Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

By H'Dên in NAM GIỚI on 13 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ DÂNG HIẾN CỦA CẢI.
 2. Kinh Thánh: 1Sử ký 29:1-5; Công vụ 4:32-36.
 3. Câu gốc: “Hãy tôn vinh xứng đáng cho Danh Đức Giê-hô-va; hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài” (Thi 96:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 13-16.
 5. Thể loại: Thảo luận.

* CHỈ DẪN: Thảo luận.

 1. Từ nhiều tuần trước, Ủy viên Linh vụ giao hai đề tài cho hai nhóm:

            Đề tài 1: Dâng hiến của cải vì lòng yêu mến Chúa.

            Đề tài 2: Dâng hiến của cải chỉ là bổn phận của tín đồ.

 1. Mỗi nhóm họp lại đề cử hai người thay mặt nhóm để thảo luận và đưa ra những ý kiến, có thể đưa ra những điều mà tín hữu ngày nay mắc phải, đó là không dâng hiến của cải để hầu việc Chúa, dâng chiếu lệ, không thấy được ý nghĩa của sự dâng hiến… để giúp cho việc thảo luận được sôi nổi và gây hứng thú.
 2. Ban hướng dẫn nhờ một người hiểu biết Lời Chúa, có kinh nghiệm trong đời sống theo Chúa để đúc kết giờ thảo luận, vì đúc kết sai sẽ làm rối trí các ban viên và nguy hại cho Hội Thánh.
 3. Giờ thảo luận.
 4. Người hướng dẫn tuyên bố đề tài thảo luận và mời đại diện của hai nhóm lên ngồi đối diện nhau trước các ban viên.
 5. Người hướng dẫn tuyên bố quy luật của buổi thảo luận: Mỗi nhóm tự do trình bày, bênh vực ý kiến của nhóm mình nhưng không tranh cãi (tìm mọi cách hạ đối phương để chiếm phần thắng cho mình). Thời gian: 20 phút. Sau đó, nhóm viên của hai nhóm có quyền tham gia thảo luận trong 10 phút.
 6. Đúc kết (10 phút): Người chịu trách nhiệm đúc kết sẽ dựa trên Lời Chúa (chứ không phải lý luận) để nói lên chân lý.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Trên phương diện thực tiễn, công việc mở rộng và gây dựng Nước Chúa cần cả nhân lực lẫn tài lực. Như trong công cuộc truyền giảng Tin Lành cho thế giới, riêng Hội Truyền Giáo Phước Âm đã gởi đi trên một ngàn giáo sĩ, với phí tổn khoảng 20 triệu mỹ kim mỗi năm. Cho nên trong công việc nhà Chúa nói chung, có người được Chúa kêu gọi vào cánh đồng thuộc linh, cũng có người được Chúa kêu gọi vào sự dâng hiến tiền bạc. Cả hai cùng hầu việc Chúa. Điều cần là chúng ta biết rõ chỗ Chúa đặt cho mình.

Nói đến sự dâng hiến cho Chúa, dâng thì giờ của chúng ta cho một công tác nào đó là điều có thể làm, nhưng dâng của cải là cả một thách thức lòng yêu mến Chúa và đức tin của Cơ Đốc nhân. Làm thế nào chúng ta có thể vui lòng hầu việc Chúa trong sự dâng hiến tiền bạc, của cải của mình?

A. CƠ ĐỐC NHÂN VỚI SỰ DÂNG HIẾN CỦA CẢI.      

 1. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

Trên linh trình theo Chúa, một trong những vấn đề quan trọng mà Cơ Đốc nhân cần có thái độ đúng đắn là tiền bạc. Thật ra tiền bạc không phải là điều ác, nhưng sự tham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, cũng vì chạy theo tiền bạc mà có kẻ bội đạo (1Ti-mô-thê 6:10). Cũng vì coi tiền bạc là trên hết, nên chàng thanh niên trẻ tuổi kia đã đánh mất sự cứu rỗi (Ma-thi-ơ 19:16-22). Cũng vì xem tiền bạc là cứu cánh cho cuộc sống, và sử dụng cho thỏa mãn tư dục, mà người nhà giàu kia, Chúa cảnh cáo là kẻ dại, linh hồn bị đòi lại, và chịu sự phán xét của Ngài trong hồ lửa (Lu-ca 12:16-21).

