Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.11.2023

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 19.11.2023.

 1. Đề tài: LÒNG THƯƠNG XÓT.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:18-38.
 3. Câu gốc: “Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót, vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn” (Ma-thi-ơ 9:36 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 107-109.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.11.2023

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 12.11.2023 (CN TRUNG TRÁNG NIÊN)

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 54.
 3. Câu gốc: “Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi, và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay, Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy” (Ê-sai 54:10 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 104-106.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.11.2023

in PHỤ NỮ on 3 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 05.11.2023

 1. Đề tài: ẨN DỤ LÚA MÌ VÀ CỎ LÙNG
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:24-20, 36-43.
 3. Câu gốc: Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi; còn lúa thì thu trữ vào kho của ta” (Mat 13:30 – BHĐ)
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 101-103.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.10.2023

in PHỤ NỮ on 27 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 29.10.2023 (CN Cải chánh)

 1. Đề tài: 506 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:17, Cô-lô-se 1:14, Ma-thi-ơ 16:18.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 98-100.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.10.2023

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 08.10.2023 (CN THANH THIẾU NIÊN)

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 130.
 3. Câu gốc: “Linh hồn tôi trông đợi Chúa. Hơn người lính canh trông đợi sáng. Thật hơn người lính canh trông đợi sáng” (Thi thiên 130:6 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn – Đố Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 01.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 01.10.2023

in PHỤ NỮ on 29 Tháng Chín, 2023

Chúa Nhật 01.10.2023

 1. Đề tài: KHÔN NGOAN BẢO VỆ ĐỜI SỐNG
  CON NGƯỜI.
 2. Kinh Thánh: Xuất 1:1- 2:10; Châm-ngôn 24:11-12.
 3. Câu gốc: “Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo lệnh của vua Ai-cập, vẫn cứ để cho các bé trai sống” (Xuất 1:17 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 92-94.
 5. Thể loại: Tâm tình.

Read More