Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.11.2023

By H'Dên in NAM GIỚI on 10 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 12.11.2023 – CN Trung Tráng niên.

  1. Đề tài: ĐẤNG BAN SỨC CHO TÔI.
  2. Kinh Thánh: Ê-sai 12.
  3. Câu gốc: “Này, Đức Chúa Trờilà sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi”
    (Ê-sai 12:2).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Họp bạn.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 08.10.2023.

– Vì là ngày Chúa nhật Trung Tráng niên, Ban Nam giới mời Ban Trung Tráng niên của Hội Thánh tham dự chương trình họp bạn. (Nếu không có ban TTN, thì có thể mời những người trong độ tuổi từ (30-45) tham dự.

 

Post CommentLeave a reply