Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.12.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.12.2023

By H'Dên in NAM GIỚI on 1 Tháng Mười Hai, 2023

Chúa nhật 03.12.2023.

  1. Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾ ĐỘC NHẤT.
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-17.
  3. Câu gốc: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xuChrist, là người” (1Ti-mô-thê 2:5).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 27.08.2023.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Con người rất cần Đấng Cứu Thế, vì mọi người đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng từ xưa đến nay, có nhiều ý kiến sai lầm về Đấng Cứu Thế do sự tưởng tượng của người ta mà không căn cứ trên nền tảng là Lời của Đức Chúa Trời. Người không biết Đức Chúa Trời cho rằng Ngài đã ban cho con người nhiều đạo, nhiều Đấng Cứu Thế khác nhau: Chúa Giê-xu ở bên trời Âu, Đức Phật ở Á Châu, Đức Khổng Tử ở bên Trung Quốc… Nhưng các ý ấy không đúng sự thật, vì Chúa Giê-xu mới là Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Thế độc nhất.

  1. Đức Chúa Trời xưng nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế độc nhất.

Chính Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời tuyên bố, Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế độc nhất, ngoài Chúa Giê-xu không có một Đấng Cứu Thế nào khác (Ma-thi-ơ 24:23-26, Giăng 1:18).

  1. Chúa Giê-xu xưng mình là Đấng Cứu Thế Độc Nhất.

Chúa Giê-xu tự xưng mình là Đấng Cứu Thế của nhân loại chứ không phải là một trong những cứu chúa của họ. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đời đời chứ không chỉ là Đấng Cứu Thế của một đời mà thôi. Ngài là Đấng Cứu Thế độc nhất mà Đức Chúa Trời ban cho toàn thể nhân loại vô luận ở đâu và sống vào thời đại nào.

  1. Công việc quyền năng của Chúa Giê-xu minh chứng Ngài là Đấng Cứu Thế độc nhất.

Giăng 10:37-38: Chúa chữa các thứ bệnh tật, đuổi quỷ, kêu người chết sống lại, quở gió và biển, đi bộ trên mặt biển, hóa bánh ra nhiều, Ngài chết, sống lại và vềtrời (1Cô 15:3-7; Công 1:9-11).

  1. Các môn đồ làm chứng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế độc nhất.

Các môn đồ là người đã từng theo Chúa hơn ba năm chức vụ, tức là từ khi Ngài khởi giảng đạo cho đến khi Ngài chết trên thập tự giá và sống lại. Các môn đồ đều chứng quyết Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế độc nhất vô nhị của cả nhân loại trải qua các đời (Công 4:12, 16:31, Rô-ma 3:23-24, 1Tim 1:15, 2:5-6). Họ quả quyết rằng đạo Chúa có tính cách phổ thông chứ không riêng biệt cho thời đại hay dân tộc nào, vì Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và mọi người đều là tạo vật của Ngài. Chúa Giê-xu chỉ có tính cách riêng biệt là Ngài thuộc về trời chứ không thuộc về trần gian này.

Vậy thử hỏi, các môn đồ làm chứng như vậy có đúng không? Hoàn toàn đáng tin vì họ là những người có tư cách rất tốt, suốt đời của họ đã tôn thờ Chúa Giê-xu, và dùng chính sự sống của mình minh chứng Ngài là Đấng Cứu Thế để cứu vớt vô số người (2Cô 11:23-29, Hê 11:36-38). Rồi những người tin Chúa Giê-xu đã có cuộc sống đổi mới diệu kỳ, và chính đời sống của họ tiếp tục là bằng chứng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế độc nhất của nhân loại.

Lời Kết.

Hiện nay đạo Tin Lành đã được truyền khắp năm châu. Chẳng có châu nào, xứ nào chưa có dấu chân người Tin Lành đi đến.

Như vậy, Tin Lành là đạo duy nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Chúa Giê-xu cũng là Đấng Cứu Thế độc nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho toàn thể nhân loại, vì cũng chỉ có một sự cứu rỗi duy nhất là sự chết đền tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngoài Chúa Giê-xu, chúng ta không có Đấng Cứu Thế nào khác. Nếu con người không chịu tin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế độc nhất của nhân loại thì họ phải chịu hư mất đời đời.

Vì thế, bạn phải tin nhận Chúa Giê-xu ngay bây giờ.

Mục sư Đoàn Văn Miêng.

Post CommentLeave a reply