Ngày: Tháng Một 19, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THANH NIÊN. 24.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THANH NIÊN. 24.01.2021

in Thanh niên on 19 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 24.01.2021.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
  3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1 Giăng 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: 2 Giăng, 3 Giăng, Giu-đê
  5. Thể loại: Thảo luận.

Read More