Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 25.09.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 25.09.2022

in NAM GIỚI on 23 Tháng Chín, 2022

Chúa nhật 25.09.2022

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 8.
 3. Câu gốc: “Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy Ta, lòng con khá giữ các mạng lịnh Ta. Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống, và sự bình an” (Châm 3:1-2).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 5-8.
 5. Thể loại: Sinh nhật.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 18.09.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 18.09.2022

in NAM GIỚI on 13 Tháng Chín, 2022

Chúa nhật 18.09.2022

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN SỰ VÂNG PHỤC.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 19; 20:1-17.
 3. Câu gốc: “Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời Ta và giữ sự giao ước Ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về Ta, vì cả thế gian đều thuộc về Ta” (Xuất 19:5).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 1-4.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 11.09.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 11.09.2022

in NAM GIỚI on 10 Tháng Chín, 2022

Chúa nhật 11.09.2022 – (CN Thiếu Nhi Tin Lành)

 1. Đề tài: HÃY ĐỂ CON TRẺ ĐẾN CÙNG TA.
 2. Kinh Thánh: Phục Truyền 6:7-9; Mác 10:13-16.
 3. Câu gốc: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” (Mác 10:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 40-42.
 5. Thể loại: Tâm tình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.09.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.09.2022

in NAM GIỚI on 1 Tháng Chín, 2022

Chúa nhật 04.09.2022

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI CHỈ GIÁO.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 18.
 3. Câu gốc: “Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chơn thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự… đặng họ chia gánh cùng con” (Xuất 18:21a – 22b).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 37-39.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.08.2022

in NAM GIỚI on 15 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 21.08.2022

 1. Đề tài: CHÚA LÀ NGUỒN TIẾP TRỢ.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 16.
 3. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Này, Ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng Ta thử dân coi có đi theo luật lệ của Ta hay chăng” (Xuất 16:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 33-36.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 24.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 24.07.2022

in NAM GIỚI on 20 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 24.07.2022

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI GIẢI CỨU.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 6:2-9; 11:1-3; 12:21-36.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi là dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi” (Xuất 6:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 17-20.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More