Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.11.2019

in NAM GIỚI on 18 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 24.11.2019 (Lễ Tạ ơn).

 1. Đề tài: LẼ MẦU NHIỆM CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 15:35-58.
 3. Câu gốc: “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (1Cô-rinh-tô 15:57).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng thế ký 9-12.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.11.2019

in NAM GIỚI on 16 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 17.11.2019.

 1. Đề tài: HY VỌNG CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 15:20-34.
 3. Câu gốc: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1Cô-rinh-tô 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng thế ký 5-8.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 10.11.2019

in NAM GIỚI on 10 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 10.11.2019.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 128.
 3. Câu gốc: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài” (Thi thiên 128:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 1-4.
 5. Thể loại: Tâm tình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA. BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 3.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA. BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 3.11.2019

in NAM GIỚI on 28 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 03.11.2019.

 1. Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĂN NĂN.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 15:7,10.
 3. Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2Phi-e-rơ 3:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.27.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.27.10.2019

in NAM GIỚI on 21 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 27.10.2019.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ IV.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 9:1-20.
 3. Câu gốc: “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng danh của Ngài” (Thi thiên 9:1-2).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải 20-22.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.20.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.20.10.2019

in NAM GIỚI on 20 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 20.10.2019.

 1. Đề tài: NIỀM TIN CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 15:1-19.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo Lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh…” (1Cô-rinh-tô 15:3-4).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải 17-19.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.13.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.13.2019

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười, 2019

 Chúa nhật 13.10.2019.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 12:22-34.
 3. Câu gốc: “Nhưng thà các ngươi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm” (Lu-ca 12:31).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT.06.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT.06.10.2019

in NAM GIỚI on 30 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 06.10.2019.

 1. Đề tài: SỐNG YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-21.
 3. Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em…” (Ê-phê-sô 5:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải 13-16.
 5. Thể loại: Kể chuyện hoặc thoại.

Read More