Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 03.12.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 03.12.2023

in Thanh niên on 1 Tháng Mười Hai, 2023

Chúa nhật 03.12.2023

 1. Đề tài: BÀI GIẢNG SỐNG.
 2. Kinh Thánh: Công Vụ 20:17-37.
 3. Câu gốc: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công vụ 20:28).
 4. Đố Kinh Thánh: Không Đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 29.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 29.10.2023

in Thanh niên on 27 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 29.10.2023

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-17.
 3. Câu gốc: “Vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17)
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử Ký 1-6.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 15.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 15.10.2023

in Thanh niên on 12 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 15.10.2023

 1. Đề tài: HÃY THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 3:16-22.
 3. Câu gốc: “Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời”(1Cô-rinh-tô 3:22b).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử Ký 25-29.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 08.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 08.10.2023

in Thanh niên on 5 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 08.10.2023

 1. Đề tài: TRỞ NÊN NGƯỜI MỚI.
 2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 5:11-21.
 3. Câu gốc: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2Cô-rinh-tô 5:17).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn – Đố Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 01.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 01.10.2023

in Thanh niên on 29 Tháng Chín, 2023

Chúa nhật 01.10.2023.

 1. Đề tài: TÌNH TRẠNG THANH NIÊN MẤT PHƯƠNG HƯỚNG.
 2. Kinh Thánh: Châm Ngôn 3:5-6.
 3. Câu gốc: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi” (Châm Ngôn 3:5-6).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử Ký 21-24.
 5. Thể loại: Vấn đề cần giải quyết.

Read More