Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 15.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 15.05.2022

in NAM GIỚI on 13 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 15.05.2022

 1. Đề tài: GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG.
 2. Kinh Thánh: Mat 7:24-27, 1Côr 3:10-15, 1Giăng 2:15-17.
 3. Câu gốc:Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1Giăng 2:17).
 4. Đố Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5-7.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 1.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 1.05.2022

in NAM GIỚI on 25 Tháng Tư, 2022

Chúa nhật 01.05.2022

 1. Đề tài: TỪ QUYỀN LỰC CỦA MA QUỶ ĐẾN ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 26:17-18.
 3. Câu gốc: “…Hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời…” (Công vụ 26:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.04.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.04.2022

in NAM GIỚI on 16 Tháng Tư, 2022

Chúa nhật 17.04.2022 (Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh)

 1. Đề tài: CHÚA GIÊ-XU SỐNG LẠI RỒI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28.
 3. Câu gốc: “Nầy, Đức Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài” (Ma-thi-ơ 28:9).
 4. Đố Kinh Thánh: E-xơ-ra 5-7.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 27.03.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 27.03.2022

in NAM GIỚI on 22 Tháng Ba, 2022

Chúa nhật 27.03.2022.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ 1.
 2. Kinh Thánh: Thi-thiên 139.
 3. Câu gốc: “Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm” (Thi thiên 139:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Theo Chủ Đề.
 5. Thể loại: Sinh Nhật.

Read More