Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.12.2020

By H'Dên in NAM GIỚI on 21 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 27.12.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA.
  2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 2:1-13.
  3. Câu gốc: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (2Ti-mô-thê 4:7)
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 13-16.
  5. Thể loại: Tổng kết – Sinh Hoạt.

* CHỈ DẪN: Tổng kết – Sinh Hoạt.

  1. Tổng kết.
  2. Ủy viên Linh vụ tổng kết chủ đề: “HẦU VIỆC CHÚA”. Kêu gọi các ban viên tham gia hầu việc Chúa trong gia đình, Hội Thánh và xã hội.
  3. Thư ký báo cáo tình hình sinh hoạt của ban trong 1 năm:

– Số lượng ban viên thường xuyên nhóm lại.

– Số ban viên tăng (giảm) trong mỗi tháng.

– Số thân hữu được nghe làm chứng và tin Chúa.

– Số ban viên được chăm sóc và gây dựng.

– Những chương trình (họp bạn, tham quan, tương trợ…) đã thực hiện.

  1. Trưởng ban khích lệ ban viên trong tinh thần hầu việc Chúa. Thay mặt ban hướng dẫn cám ơn sự cộng tác của các bạn và phát thưởng những bạn trung tín:

– Hiện diện.

– Thuộc câu gốc.

– Đố Kinh Thánh.

  1. Sinh hoạt: Ủy viên Sinh hoạt hướng dẫn sinh hoạt ngoài trời với một vài trò chơi sau đây:

(a) Dâng hiến.

– Chia thành 4 nhóm.

– NHD sẽ hô: “Hãy dâng cho Chúa”.

– Tất cả đáp lại: “Dâng chi? Dâng chi?”

– NHD sẽ nêu ra những nhu cầu phục vụ cho nhà Chúa: Cây đàn organ (7 người thực hiện 7 nốt nhạc), cây đàn guitar (1 người xướng âm cho giống tiếng đàn guitar), 2 loa phóng thanh (2 người làm loa)…

– Nhóm nào dâng sớm nhất và thể hiện đúng vật dụng yêu cầu sẽ được điểm cao nhất. Sau một loạt yêu cầu được thực hiện, nhóm nào nhiều điểm thì sẽ thắng.

            (b) Người kỵ mã giỏi.

            – Tất cả đứng thành vòng đôi, xây mặt vào trong. Lựa từng cặp cân sức nhau. NHD đứng giữa vòng tròn.

            – Khi nghe hiệu lệnh thứ nhất, những người ở vòng ngoài (cưỡi ngựa) nhảy lên lưng người đứng ở vòng trong (con ngựa). Khi nghe hiệu lệnh lần thứ hai, người cưỡi ngựa nhảy xuống và chạy quanh một vòng đã định sẵn theo chiều kim đồng hồ. Khi về đến chỗ cũ thì nhảy lên ngựa của mình trở lại. Ngựa nào có chủ về sau cùng sẽ bị loại (cả ngựa lẫn chủ). Và tiếp tục chơi trở lại như lúc ban đầu. Người cưỡi và ngựa thay phiên đổi với nhau. Cứ loại dần khoảng 4-5 cặp, sau đó cho giải quyết những cặp thua bằng các hình thức xử phạt.

(c) Đi trên giấy.

            – Chia thành 4 nhóm.

            – Mỗi nhóm cử một đại diện tham dự.

            – NHD trao cho mỗi người 2 tờ giấy cầm trên tay.

            – Khi nghe lệnh của NHD, mỗi người sẽ đi về đích, nhưng phải di chuyển bàn chân đặt trên hai tờ giấy đó.

            – Nếu người nào để bàn chân ra khỏi tờ giấy thì bị trừ điểm.

            – Đội nào tới đích trước thì sẽ thắ

Post CommentLeave a reply