Vì thế Cơ Đốc nhân cần học biết và có quan niệm đúng đối với tiền bạc trong những điểm sau đây:

 1. Trái đất nầy thuộc Đức Giê-hô-va, mọi sự giàu sang của cải của con người đều đến từ Ngài (1Các 3:13; 1Sử 29:11-12).
 2. Làm ra tiền phải trong đường lối chân chính và trong sạch.
 3. Số tiền chúng ta có được sử dụng cho nhu cầu của cuộc sống mình và cho việc giúp đỡ kẻ khác.

Qua những điểm trên, Cơ Đốc nhân nhận biết rằng tiền của chúng ta có được chẳng qua là của Chúa, và chúng ta là người quản lý trong việc sử dụng điều Chúa ban cho theo mục đích của Ngài. Cho nên, sự tích trữ tiền bạc trong đời nầy cho chính mình là điều trái với nguyên tắc “đầu tư” của cải đối với người Cơ Đốc. Chúa Giê-xu dạy môn đồ chớ chứa của cải ở dưới đất (Ma-thi-ơ 19:16-21,24). Vì tấm lòng con người gắn liền với của cải, cho nên cách tốt nhất để con cái Chúa không bị rơi vào ách nô lệ làm tôi cho ma-môn (tiền bạc) là chứa của cải mình ở trên trời. Gởi của cải ở Thiên đàng tức là chúng ta dâng hiến cho công việc Chúa trong đời nầy (Châm ngôn 19:17).

Tại thành phố Calcutta, Ấn Độ, có một thương gia  giàu có và yêu mến Chúa. Ông thường dâng vào công việc Chúa những số tiền lớn. Một ngày nọ, ông viết ngân phiếu một trăm năm mươi đồng để giúp cho Hội Truyền giáo, nhưng vừa lúc trao ngân phiếu, thì ông cũng nhận được điện tín. Sau khi đọc tin, ông nói với đại diện của Hội Truyền giáo, là người mới nhận số tiền rằng: “Tôi vừa biết một chiếc tàu buôn của tôi bị bão đánh chìm, tất cả hàng hóa trên tàu đều mất hết. Công việc làm ăn của tôi chắc sẽ nhiều thay đổi nên tôi phải viết cho ông một ngân phiếu khác”. Người đại diện trả lời: “Thưa ông, không sao! Chúng tôi thông cảm với trường hợp khó khăn của ông”. Vừa nói người ấy vừa trả lại ngân phiếu, không biết ông thương gia sẽ giảm số tiền xuống còn bao nhiêu. Khi ông thương gia trao ngân phiếu mới, ông ngạc nhiên hỏi lại: “Ông có viết sai không? Sáu chục hay sáu trăm đồng?” Người thương gia trả lời: “Không, tôi viết đúng đó. Tôi viết sáu trăm đồng, vì bức điện tín kia là của Chúa gởi đến bảo tôi đừng chứa của cải ở dưới đất nữa!”

 1. Lẽ cần của sự dâng hiến.

Kinh Thánh thuật lại, trong thời gian Chúa thi hành chức vụ, đã có những người đàn bà theo Chúa và dâng của cải mình cho Ngài. Tiếp theo đó Hội Thánh được thành lập, các tín hữu cũng bắt đầu dâng hiến của cải giúp anh em túng thiếu, giúp người hầu việc Chúa (Công 4:34-37; 11:27-30; Phi-líp 4:10-14). Những sự dâng hiến nầy đã đáp ứng nhu cầu của tôi tớ Chúa và nhu cầu của Hội Thánh. Qua đó, chúng ta thấy sự dâng hiến của cải là rất cần thiết. Vì chương trình của Ngài là Tin lành phải được rao giảng khắp đất, nên sự dâng hiến của cải cho việc mở rộng vương quốc Chúa là dự phần trong công việc Chúa, tức là hầu việc Ngài vậy.

