Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 30.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 30.06.2024

By Mai Hdenayun in NAM GIỚI on 25 Tháng Sáu, 2024

Chúa nhật 30.06.2024

 1. Đề tài: GẶP CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:13, Ê-sai 55:6.
 3. Câu Gốc: “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13)
 4. Đố Kinh Thánh: Theo chủ đề.
 5. Thể loại: Sinh hoạt dã ngoại.

* CHỈ DẪN: Sinh hoạt dã ngoại.

 1. Chuẩn bị:

– Tùy theo điều kiện tổ chức, có thể mời các ban ngành trong Hội Thánh cùng tham dự (Thanh niên, Phụ nữ, Thiếu nhi…). Nên gửi thư mời các thân hữu cùng tham dự buổi thông công sinh hoạt, đây cũng là dịp có thể làm chứng về Chúa cho họ.

– Vì sinh hoạt ngoài trời, nên tìm hiểu kỹ khu vực sinh hoạt và cần có bảng thông báo những nơi nguy hiểm để tránh tai nạn có thể xảy ra (nếu sinh hoạt gần hồ, biển…). Thông báo rõ thời gian sinh hoạt để những người tham dự chuẩn bị vật dụng cá nhân, ẩm thực… Ban tổ chức cũng nên có kế hoạch dự phòng để có thể đáp ứng kịp thời trong trường hợp gặp mưa gió hay trở ngại nào khác vào giờ chót.

 1. Chương trình:
 2. Nhiều tuần lễ trước, BHD của các ban tham gia cùng họp lại để hoạch định chương trình: Chủ đề, địa điểm, thời gian, nội dung sinh hoạt, bầu ban tổ chức, soạn nội quy và phân chia trách nhiệm (người hướng dẫn chương trình, âm nhạc, ẩm thực, người soạn bài học và đố Kinh Thánh). Thành viên ban giám khảo cũng phải được mời trước và cần biết trước đáp án để có thể chấm điểm chính xác. Mỗi ban ngành nên có một thành viên trong ban giám khảo.
 3. Ban hướng dẫn chuẩn bị bài hát, trò chơi thích hợp cho chương trình sinh hoạt dã ngoại. Chuẩn bị các phần thưởng để khích lệ cho nhóm và cá nhân tham gia trong các tiết mụcđố Kinh Thánh, trò chơi (nhóm nào thắng sẽ có thưởng).
 4. Học Kinh Thánh theo chủ đề Gặp Chúa. Chọn phương pháp từ lòng đến lòng hay học Kinh Thánh nhóm, sau đó mời người đúc kết rút ra bài học dạy dỗ.
 5. Mỗi ban đều dự phần trong các tiết mục đố Kinh Thánh, sinh hoạt trò chơi, tôn vinh Chúa, kịch, làm chứng…
 6. Thông công – sinh hoạt tự do.

Post CommentLeave a reply