Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 14.01.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 14.01.2024

By H'Dên in NAM GIỚI on 8 Tháng Một, 2024

Chúa nhật 14.01.2024

 1. Đề tài: NHÌN CHĂM XEM CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Sáng 6:5-14, 19:13; Các Quan xét 6:11-16; Thi 81:10-14; Công vụ 9:1-16; Hê 3:7-19.
 3. Câu Gốc: “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm 3:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 13-15.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

* Chỉ dẫn: Thuyết trình.

 1. Giao đề tài thuyết trình cho một nhóm trước nhiều tuần lễ.
 2. Nhóm sẽ họp lại để cùng nghiên cứu đề tài: “Nhìn Chăm Xem Chúa”.
 3. Nhóm cử một nhóm viên đảm trách thuyết trình. Cả nhóm sẽ có trách nhiệm cung cấp thêm tài liệu. Người thuyết trình sẽ dựa vào tài liệu để soạn.
 4. Soạn xong, người thuyết trình sẽ trình bày những ý chính trước nhóm để lấy ý chung. Tránh đưa ra những ý kiến riêng.
 5. Sau giờ thuyết trình, các nhóm khác sẽ đặt câu hỏi, cả nhóm chịu trách nhiệm đề tài sẽ trả lời.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Nếp sống nhìn chăm xem Chúa luôn luôn ảnh hưởng đến nhiều đời sống khác! Biết chắc chắn được Ngài luôn hành động quanh bạn, sẽ tác động đến những mối quan hệ của bạn với người khác. Làm thế nào để có đời sống chăm vào Đức Chúa Trời?

 1. Chăm Vào Đức Chúa Trời.

Khi Karla Faye Tucker được đưa vào khu xà lim tử hình trong nhà tù Gaterville Women’s tại Texas, cô đã tin Chúa tại đó. Một số Cơ Đốc nhân trung tín hướng dẫn cô qua khóa Kinh Nghiệm Đức Chúa Trời. Đời sống cô được biến đổi, đến nỗi cô bắt đầu dạy cho những người bạn khác cùng trong khu tử tội của mình ở trong tù.

Rất nhiều người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, và những phụ nữ ở đây đổi tên khu tử tội này (Death Row) trở thành “Life Row” (Dãy Xà Lim Sự Sống). Về sau, Karla bị tử hình vì tội phạm của mình, nhưng lời chứng của cô ảnh hưởng đến cả đất nước và tác động đến cả một tầng lớp.

Một phần của sách Sáng Thế ký là bản ký thuật Đức Chúa Trời hoàn tất các mục đích của Ngài qua Áp-ra-ham. Đây không phải là bản ký thuật bước đường đồng đi với Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham. Bạn có thấy sự khác nhau về tiêu điểm không? Tiêu điểm của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời. Bản chất của tội lỗi chính là sự chuyển từ chăm vào Đức Chúa Trời sang chăm vào bản ngã. Bản chất của sự cứu rỗi là sự từ chối bản ngã, chứ không phải khẳng định bản ngã.

Chúng ta phải tiến đến chỗ sống, từ chối bản ngã và trở về chăm vào Đức Chúa Trời. Bấy giờ, Chúa mới đặt chúng ta ngay tại chỗ mà Ngài có thể hoàn tất qua chúng ta những mục đích mà Ngài đã có từ trước khi sáng thế. Dầu có thể còn nói thêm nhiều hơn, nhưng sau đây là một vài lời mô tả về những định hướng đời sống có sẵn cho bạn:

 • Chăm vào bản ngã:

– Đời sống tập trung vào bản ngã.

– Kiêu ngạo về bản ngã và những thành tựu của bản thân.

– Tự tin vào bản thân mình.

– Cậy nơi bản ngã và những năng lực của riêng mình.

– Khẳng định bản ngã.

– Tìm cách để được thế gian và những đường lối của thế gian chấp nhận.

– Nhìn vào hoàn cảnh từ nhãn quan loài người.

– Sống ích kỷ và tầm thường.

 • Chăm vào Đức Chúa Trời:

– Tin quyết nơi Đức Chúa Trời.

– Nương cậy Chúa, nhờ cậy năng lực cùng sự dự bị của Ngài.

– Đời sống tập trung vào Chúa và hoạt động của Ngài.

– Khiêm nhường trước mặt Chúa.

– Từ chối bản ngã.

– Tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Ngài trước hết.

