Thẻ: tình yêu của Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02. 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02. 2020

in NAM GIỚI on 2 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 02.02.2020.

  1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG.
  2. Kinh Thánh: Giăng 3:16.
  3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). 
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Thánh nhạc Truyền giảng.

Read More