Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.07.2021

By K' Abel in PHỤ NỮ on 5 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 11.07.2021 (CN Kinh Thánh – Ngày Trường THPAVN)

 1. Đề tài: VÌ SAO CHÚNG TA TIN KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI?
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 3:16-17; 2Phi-e-rơ 1:20-21.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 1-3.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

* CHỈ DẪN: Tìm hiểu.

Mời diễn giả hoặc một người có trình độ thuộc linh trong Hội Thánh nghiên cứu đề tài “VÌ SAO CHÚNG TA TIN KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI?” và trình bày cho ban Phụ nữ.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. Sự Hợp Lý Của Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời đã tạo nên vũ trụ và con người. Vì thế, tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho con người một quyển sách là một điều rất hợp lý.

Đức Chúa Trời có chương trình, mục đích cho con người, Ngài muốn con người hiểu biết ý muốn của Ngài và làm theo. Vì thế, Đức Chúa Trời truyền cho những người tin Ngài viết một quyển sách, một quyển sách giúp cho con người biết về Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài qua Chúa Giê-xu. Quyển sách đó là Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời ban cho con người.

 1. Nội Dung Kỳ Diệu Của Kinh Thánh.

Kinh Thánh là một bộ sách gồm có 66 sách riêng biệt, được viết bởi 40 trước giả có những nghề nghiệp khác nhau, ở 3 lục địa, với 3 loại ngôn ngữ và thời gian viết kéo dài 15 thế kỷ.

Nhưng điều kỳ diệu của Kinh Thánh là dù có những điểm khác biệt như vậy, ngày nay khi tra cứu Kinh Thánh, chúng ta thấy đó là một quyển sách đồng nhất. Kinh Thánh chỉ đề cập đến một đề tài: Sự Cứu Rỗi trong Chúa Giê-xu, còn nội dung thì liên kết chặt chẽ với nhau, chân lý được trình bày theo luật diễn tiến. Điều nầy minh chứng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và Ngài dùng 40 người ghi lại lời của Ngài.

 1. Sự Đầy Đủ Vô Song Của Kinh Thánh.

Trên thế giới, không có một bộ sách nào đề cập đến nhiều đề tài rộng lớn như Kinh Thánh. Mọi luận giải của Kinh Thánh đều chân thật và có giá trị. Mọi vấn đề thiết yếu của cuộc sống đều được Kinh Thánh trình bày đơn giản, quả quyết với lời lẽ dễ hiểu.

Qua Kinh Thánh, chúng ta được biết câu chuyện sáng tạo, vấn đề tội lỗi, nguồn gốc của thiên sứ, ma quỉ… Ngoài ra, Kinh Thánh còn bày tỏ những huyền nhiệm về thân vị của Đức Chúa Trời, thuộc tánh, mạng lịnh cùng ý muốn, mục đích của Ngài trên cõi tạo vật. Kinh Thánh luôn nhắc nhở con người phải sống công bình và kính sợ Đức Chúa Trời. Bên cạnh những sách lịch sử hấp dẫn và sáng tỏ còn có những sách khuyên dạy bổ ích và truyền cảm cùng với những sách thi ca đem lại an ủi lớn cho người đọc. Kinh Thánh mạnh mẽ tuyên bố về những biến cố ngày sau. Hơn thế nữa, Kinh Thánh còn kể lại cuộc đời, công tác, sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Qua đó, chúng ta biết sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được không bởi công đức riêng nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 1. Những Giáo Huấn Cao Siêu Trong Kinh Thánh.

Trong Kinh Thánh chúng ta tìm thấy những giáo huấn cao siêu mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể mặc khải mà thôi. Trong bộ sách nầy, bức màn vô hạn đã được vén lên và chúng ta được nhìn vào chính bản tánh vô đối không thể tả xiết của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng vô hạn.

Những tư tưởng trong “Bài Giảng Trên Núi” không phải đến từ con người. Những lời dạy dỗ đó đến từ một Đức Chúa Trời yêu thương và tuyệt đối công nghĩa. 

