Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.12.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.12.2023

in NAM GIỚI on 1 Tháng Mười Hai, 2023

Chúa nhật 03.12.2023.

 1. Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾ ĐỘC NHẤT.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-17.
 3. Câu gốc: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xuChrist, là người” (1Ti-mô-thê 2:5).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.11.2023

in NAM GIỚI on 22 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 26.11.2023 – Lễ Tạ Ơn.

 1. Đề tài: SỐNG BIẾT ƠN CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Phục Truyền 6.
 3. Câu gốc: “Khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ”(Phục Truyền 6:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Nhã Ca 5-8.
 5. Thể loại: Ca Ngợi – Cảm Tạ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 19.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 19.11.2023

in NAM GIỚI on 14 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 19.11.2023.

 1. Đề tài: MUỐI VÀ SỰ SÁNG.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16.
 3. Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Nhã Ca 1-4.
 5. Thể loại: Hướng dẫn Học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.11.2023

in NAM GIỚI on 10 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 12.11.2023 – CN Trung Tráng niên.

 1. Đề tài: ĐẤNG BAN SỨC CHO TÔI.
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 12.
 3. Câu gốc: “Này, Đức Chúa Trờilà sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi”
  (Ê-sai 12:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 05.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 05.11.2023

in NAM GIỚI on 2 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 05.11.2023.

 1. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN VỚI FACEBOOK.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:3-4, Phi-líp 4:8, 1Giăng 2:16.
 3. Câu gốc: “Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm tôi được sống trong các đường lối Chúa” (Thi Thiên 119:37).
 4. Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo9-12.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 29.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 29.10.2023

in NAM GIỚI on 27 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 29.10.2023.

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 506 NĂM NGÀY CẢI CHÁNH HỘI THÁNH.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:18, Công vụ 2:40,47.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo 5-8.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 22.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 22.10.2023

in NAM GIỚI on 16 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 22.10.2023.

 1. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN VÀ CỦA CẢI ĐỜI NÀY.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:16-30.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đáp: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta” (Ma-thi-ơ 19:21).
 4. Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo 1-4.
 5. Thể loại: Hướng dẫn Học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 08.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 08.10.2023

in NAM GIỚI on 5 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 08.10.2023 – CN Thanh Thiếu niên Tin Lành.

 1. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN NÓI “KHÔNG” VỚI THUỐC LÁ.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:8-10; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-23.
 3. Câu gốc: “Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (1Tê 5:21-22).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 01.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 01.10.2023

in NAM GIỚI on 29 Tháng Chín, 2023

Chúa nhật 01.10.2023.

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ MỞ TIỆC & DỰ TIỆC.
 2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 6:14; Ê-phê-sô 5:8-11; Ga-la-ti 5:19-21.
 3. Câu gốc: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”(1Cô 10:31).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm 25-27.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More