Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.10.2021

in NAM GIỚI on 18 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 24.10.2021

 1. Đề tài: 504 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:17, Cô-lô-se 1:14, Ma-thi-ơ 16:18.
 3. Câu gốc: “…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 23-25.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

in NAM GIỚI on 11 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 17.10.2021

 1. Đề tài: MƯU KẾ VÀ HÒA ƯỚC.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:1-27.
 3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3:5-6).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 20-22.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in NAM GIỚI on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 10:35-45; 1Sa-mu-ên 3:1-10.
 3. Câu gốc: Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu” (Thi Thiên 71:5).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 16-18.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.10.2021

in NAM GIỚI on 27 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 03.10.2021

 1. Đề tài: LẬP LẠI LỜI HỨA NGUYỆN VỚI CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:30-35; Phục 27:15-26; 28:1-14.
 3. Câu gốc: “Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh, và điều răn của Ngài” (Phục truyền 11:1).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 13-15.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.09.2021

in NAM GIỚI on 20 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 26.09.2021

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ 3.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 92:12-14.
 3. Câu gốc:Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 10-12.
 5. Thể loại: Sinh nhật.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.09.2021

in NAM GIỚI on 13 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 19.09.2021 (CN Thiếu nhi Tin Lành)

 1. Đề tài: MỘT CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO KẾT QUẢ NHẤT THẾ GIỚI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:3,14; 19:14, Châm 22:6.
 3. Câu gốc: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
  dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó”
  (Châm 22:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Kinh Thánh theo chủ đề.
 5. Thể loại: Tâm tình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 29.08.2021

in NAM GIỚI on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.8.2021

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHIẾN THẮNG CHO NGƯỜI VÂNG PHỤC.
 2. Kinh Thánh: Phi-líp 2:8, Hêb 5:8,9, Dân 20:2-24; 27:12-14.
 3. Câu gốc: “Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi thiên 20:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More