Qua suốt Kinh Thánh, mọi giáo huấn đều khác thường, tội lỗi được trình bày dưới quan điểm của Đức Chúa Trời. Sự cứu chuộc không dựa trên sự xứng đáng của con người mà trên sự ban cho không điều kiện (ân điển) của Đức Chúa Trời. Những điều đó chứng minh Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.

 1. Sự Hợp Thời Và Bất Biến Của Kinh Thánh.

Từ nhiều năm qua Kinh Thánh được dịch ra hơn 3.000 ngôn ngữ và ấn hành nhiều nhất trên toàn thế giới. Kinh Thánh là sách gối đầu giường cho nhiều người ở miền ngược lẫn miền xuôi, ở nước giàu lẫn nước nghèo, cho người già lẫn trẻ em, cho các nhà bác học lẫn những người ít học thức… Dù Kinh Thánh đã được viết cách đây hơn ngàn năm, thì sứ điệp và sự dạy dỗ của Kinh Thánh luôn luôn hợp thời và không bao giờ cần phải sửa đổi.

Mọi dân tộc – cả đến những bộ tộc trong rừng núi xa xôi – đều thích thú với Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và đều xem Kinh Thánh là của riêng mình. Kinh Thánh do Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa viết, vì vậy Kinh Thánh thích hợp cho mọi người là tạo vật của Ngài. 

 1. Sự Chân Xác Khoa Học Của Kinh Thánh.

Dầu Kinh Thánh không phải là sách giáo khoa về khoa học nhưng mọi quan điểm khoa học hoặc mọi biến cố lịch sử mà Kinh Thánh đề cập đều chính xác hoàn toàn.

Những nhà khoa học đã xác nhận thứ tự rất hợp lý của các biến cố xảy ra trong 6 ngày Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất được chép trong Kinh Thánh (Sáng thế ký 1). Và thật thú vị khi chúng ta biết rằng chính 16 yếu tố tạo nên thân thể con người là từ bụi đất đúng như Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người. Trong thời tiên tri Ê-sai, con người tin rằng quả đất dẹp, nhưng vị tiên tri nầy đã viết theo sự soi dẫn của Đức Chúa Trời nên đối lập với quan điểm thông thường ấy và tuyên bố trái đất là một hình cầu (Ê-sai 40:22).

Sự chân xác hoàn toàn của từng lời trong Kinh Thánh chứng minh cho mọi người biết rằng, Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.

 1. Sự Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh.

Hàng ngàn năm trước khi Chúa Giê-xu giáng thế làm người để chết trên thập tự giá ban sự cứu rỗi cho con người tội lỗi, thì Kinh Thánh Cựu Ước đã ghi lại hơn 300 lời tiên tri đề cập đến sự giáng sinh, đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu. Tất cả mọi lời tiên tri đó đều được ứng nghiệm cách đầy đủ chính xác trong Chúa Giê-xu.

Ngoài ra, vào năm 33 S.C, Chúa Giê-xu báo trước thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị tàn phá, dân Do-thái sẽ bị lưu đày, nhưng sau đó họ sẽ được trở về lập quốc (Lu-ca 21). Năm 70 S.C, tướng Titus của La-mã đã tàn phá thành Giê-ru-sa-lem, dân Do-thái phải tản lạc đi khắp các nước. Nhưng đến năm 1948, Liên Hiệp Quốc công nhận quốc gia Do-thái và năm 1967, trong trận chiến 6 ngày, dân Do-thái đã chiếm lại hoàn toàn thành Giê-ru-sa-lem, ứng nghiệm từng lời tiên tri của Chúa Giê-xu.

Lời tiên tri thứ nhất của Chúa Giê-xu ứng nghiệm sau 37 năm và lời tiên tri áp cuối của Ngài ứng nghiệm sau gần 2.000 năm. Chúng ta đang chờ đợi sự ứng nghiệm của lời tiên tri cuối cùng, là Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian để hình phạt người không tin Ngài và ban thưởng cho người tin Ngài. Lời tiên tri của Kinh Thánh luôn luôn ứng nghiệm vì đó là Lời của Đức Chúa Trời.

