Latest News From Our Blog

CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH & ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH – Ms Đoàn Anh Tuấn

CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH & ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH – Ms Đoàn Anh Tuấn

By andynguyen in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 27 Tháng Bảy, 2017

Thứ Ba 18-07-2017
Kính thưa quý con cái Chúa:
Tôi kính gửi đến quý con cái Chúa, đặc biệt các tín hữu người dân tộc thuộc Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm tập tài liệu gồm 64 trang, “CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH & ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH.” Xin bấm vào đây để tải xuống máy và in tài liệu
 
Phần đầu, Cầu Nguyện Chữa Lành Dựa Theo Kinh Thánh (trang 1-45). Phần hai, Cầu Nguyện Đuổi Quỷ Dựa Theo Kinh Thánh (trang 46-64). Quý vị tự do sử dụng và chia sẻ cho những người có nhu cầu nhưng xin giữ nguyên nội dung, từng lời, từng chữ của tập tài liệu nầy.
Hiện nay nhiều tín hữu dân tộc vì tài chính, vì phương tiện đi lại khó khăn nên không thể đến bệnh viện điều trị, nhất là khi phải điều trị lâu dài nên họ rất cần sự chữa lành của Chúa Giê-xu. Hơn nữa, khi bác sĩ và bệnh viện bó tay thì họ chỉ còn chạy đến với Chúa (dĩ nhiên có cả người Kinh). Vì vậy, việc rao giảng Tin Lành, cầu nguyện chữa lành và đuổi quỷ rất cần thiết phải đi chung với nhau. Nhưng xin nhớ rằng: Lời Chúa là quan trọng hơn hết và sự chữa lành tâm linh luôn luôn quan trọng hơn chữa lành thể xác.
   
Ngoài ra, nếu quý vị muốn hiểu rõ hơn về Mục Vụ Truyền Giảng & Cầu Nguyện Chữa Lành cùng Những Công Việc Kỳ Diệu của Đức Thánh Linh, quý vị có thể nghe thêm những bài giảng sau:
 

1. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Những Con Người Bình Thường.

            

2. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (phần 1).

 

3. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (phần 2).

4. Đức Thánh Linh – Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Sự Vâng Lời Của Chúng Ta.

 
 
Tham khảo thêm:
Buổi thuyết trình về Cầu Nguyện Chữa Lành Dựa Theo Kinh Thánh tại Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. https://www.youtube.com/watch?v=yLiayMyZce8
 
 
Thưa quý con cái Chúa:
 
Trong ba năm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ tại trần gian, Chúa luôn luôn thực hiện ba công việc quan trọng sau đây: (1) Giảng dạy, (2) chữa lành, và (3) đuổi quỷ. Ma-thi-ơ 4:23-24, “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, (1) giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và (2) chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân… Người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, (3) những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.” (Xem thêm Mác 1:32-34). 
 
Khi Chúa sai các sứ đồ, môn đồ ra đi giảng đạo, thì Chúa cũng bảo họ làm cùng việc mà Chúa đã làm: (1) Giảng dạy, (2) chữa lành, và (3) đuổi quỷ. Ma-thi-ơ 10:7-8, “Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỷ.” (Xem thêm Mat. 10:1-2; Lu-ca 9:1-2, 6). Lu-ca 10:9 & 17, “Hãy chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi… Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi.”
 
Ngày hôm nay, Chúa cũng truyền bảo mỗi chúng ta phải thực hiện ba công việc quan trọng nầy: (1) Giảng dạy, (2) chữa lành, và (3) đuổi quỷ. Mác 16:15, 17-18, 20, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Vậy những kẻ tin (tức chúng ta hôm nay) sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỷ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành… Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.”
 
Vì vậy, dầu chúng ta hầu việc Chúa ở bất cứ nơi đâu – trong Hội Thánh hay khi đi ra rao giảng Tin Lành, chúng ta đều cần phải thực hiện ba công việc mà Chúa Giê-xu, các sứ đồ, các môn đồ và hàng triệu Cơ Đốc nhân trải qua các thế hệ đều đã, đang và sẽ làm, đó là: giảng dạy, chữa lành, và đuổi quỷ.
 
