Ngày: Tháng Ba 23, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 29.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 29.03.2020

in PHỤ NỮ on 23 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 29.03.2020 (Lễ Thương Khó).

  1. Đề tài: THEO CHÚA PHẢI CHÂN THẬT.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:14-16, 20-25, 47-50; 27:1-5.
  3. Câu gốc: “Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói (Ma-thi-ơ 26:25).
  4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 7-9.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 29.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 29.03.2020

in NAM GIỚI on 23 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 29.03.2020.

  1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
  2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2:5-8; 1:20-21.
  3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất 21-24.
  5. Thể loại: Kịch.

Read More