Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 31.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 31.05.2020

in NAM GIỚI on 25 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 31.05.2020 (Lễ Ngũ Tuần).

 1. Đề tài: LỜI MỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:28-30.
 3. Câu gốc: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

in NAM GIỚI on 19 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 24.05.2020 (Kỷ niệm Chúa Giê-xu thăng thiên).

 1. Đề tài: ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Giăng 14:15-18; 16:7-15; Công vụ 1:1-8; 2:1-4.
 3. Câu gốc: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 1-4.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 17.05.2020

in NAM GIỚI on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020.

 1. Đề tài: TẬN DỤNG ÂN TỨ VÀ TRAU DỒI PHẨM HẠNH.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 2:4-8; 1Côr 12:4-11,27-30; Mat 25:14-30.
 3. Câu gốc:Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin… ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm” (Rô-ma 12:6,8c).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 38-40.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.05.2020

in NAM GIỚI on 27 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 03.05.2020.

 1. Đề tài: TRANG BỊ KHÍ GIỚI CỦA CHÚA VÀ BẮT LẤY CƠ HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:15-16; 6:10-20; 2Ti-mô-thê 4:2-5.
 3. Câu gốc: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ” (Ê-phê-sô 6:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 31-34.
 5. Thể loại: Kịch.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 26.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 26.04.2020

in NAM GIỚI on 20 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 26.04.2020.

 1. Đề tài: MẶC LẤY TÌNH YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: 1Côr 13; 2Côr 5:14-15; Giăng 13:1-14; Rô-ma 12:10-11.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 29-32.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.04.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 12.04.2020 (Kỷ niệm Chúa Giê-xu Phục sinh).

 1. Đề tài: CHUYẾN ĐI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
 2. Kinh Thánh: Giăng 20:1-9.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại” (Công vụ 13:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 17-20.
 5. Thể loại: Thuyết Trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 05.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 05.04.2020

in NAM GIỚI on 30 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 05.04.2020.

 1. Đề tài: THEO CHÚA PHẢI CHÂN THẬT.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:14-16, 20-25, 47-50, 27:1-5.
 3. Câu gốc: “Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói” (Ma-thi-ơ 26:25).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 13-16.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 29.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 29.03.2020

in NAM GIỚI on 23 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 29.03.2020.

 1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2:5-8; 1:20-21.
 3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 21-24.
 5. Thể loại: Kịch.

Read More