Thẻ: Vì yêu mến Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THANH NIÊN. 24.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THANH NIÊN. 24.01.2021

in Thanh niên on 19 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 24.01.2021.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
  3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1 Giăng 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: 2 Giăng, 3 Giăng, Giu-đê
  5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

in NAM GIỚI on 13 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ DÂNG HIẾN CỦA CẢI.
  2. Kinh Thánh: 1Sử ký 29:1-5; Công vụ 4:32-36.
  3. Câu gốc: “Hãy tôn vinh xứng đáng cho Danh Đức Giê-hô-va; hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài” (Thi 96:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 13-16.
  5. Thể loại: Thảo luận.

Read More