Latest News From Our Blog

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

TRỞ VỀ VỚI ÔNG TRỜI

By andynguyen in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 5 Tháng Chín, 2017

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, con người vẫn luôn tự hỏi: “Thế giới nầy từ đâu mà có? Ai đã dựng nên con người? Con người có mặt trên trần gian để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Làm sao để con người được cứu rỗi?”

Thưa quý vị, bao nhiêu ngàn năm qua con người vẫn luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc trên, nhưng không ai có thể giải đáp được cả? Vì sao vậy? Câu trả lời đơn giản, rõ ràng nhất là vì con người là vật thọ tạo. Là vật thọ tạo, làm sao con người có thể biết được công việc của Đấng Tạo Hóa? Chỉ có Đấng Tạo Hóa – Đấng dựng nên con người mới có câu trả lời rõ ràng nhất, đầy đủ nhất mà thôi.

Giả sử tất cả những chiếc điện thoại trên toàn thế giới tập trung lại, cùng nhau thảo luận để tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của chúng: “Chúng mình từ đâu đến? Chúng mình có mặt trên trần gian nầy để làm gì? Và sau khi hư (“qua đời”), chúng mình sẽ đi về đâu?” Quý vị có nghĩ những chiếc điện thoại đó sẽ tìm được câu trả lời không? – Đương nhiên là không! Dầu cho chúng có thảo luận, tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa – một ngàn, hai ngàn, ba ngàn năm… chúng vẫn không thể nào tìm được câu trả lời! Chỉ có một người duy nhất có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất, chính xác nhất chính là vị kỹ sư đã chế tạo nên những chiếc điện thoại đó. Chỉ có vị kỹ sư đó mới có thể cho chúng biết ông đã chế tạo chúng như thế nào? Chúng có mặt trên trần gian nầy để làm gì? Và khi chúng hư, thì số phận của chúng sẽ ra sao?

Thưa quý vị, cũng vậy, chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có tất cả câu trả lời mà chúng ta – vật thọ tạo vẫn thắc mắc hàng ngàn năm qua. Vì vậy, điều duy nhất mà con người chúng ta cần phải làm là trở về với Đấng dựng nên mình. Xin quý vị đừng tiếp tục tự hỏi chính mình hay hỏi những người khác nữa. Họ đã không có câu trả lời và sẽ không bao giờ có câu trả lời cho quý vị. Hãy trở về với Đấng Tạo Hóa để những thắc mắc của quý vị được trả lời và nhất là quý vị sẽ tìm được con đường cứu rỗi mà Đấng Tạo Hóa đã dành sẵn cho quý vị.

I. Ông Trời Là Ai?

Đối với người Việt, Ông Trời thật quá quen thuộc, gần gũi với họ. Vì từ ngàn xưa cho đến nay, thậm chí trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta, người Việt đã biết rõ rằng Ông Trời chính là Đấng Tạo Hóa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, dựng nên con người. Chính vì vậy, người Việt luôn tôn kính và thờ phượng Ông Trời. “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh,” nghĩa là trong muôn loài vạn vật được Ông Trời tạo dựng, chỉ có con người là tạo vật linh thiêng nhất, cao quý nhất. Ngoài ra, người Việt cũng biết rõ rằng số ngày họ sống trên trần gian nầy là do Ông Trời ấn định. Khi nào số các ngày đó xong, thì họ phải trình diện Ông Trời. “Sống nhờ ơn Trời, chết về chầu Trời.”

Vì vậy, trở về với Ông Trời, trở về với Đấng dựng nên con người chúng ta là điều hết sức đúng đắn và hợp lý. Chỉ có trở về với Ông Trời, vật thọ tạo chúng ta mới tìm được câu trả lời cho những thắc mắc, trăn trở của con người hàng ngàn năm qua: “Tôi từ đâu đến? Tôi có mặt trên trần gian nầy để làm gì? Khi qua đời, tôi sẽ đi về đâu? Làm sao để tôi được cứu rỗi?”

Người Việt gọi Đấng Tạo Hóa là Ông Trời, riêng chúng tôi gọi Ngài là Đức Chúa Trời vì đó là Danh Xưng Kinh Thánh dành cho Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, Ông Trời hay Đức Chúa Trời là một.

II. Trở Về Với Ông Trời Vì Chỉ Ông Trời Mới Có Câu Trả Lời Cho Tất Cả Những Thắc Mắc, Nan Đề Của Con Người.
1. Con Người Từ Đâu Đến?