– Tìm kiếm nhãn quan của Chúa trong mỗi tình huống.

– Sống thánh khiết và tin kính.

Chăm vào bản ngã là cái bẫy rất tinh vi. Nó thật rất khôn ngoan (nói theo cách của con người). Giống như vua A-sa, bạn có thể tránh lần này nhưng lần sau lại mắc bẫy của nó. Chăm vào Đức Chúa Trời đòi hỏi phải hằng ngày chết bản ngã và đầu phục Đức Chúa Trời: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời” (Giăng 12:24-25).

Trong cộng đồng của bạn, có một số điều sắp xảy ra trong đời sống của người khác. Đức Chúa Trời muốn chinh phục những đời sống này. Giả sử Ngài muốn làm điều đó qua bạn. Nhưng vì bạn quá chăm vào bản ngã mình, nên trả lời: “Con nghĩ mình chưa được huấn luyện. Con không nghĩ mình làm được điều đó. Và con…”.

Bạn thấy điều gì xảy ra? Tiêu điểm là nhắm vào bản ngã. Chính khoảnh khắc bạn cảm thấy Chúa đang cảm động trong đời sống bạn, bạn trao cho Ngài toàn bộ một danh sách những nguyên nhân vì sao Ngài đã chọn sai người hoặc vì sao chưa tới thời điểm (Xuất 3:11; 4:1). Ước ao bạn sẽ tìm kiếm quan điểm của Đức Chúa Trời. Ngài biết rằng bạn không làm nổi việc đó! Nhưng Ngài muốn đích thân làm việc đó qua bạn.

 1. II. Mục Đích Của Đức Chúa Trời Chứ Không Phải Kế Hoạch Của Chúng Ta.

Để sống chăm vào Đức Chúa Trời, bạn phải tập trung đời sống mình vào những mục đích của Ngài chứ không chăm vào những kế hoạch riêng của bạn. Bạn phải tìm học cách nhìn xem từ nhãn quan của Chúa, chứ không phải từ nhãn quan loài người bị lệch lạc nơi bạn. Khi Chúa khởi sự làm một điều gì đó trong thế giới, Ngài chủ động trước để đến và nói với một người nào đó. Vì lý do Thiên thượng, Ngài đã chọn đưa dân sự dự phần hoàn thành những ý định của Ngài.

Khi sắp hủy diệt thế giới bằng cơn nước lụt, Đức Chúa Trời đến với Nô-ê (Sáng 6:5-14). Khi chuẩn bị tiêu diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Ngài đến nói cho Áp-ra-ham biết (Sáng 18:16-21; 19:13). Chúa đến với Ghê-đê-ôn, khi Ngài sắp giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi sự hà hiếp của Ma-đi-an (Các quan xét 6:11-16). Chúa đến với Sau-lơ, khi Ngài đã sẵn sàng đem sứ điệp Tin Lành đến cho người ngoại trên khắp thế giới thời bấy giờ (Công 9:1-16). Rõ ràng, yếu tố quan trọng nhất trong mỗi tình huống trên chính là việc Chúa sắp làm.

Vì vậy, chúng ta cần điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với Chúa, để Ngài có thể làm qua chúng ta điều Ngài muốn làm. Chúa không phải là đầy tớ của chúng ta, để điều chỉnh theo những kế hoạch của chúng ta. Chúng ta là đầy tớ của Ngài, nếu không chịu đầu phục, Chúa sẽ để chúng ta đi theo những mưu chước riêng của mình. Tuy nhiên, khi đi theo những mưu chước đó, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được điều Chúa đang chờ đợi và muốn làm cho chúng ta, hoặc làm cho người khác thông qua chúng ta.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

 1. Thế nào là đời sống chăm vào bản ngã?
 2. Thế nào là đời sống chăm vào Đức Chúa Trời?
 3. Trong Thi Thiên 81:13-14, điều nào sẽ trở thành sự thật nếu Y-sơ-ra-ên lắng nghe và bước theo Chúa?
 4. Trong Hê-bơ-rơ 3:7-19, vì sao con cái Y-sơ-ra-ên không được phép vào Đất hứa? Bạn thích đi theo những kế hoạch riêng của mình rồi lang thang trong đồng vắng thuộc linh hơn, hay thích đi theo đường lối của Chúa và rồi nhanh chóng tiến vào đất hứa thuộc linh hơn? Xin giải thích.

Post CommentLeave a reply