 1. Nguyên tắc dâng hiến.

Trong sự dâng hiến cho Chúa, chúng ta cần học biết những nguyên tắc sau đây:

 1. Động lực của sự dâng hiến là vì lòng yêu mến Chúa và biết ơn Ngài.
 2. Dâng hiến với sự vui mừng và tự nguyện (1Sử ký 29:3-5; Mác 14:3-9).
 3. Dâng hiến quyền lợi của đời sống (Mác 12:41-44): Không phải dâng cái dư thừa, nhưng là chia sẻ điều chúng ta có.
 4. Dâng hiến với lòng thành: Trong sự dâng hiến không có tính toán, giả dối. Đồng tiền chúng ta dâng cho Chúa phải đến từ phương cách mưu sinh, phải lẽ và thanh sạch (Công vụ 4:34-37; 5:1-10).

B. GƯƠNG SÁNG VỀ SỰ DÂNG HIẾN. 

 1. William Borden qua đời lúc chưa đến 26 tuổi. Trước khi làm giáo sĩ, ông đã dâng trọn tài sản 25 triệu mỹ kim cho công việc Chúa. Điều đó chứng tỏ ông đã tự nguyện vui sống trong sự thiếu thốn.
 2. Ông LeTourneau là nhà triệu phú ở Texas, người đã sáng chế các loại máy móc lớn khai hoang rừng rậm. Ông đã dâng cho công việc truyền giáo 90% số lợi tức nghĩa là chỉ giữ lại 10% cho nhu cầu của mình.
 3. Lúc thiếu thời, John Wesley làm việc năm đầu tiên được 150 mỹ kim. Ông dâng cho Chúa 10 mỹ kim. Qua năm sau lương ông tăng gấp đôi, nhưng ông vẫn tiêu xài 140 mỹ kim, và dâng cho công việc Chúa 160 mỹ kim. Sang năm thứ ba ông lãnh được 600 mỹ kim và vẫn sống với 140 mỹ kim, còn 460 mỹ kim thuộc về Chúa. Wesley là nhà truyền đạo danh tiếng của Anh vào thế kỷ 18.

Còn sự dâng hiến của chúng ta hôm nay thế nào?

 1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 2. a. Sự giàu có đến từ đâu? (1Các vua 3:13; 1Sử ký 29:11-12).
 3. Chúa Giê-xu dạy môn đồ sử dụng của cải như thế nào? Tại sao? (Ma-thi-ơ 6:19-21,24).
 4. Sứ đồ Phao-lô dạy con cái Chúa thể nào về cách mưu sinh và sử dụng đồng tiền mình làm ra? (Ê-phê-sô 4:28).
 5. Tại sao người thanh niên từ chối theo Chúa? (Ma-thi-ơ 19:16-22).
 6. Người giàu có nầy sử dụng tiền bạc thế nào? (Lu 12:16-21).
 7. Cơ Đốc nhân nên có quan niệm thế nào về tiền bạc?
 8. Trong Hội Thánh đầu tiên, các tín hữu dâng hiến của cải mình cho những nhu cầu nào? (Công vụ 4:34-37; 11:27-30; Phi-líp 4:10-14).
 9. So với Hội Thánh đầu tiên, ngày nay Hội Thánh Chúa có những nhu cầu nào? Và Cơ Đốc nhân cần có sự đáp ứng gì?
 10. Qua sự ghi nhận trên, xin tìm hiểu tại sao sự dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa là hầu việc Chúa?
 11. a. Tại sao Đa-vít dâng của cải mình trong việc xây đền thờ? (1Sử ký 29:3-5).
 12. Vì sao sự dâng tiền của người đàn bà góa được chú ý đến? (Mác 12:41-44).
 13. Vì sao người đàn bà đập chai dầu thơm quí giá xức chân Chúa Giê-xu và được Ngài khen ngợi? (Mác 14:3-9).
 14. Tại sao Ba-na-ba dâng tài sản mình và được phước, còn vợ chồng A-na-nia cũng dâng của cải mình mà bị phạt? (Công vụ 4:34-36; 5:1-10).
 15. Những nguyên tắc dâng hiến nào đẹp lòng Chúa?
 16. Với tiền bạc bạn có, bạn sử dụng theo ý mình hay sử dụng như người quản lý cho Chúa?
 17. Tấm lòng bạn đang hướng về trời hay về thế gian?

 

Post CommentLeave a reply