Kinh Thánh cho chúng ta biết sau khi Ông Trời đã dựng nên trời, đất, biển, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú cùng các loài vật xong rồi; thì bấy giờ Ông Trời mới dựng nên con người. “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”1 Không những con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ông Trời mà Ngài còn hà “sinh khí” vào con người nên con người là loài thọ tạo duy nhất có linh hồn. “Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”2 Khi qua đời, thì thân xác của con người trở về với bụi đất là chất liệu mà Ông Trời đã dùng để dựng nên con người, nhưng linh hồn của con người thì bất diệt, tồn tại cho đến đời đời. Chính vì vậy mà con người hoàn toàn khác hẳn và vượt trội hơn những vật thọ tạo khác mà Ông Trời đã dựng nên. Tổ tiên, ông bà của chúng ta đã rất đúng khi khẳng định rằng: “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh.” Ông Trời dựng nên muôn loài vạn vật, duy chỉ có con người là linh thiêng nhất vì được tạo dựng theo hình ảnh của Ông Trời, và “linh hồn” mà họ nhận từ Ngài tồn tại đời đời bất diệt.

Và đó là nguồn gốc của con người. Con người được Ông Trời tạo dựng nên, mọi sự con người có đều đến từ Ông Trời.

2. Con Người Có Mặt Trên Trần Gian Để Làm Gì?

Sau khi dựng nên con người, Ông Trời cho con người sống trong cảnh vườn địa đàng hết sức đẹp đẽ, phước hạnh mà không một nơi nào trên thế giới nầy có thể so sánh bằng! Ông Trời ban cho con người quyền cai trị muôn loài vật vật mà Ông Trời đã dựng nên. Mỗi ngày con người được thông công, trò chuyện với Ông Trời. Cuộc sống của họ thật bình an, phước hạnh. Nhưng sau đó, con người đã không vâng theo mạng lệnh của Ông Trời. Từ đó, tội lỗi bắt đầu xâm nhập vào con người và cả thế giới nầy, làm cho con người đầy dẫy sự đau khổ! Cũng từ đó mà sự già nua, bệnh tật và sự chết đã đến trên con người. Còn thế giới nầy, vì cớ hậu quả tội lỗi của con người, đã đầy dẫy những tai ương, hoạn nạn như chiến tranh, thiên tai, dịch lệ, đói kém, động đất, mất mùa… Kinh Thánh xác nhận về điều nầy như sau: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội.”3

Kể từ giây phút con người phạm tội, mối thông công tốt đẹp giữa con người với Ông Trời đã bị gãy đổ, gián đoạn. Tội lỗi như “đám mây đen” ngăn cách con người với Ông Trời là Nguồn của mọi phước hạnh và tốt lành. Chính vì vậy mà con người càng lún sâu hơn vào “vũng bùn tuyệt vọng của tội lỗi;” sự chết, đau khổ, bệnh tật, bất an, lo lắng… lan tràn, ám ảnh và chế ngự trên con người.

Qua đó, chúng ta biết rõ rằng mục đích Ông Trời dựng nên con người là vì Ngài yêu thương con người; Ngài muốn thông công, trò chuyện với con người; Ngài muốn ban cho con người những điều tốt đẹp nhất… Nhưng con người đã đánh mất tất cả những điều tốt đẹp đó khi con người bất tuân, phạm tội với Ông Trời.

3. Khi Qua Đời, Con Người Sẽ Đi Về Đâu?

Kể từ giây phút con người phạm tội, làm cho mối thông công giữa con người và Ông Trời bị gián đoạn (Ông Trời là Đấng thánh khiết không thể tương giao với con người tội lỗi); thì các tôn giáo cũng bắt đầu hình thành để tìm cách đưa con người trở về với Đấng Tạo Hóa. Họ đưa ra nhiều phương cách khác nhau để có thể trở về với Ông Trời, để có thể bước vào thiên đàng như ăn chay, ép xác, tu thân tích đức, làm lành lánh dữ… Nhưng thưa quý vị, con người muốn trở lại với Ông Trời thì con người phải đi theo cách Ông Trời hướng dẫn, chứ không thể nào đi theo phương cách riêng của con người được! Hơn nữa, vật thọ tạo không thể nào đạt đến Đấng Tạo Hóa Tối Cao được; chỉ có Đấng Tạo Hóa, chỉ có Ông Trời mới có thể cứu vật thọ tạo mà thôi. Người xưa đã nói rất đúng rằng: “Hoạch tội ư Thiên, vô sở đảo giả” nghĩa là con người đã phạm tội với Ông Trời thì không thể tìm kiếm sự tha thứ ở đâu khác được. Vì thế, con người phải đến với Ông Trời là Đấng mà họ đã phạm, để làm theo sự hướng dẫn và phương cách của Ông Trời.

