Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.04.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.04.2024

By H'Dên in Thanh niên on 15 Tháng Tư, 2024

Chúa nhật 21.04.2024

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TƯƠNG TRỢ.
 2. Kinh Thánh: 1Sử Ký 16.
 3. Câu gốc: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời.” (1Sử Ký 16:34)
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ.

* CHỈ DẪN: Ca ngợi, Cảm tạ.

 1. Thông báo cho các ban viên từ nhiều tuần trước. Tất cả các ban viên đều có thể ca ngợi, cảm tạ Chúa về những ơn phước Ngài ban. Khi làm chứng, xin trình bày cách thành thật. Nếu bài làm chứng cảm động, nên cầu nguyện ngay. Nếu không làm chứng thì ban viên nên bày tỏ lý do tôn vinh Chúa bài Thánh ca đó.
 2. Ghi danh với NHD chương trình thờ phượng.
 3. Có thể đơn ca, song ca, tốp ca hay cả ban cùng hát.
 4. Ở giữa chương trình có thể tổ chức một buổi đấu giá hay quyên góp cho ngày Chúa Nhật tương trợ.
 5. Tất cả các khoản quyên góp và dâng hiến trong ngày Chúa Nhật tương trợ sẽ dâng cho ủy ban tương trợ của Hội Thánh để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
 6. Thông công.

Post CommentLeave a reply