Ngày: Tháng Hai 2, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02. 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02. 2020

in NAM GIỚI on 2 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 02.02.2020.

  1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG.
  2. Kinh Thánh: Giăng 3:16.
  3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). 
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Thánh nhạc Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 2.2.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 2.2.2020

in Thanh niên on 2 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 02.02.2020

  1. Đề tài: THANH NIÊN VỚI VIỆC ĂN UỐNG.
  2. Kinh Thánh: Truyền Đạo 2:24; 9:7-8, Ga-la-ti 5:19-21.
  3. Câu gốc: “Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét” (Rô-ma 13:13b). 
  4. Đố Kinh Thánh: Mác 1-5.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More