III. Trở Về Với Ông Trời Vì Chỉ Ông Trời Mới Cứu Được Con Người Mà Thôi.

Vì quá yêu thương con người nên Ông Trời đã có một kế hoạch cứu rỗi con người: Ông Trời đã sai chính Con Một của mình là Chúa Giê-xu đến trần gian nầy để chết thay tội lỗi cho con người. Kinh Thánh xác nhận: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta.”4 Thay vì con người phạm tội, con người phải chết, phải bị hư mất đời đời trong địa ngục; thì chính Chúa Giê-xu đã chết thay, đã gánh thay tội lỗi cho con người. Sau ba ngày, Chúa Giê-xu đã sống lại để ban sự sống đời đời cho những người tiếp nhận Ngài. Điều duy nhất mà Ông Trời đòi hỏi nơi con người là họ phải đặt đức tin vào Chúa Giê-xu và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và làm Chủ cuộc đời của họ.

Đến đây có lẽ quý vị sẽ thắc mắc: “Tại sao nhận sự cứu rỗi mà lại dễ dàng như vậy?” Thứ nhất, vì Ông Trời biết rằng không ít thì nhiều, mọi người đều phạm tội. Nếu mỗi ngày phạm ba tội thôi, thì cả đời người cũng phạm đến 70 ngàn, 80 ngàn tội! Chưa kể tội lớn nhất mà con người đã từng phạm là không thờ phượng duy nhất một mình Ông Trời – Đấng dựng nên họ. Vậy thì, con người phải làm gì, phải làm thế nào để có thể tẩy sạch “khối tội lỗi khổng lồ” đó? Không có cách nào cả! Trái lại, sống càng lâu, thì tội lỗi của con người càng nhiều, càng chồng chất! Thứ hai, Ông Trời biết rõ các tôn giáo không thể cứu được con người. Vì các tôn giáo dạy rằng con người phải cố gắng “làm lành” để chuộc lại những tội lỗi họ đã phạm. Thưa quý vị, không một tòa án nào trên thế giới có thể chấp nhận xóa tội cho một người giết người (việc ác) vì cớ trước đó người nầy đã cứu sống một mạng người (việc lành) cả. Vậy, nếu tòa án của con người bất toàn, đầy dẫy tội lỗi còn không thể chấp nhận được tình huống trên, thì làm thế nào Ông Trời Thánh Khiết, Công Chính tuyệt đối có thể chấp nhận việc “đổi chác” như vậy của con người được – lấy “việc lành” trừ đi hay chuộc lại “việc dữ” họ đã làm? Kinh Thánh khẳng định rõ rằng: “Mọi việc công chính của con người chỉ như chiếc áo nhớp nhúa trước mặt Đức Chúa Trời;”5 và chỉ có Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất dẫn con người đến với Ông Trời mà thôi. “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ…; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người.”6 Chính vì vậy mà nhiều lần Ông Trời quả quyết rằng con người không thể nào trở về với Ngài, không thể nào nhận được sự cứu rỗi để bước vào thiên đàng theo cách của con người – vật thọ tạo được; mà phải theo cách của Ông Trời, của Đấng Tạo Hóa.

Cách của Ông Trời là mỗi quý vị sẽ thưa với Chúa Giê-xu những lời sau bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình: “Lạy Chúa Giê-xu, con biết con là người có tội, vì bấy lâu nay con đã không thờ phượng Chúa là Đấng dựng nên con. Cuộc đời con đầy dẫy những bất an, rối ren và đau khổ. Con cố gắng đi tìm sự bình an, tìm sự giải cứu cho linh hồn con, nhưng con không thể. Con biết con không thể tự cứu chính mình và ngoài Chúa Giê-xu ra, không ai có thể cứu được con, không ai có thể giải quyết những nan đề, những thắc mắc của con. Con cảm ơn Chúa Giê-xu nhiều lắm đã yêu thương con, đã chết thay tội lỗi của con. Bây giờ con bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và làm Chủ cuộc đời con. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của con và nhận con làm con của Ngài. Con cảm ơn Chúa đã sống lại và ban cho con sự sống đời đời. Con hứa nguyện chỉ thờ phượng một mình Chúa và sống cuộc đời đẹp lòng Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu, A-men.” (A-men có nghĩa là tôi đồng ý với tất cả những gì tôi đã thưa với Chúa).

Chúc mừng quý vị đã Trở Về Với Ông Trời và trở nên con của Ngài. Xin quý vị tìm đến Hội Thánh Tin Lành gần nhất để được hướng dẫn thêm về Ông Trời, để biết rõ Ngài muốn quý vị làm gì và sống như thế nào.

Mục sư Đoàn Anh Tuấn

1. Sáng Thế Ký 1:27.
2. Sáng Thế Ký 2:7.
3. Rô-ma 5:12.
4. Rô-ma 5:8.
5. Ê-sai 64:6.
6. I Ti-mô-thê 2:5-6.

 

Post CommentLeave a reply