Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 20.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 20.06.2021

in NAM GIỚI on 14 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 20.06.2021

 1. Đề tài: LỄ PHỤ THÂN/HIẾU KÍNH CHA MẸ.
 2. Kinh Thánh: Phục 5:16; Châm 23:22,24-25.
 3. Câu Gốc: “Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:20-21).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 25-28.
 5. Thể loại: Kịch – Thông công.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.06.2021

in NAM GIỚI on 7 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 13.06.2021 (CN Âm nhạc & Truyền thông)

 1. Đề tài: CUỘC ĐUA CHƯA KẾT THÚC.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-3, Phi-líp 3:12-16.
 3. Câu gốc: “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giựt lấy rồi” (Phi-líp 3:12).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 21-24.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.06.2021

in NAM GIỚI on 31 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 06.06.2021.

 1. Đề tài: KIÊN ĐỊNH ĐỨC TIN.
 2. Kinh Thánh: 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17.
 3. Câu gốc: Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng” (Phi-líp 3:17).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 17-20.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 30.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 30.05.2021

in NAM GIỚI on 24 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 30.05.2021

 1. Đề tài: DUY TRÌ TÂM LINH MẠNH MẼ.
 2. Kinh Thánh: Mác 13:28-36; Xuất 23:21; 1Ti 4:16.
 3. Câu gốc: “Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa” (1Ti-mô-thê 4:8).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 13-16.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 16.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 16.05.2021

in NAM GIỚI on 10 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 16.05.2021

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Hêb 10:12, Lu-ca 24:51, Công vụ 1:9.
 3. Câu gốc: “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (Công vụ 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 9-12.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 02.03.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 02.03.2021

in NAM GIỚI on 26 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 02.05.2021

 1. Đề tài: NHẬN BIẾT DẤU HIỆU BÁO ĐỘNG.
 2. Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 24:1-10; 2Các vua 20:12-19.
 3. Câu gốc: Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng” (Cô-lô-se 2:8).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 1-4.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.04.2021

in NAM GIỚI on 19 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 25.04.2021

 1. Đề tài: NỖ LỰC CẦN THIẾT.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:31-36.
 3. Câu gốc: Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (Phi-líp 5:8).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 29-31.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.04.2021

in NAM GIỚI on 12 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 18.04.2021

 1. Đề tài: TỈNH THỨC ĐỐI VỚI MA QUỶ VÀ CÁM DỖ. 
 2. Kinh Thánh: Mác 14:28; 1Phi 5:8; 1Giăng 2:15-17.
 3. Câu gốc: “Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng các ngươi” (Ê-phê-sô 5:14).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 25-28.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More