 
TÓM TẮT CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH
DỰA THEO KINH THÁNH
 
Sau khi đọc xong tập tài liệu nầy, có lẽ một số người sẽ thắc mắc: “Tôi hiểu hết tất cả, nhưng không nhớ phải bắt đầu thế nào để cầu nguyện cho người bệnh?” Tôi xin tóm tắt 5 bước sau để giúp quý vị dễ nhớ và dễ thực hành Mục Vụ Cầu Nguyện Chữa Lành.
 
Bước 1:  Yêu cầu người bệnh ăn năn mọi tội lỗi với Chúa.
 
Bước 2: Người bệnh cầu nguyện với đức tin mạnh mẽ rằng Chúa sẽ chữa lành hoàn toàn.
 
Bước 3:  Quý vị cầu nguyện cho người bệnh (Có thể bỏ bước  nầy và sang bước 4 để chính người bệnh kinh nghiệm sự đáp lời của Chúa, mà không cần chúng ta cầu thay. Nhiều người bệnh đã được chữa lành trước khi chúng tôi cầu nguyện cho họ). 
 
Bước 4:  Sau khi cầu nguyện xong, yêu cầu người bệnh phải có “hành động đức tin” (bắt buộc).
 
Bước 5: Sau đó, yêu cầu người bệnh kiểm tra xem đã hết chưa? Nếu hết, cầu nguyện cảm ơn Chúa. Nếu chưa, thì bớt bao nhiêu phần trăm? Tiếp tục thực hiện lại bước 2-5 cho đến khi người bệnh được chữa lành hoàn toàn (Nếu cần, xem lại Cách Thức Cầu Nguyện Cho Người Bệnh, trang 23-36).
 
Vào tháng 1/2017, trong dịp Tết Nguyên Đán, Hbek nhờ tôi cầu nguyện qua điện thoại cho 9 tín hữu Ê-đê bị bệnh. Thay vì cầu nguyện cho họ, tôi đã hướng dẫn họ những bước trên để họ tự cầu nguyện cho chính mình và người khác. Sau khi thực hiện những bước trên, 6 người được chữa lành ngay lập tức. Tôi yêu cầu họ trở về, hướng dẫn lại người khác để rồi nhiều người sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa.
 
Ngoài ra, trong chuyến truyền giáo gần đây, nhiều người đã được chữa lành một cách kỳ diệu khi chúng tôi hướng dẫn họ những bước nầy, đặc biệt trước khi chúng tôi cầu nguyện cho họ. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng họ cầu nguyện hay chúng tôi cầu nguyện, thì Chúa đều nhậm lời giống như nhau vì tất cả đều là con của Chúa. Và điều Chúa hứa trong Mác 16:17-20 là hứa cho những kẻ tin, chứ Ngài không giới hạn cho một người cụ thể nào. “Vậy, những kẻ tin sẽ được những dấu lạ nầy…”
 
 
TÓM TẮT ĐUỔI QUỶ DỰA THEO KINH THÁNH
 
Nếu quý vị muốn bắt đầu mục vụ nầy, xin xem phần NHỮNG BƯỚC CẦN THIẾT TRONG VIỆC GIẢI CỨU, trang 49-54.
 
 
Nguyện xin Chúa sử dụng đời sống của mỗi chúng ta để đem đến sự giải cứu, sự chữa lành thuộc linh và thuộc thể cho nhiều người, dẫn đưa họ vào vương quốc của Đức Chúa Trời, làm trọn Đại Mạng Lệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta trong Mác 16:15-20. 
 
Mục sư Đoàn Anh Tuấn
Tháng 7, 2017
 
 
 
Quý vị có thể vào đường link sau của facebook, tại đây cũng sẽ có tất cả những thông tin trên: https://www.facebook.com/hoithanhductin/posts/2023345704560379

Post CommentLeave a reply