh Lớn Lao (phần 2)

Ngoài ra, quý vị có thể bấm vào đây để tải xuống hai chứng đạo đơn: “Con Đường Cứu Rỗi Duy Nhất” và “Trở Về Với Ông Trời.”

Nếu muốn hiểu rõ hơn về Cách Cầu Nguyện Cho Người Bệnh và Đuổi Quỷ Dựa Theo Kinh Thánh, xin bấm vào đây.

**Nếu quý vị đang ở tại Hoa Kỳ và muốn có tên, địa chỉ của tất cả người Việt trong vùng chúng ta đang sống, chẳng hạn như Atlanta, Chicago, Dallas… xin vào website sau: http://www.mappingcenter.org (Mapping Center for Evangelism and Church Growth). Quý vị chỉ cần trả một số tiền khoản vài trăm Đô sẽ có đầy đủ danh sách người Việt trong khu vực. Sau đó, quý vị lần lượt đi đến từng nhà theo mã số vùng, chẳng hạn 29617, 29605… cho đến khi hoàn thành.

Riêng tại Việt Nam, quý vị có thể đi làm chứng theo từng khu vực, bắt đầu từ nơi gần nhất với Hội Thánh hoặc nhà của quý vị hoặc nhà của người mới tin Chúa, sau đó mở rộng ra. Quý vị cũng có thể vào trong các bệnh viện – nơi mà lòng người rất mở ra với Chúa Giê-xu và công việc của Ngài. Và nếu tất cả chúng ta đều trung tín thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa giao phó, chẳng bao lâu sau, tất cả người Việt từ trong nước đến hải ngoại đều được nghe Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu.

Post CommentLeave a reply