 1. Sự Tồn Tại Nhiệm Mầu Của Kinh Thánh.

Vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời nên ma quỉ đã xúi giục nhiều người tìm cách hủy phá Kinh Thánh. Hoàng đế La-mã là Diocletien đã dùng một phần đời mình để tiêu diệt Kinh Thánh, giết hại nhiều Cơ Đốc nhân, đến nỗi vua đã truyền làm một bảng bằng đồng rồi cho phá đi để tuyên bố là Cơ Đốc giáo không còn nữa. Nhưng Kinh Thánh vẫn được bảo tồn trọn vẹn qua bao thế kỷ. Đức Chúa Trời luôn luôn bảo vệ Kinh Thánh là Lời của Ngài. Dầu Sa-tan dùng con người phá hoại Kinh Thánh thì Kinh Thánh vẫn sừng sững, đẹp đẽ, uy nghi, là mực thước cho hàng tỉ người đang thờ phượng Đức Chúa Trời, yêu mến Lời Ngài, sẵn sàng hi sinh mọi sự để phiên dịch, ấn hành Kinh Thánh và cũng sẵn sàng chết để bảo vệ Lời của Đức Chúa Trời.

 1. Quyền Năng Cải Tạo Của Kinh Thánh.

Kinh Thánh chứa đựng một quyền năng có thể với tới những vực thẳm sâu nhất của xã hội con người để biến cải kẻ sát nhân, trộm cướp, trụy lạc… nên người thánh sạch, đáng kính. Kinh Thánh cũng giúp những người đó sống yêu mến Đức Chúa Trời và người khác, dạy họ hướng đến những mục đích cao cả… Hàng tỷ đời sống đã được đổi thay nhờ đọc và tin Kinh Thánh. Thật là một sự cải tạo kỳ diệu. Quyền năng của Kinh Thánh đã đụng chạm đến từng hạng người thuộc mọi chủng tộc. Bất cứ người nào hay dân tộc nào tin, tiếp nhận Kinh Thánh thì dân tộc đó nhận được quyền năng biến đổi lạ lùng từ Kinh Thánh (Giăng 1:12). Vì sao Kinh Thánh có quyền năng biến cải lòng người diệu kỳ như thế? Vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. 

 1. Kinh Thánh: Một Quyển Sách Về Đấng Cứu Thế.

Từ trang mở đầu cho đến trang cuối cùng, Kinh Thánh kể lại đời sống, bản tánh, chức vụ của Chúa Giê-xu. Mỗi trang sách đều nói về Ngài. Ngài là Đấng duy nhất liên kết Kinh Thánh làm một. Đấng Cứu Thế và Kinh Thánh gắn liền với nhau một cách bất khả phân. Chúa Giê-xu chính là Lời sống, còn Kinh Thánh chép ra Lời đó mà thôi. Chúa Giê-xu xác nhận Kinh Thánh và Kinh Thánh bày tỏ Ngài là Đấng Cứu Thế. Kinh Thánh là một quyển sách không có gì sánh kịp được vì Chúa Giê-xu, Đấng Tạo Hóa, Đấng Yêu Thương… là trung tâm của Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh viết về Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi ở trong Ngài. Chúa Giê-xu là sự sống và năng quyền của Kinh Thánh. Kinh Thánh là chuyện tích của chính Ngài vậy.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

SINH TỐ, CON DAO HAI LƯỠI (tt).

Sinh tố E: Hay dùng bởi một số người trị u nang tuyến vú, u xơ tử cung nhưng không thể nào tan được khối u. Vô sinh có nhiều nguyên do ở chồng hoặc vợ nhưng không phải do thiếu hụt sinh tố E nên việc dùng thuốc chỉ trấn an bệnh nhân hơn là hiệu quả thực sự. Thừa sinh tố E còn gây nhức đầu, cao huyết áp, buồn nôn.

Post CommentLeave a reply