Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 01.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 01.01.2022

in NAM GIỚI on 27 Tháng Mười Hai, 2022

Chúa nhật 01.01.2023 (Tết Dương lịch).

 1. Đề tài: ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 112.
 3. Câu gốc: “Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài” (Thi 112:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 25.12.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 25.12.2022

in NAM GIỚI on 21 Tháng Mười Hai, 2022

Chúa nhật 25.12.2022 – Kỷ niệm Chúa Giáng sinh.

 1. Đề tài: VUI MỪNG TRONG CHÚA GIÁNG SINH.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:1-25.
 3. Câu gốc: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 45-48.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.12.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.12.2022

in NAM GIỚI on 28 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 04.12.2022

 1. Đề tài: Ý NGHĨA CỦA LỄ GIÁNG SINH.
 2. Kinh Thánh: Giăng 1:1-18.
 3. Câu gốc: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN TRUNG TRÁNG NIÊN. CHÚA NHẬT 20.11.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN TRUNG TRÁNG NIÊN. CHÚA NHẬT 20.11.2022

in NAM GIỚI on 15 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 20.11.2022

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ BỆNH TẬT & SỨC KHỎE.
 2. Kinh Thánh: Châm 15:30, 17:22; Mác 2:17; 3Giăng 2.
 3. Câu gốc: “Tấm lòng bình tịnh là sự sống của thân xác, còn sự ghen ghét làm mục nát trong xương” (Châm Ngôn 14:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 33-36.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More