Thẻ: phương pháp làm chứng

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 30 Tháng Mười Một, 2017

CÁCH LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN

Để người chưa tin từ bỏ những thần hư không của họ, trở về thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải chứng minh hai điểm quan trọng: (1) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và (2) Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.

I.                   Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa.

Đối với điểm đầu tiên, chúng ta có lợi thế là đa số người Việt đều tin rằng phải có một Đấng dựng nên muôn loài vạn vật và họ gọi Đấng đó là Ông Trời. (Nhớ) Trước khi đạo Phật và các tôn giáo khác du nhập vào Việt Nam thì ông bà tổ tiên của chúng ta đã thờ Ông Trời. Họ không thờ Phật hay những “thần” của các tôn giáo khác mà thờ Ông Trời. Dựa vào điểm chung quan trọng nầy, chúng ta bắt đầu như sau.

Read More