Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.06.2024

By H'Dên in NAM GIỚI on 3 Tháng Sáu, 2024

Chúa nhật 09.06.2024 (CN Âm nhạc & Truyền thông).

  1. Đề tài: CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO THỜ PHƯỢNG.
  2. Kinh Thánh: 1Sử 15:16; Thi Thiên 150.
  3. Câu gốc: Thật là tốt đẹp khi ca hát cho Đức Chúa Trời chúng ta, thật là vui thỏa và xứng hợp khi chúc tụng Ngài!(Thi 147:1- BHĐ).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 64-66.
  5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.  

* CHỈ DẪN: Xem Chúa nhật 24.03.2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

“Đa-vít truyền cho các trưởng tộc người Lê-vi; hãy cắt trong anh em họ những người hát xướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đàn cầm, chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang rền lên” (1Sử 15:16).

Tuy phân đoạn Kinh Thánh này liệt kê rất nhiều tên giống như một đoạn gia phả, nhưng khi xem kỹ chúng ta sẽ thấy qua việc ghi chép tỉ mỉ những tên này, trước giả muốn cho thấy sự chuẩn bị rất chu đáo của vua Đa-vít cho sự thờ phượng và ca ngợi Chúa khi rước Hòm Giao uớc về Giê-ru-sa-lem. Ông ra lệnh cho các trưởng tộc người Lê-vi chọn những người hát và đàn trong vòng anh em của họ. Người Lê-vi chọn những người chịu trách nhiệm cụ thể về từng loại nhạc khí như chập chỏa, đàn lia, đàn thụ cầm, phân chia người nào chơi theo điệu A-la-mốt, người nào chơi theo điệu Sê-mi-nít. Người giỏi âm nhạc được chọn để chỉ huy ban hát (câu 22). Họ cũng phân công bảy người thổi kèn trước Hòm Giao ước của Chúa khi di chuyển, bốn người canh gác hòm để không cho ai được chạm tay vào hòm dọc đường đi hay khi hòm đã được đặt trong lều tại Giê-ru-sa-lem.

Vua Đa-vít hiểu rằng, mọi sự phải được chuẩn bị tốt nhất đến từng chi tiết cho sự thờ phượng Chúa. Người hát, người đàn đều phải tập luyện nghiêm túc hòa hợp với nhau, không phải để trình diễn thật hay nhưng để “cất tiếng vui mừng vang rền lên” (câu 16) trước sự hiện diện của Chúa. Khi chuẩn bị mọi sự bằng tất cả tấm lòng yêu mến Chúa, thì người phục vụ và thờ phượng Chúa sẽ kinh nghiệm và thể hiện được sự vui mừng khi được ở trong sự hiện diện của Ngài.

Là người được giao trách nhiệm trong giờ thờ phượng, chúng ta cũng phải cầu nguyện nhiều để chuẩn bị tấm lòng, xin sự dẫn dắt của Chúa, và chuẩn bị chu đáo mọi sự để dâng lên Chúa điều tốt nhất. Như vậy chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng và thỏa lòng của người hết lòng yêu mến Chúa, và muốn dâng lên Ngài điều tốt nhất. Chúng ta cũng sẽ giúp cho những người khác kinh nghiệm được sự vui mừng và thỏa lòng này trong giờ thờ phượng. Là người dự nhóm, chúng ta cũng cần chuẩn bị mọi sự cách chu đáo để bước vào sự thờ phượng Chúa cách hết lòng. Chúng ta cần chuẩn bị chu đáo cho sự thờ phượng Chúa trong ngày Chúa nhật ngay từ thứ bảy. Chuẩn bị quần áo sẵn sàng, không thức khuya để có thể dậy sớm đi thờ phượng, cầu nguyện cho sự nhóm họp ngày mai v.v… Trước giờ thờ phượng, nhóm nhau trong một nhóm nhỏ hoặc ngồi yên lặng một mình cầu nguyện, chuẩn bị tấm lòng, để ra mắt Chúa và dâng lên Chúa điều tốt nhất.

Bạn chuẩn bị ra sao cho thì giờ thờ phượng, khi sắp bước vào sự hiện diện thánh của Chúa?

“Lạy Chúa, trước sự hiện diện thánh của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, xin cho con bước vào sự thờ phượng Chúa với tấm lòng và mọi sự được chuẩn bị chu đáo nhất, để con có thể dâng lên Ngài những gì tốt đẹp nhất”.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

  1. Vua Đa-vít truyền cho người Lê-vi làm gì?
  2. Người Lê-vi chuẩn bị những gì để rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem?
  3. Bạn học được gì về cách chuẩn bị cho thờ phượng Chúa của Vua Đa-vít và người Lê-vi?

Post CommentLeave a reply