Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 19.11.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 19.11.2023

By H'Dên in NAM GIỚI on 14 Tháng Mười Một, 2023

Chúa nhật 19.11.2023.

  1. Đề tài: MUỐI VÀ SỰ SÁNG.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16.
  3. Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Nhã Ca 1-4.
  5. Thể loại: Hướng dẫn Học Kinh Thánh.

* CHỈ DẪN: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

  1. Mời người hướng dẫn học Kinh Thánh.
  2. Người hướng dẫn dựa trên phần Kinh Thánh làm nền và tài liệu tham khảo để soạn một số câu hỏi học Kinh Thánh theo một phương pháp nào đó.
  3. Đến giờ học, người hướng dẫn sẽ đưa ra nhiều câu hỏi để ban viên phát hiện sự kiện, giải thích và giúp họ áp dụng sự dạy dỗ vào đời sống thực tế.
  4. Người hướng dẫn chỉ nên dùng phương pháp vấn đáp (người hướng dẫn hỏi, người học đáp); hoặc phương pháp thảo luận (mọi người có thể đưa ra câu hỏi và trả lời, người hướng dẫn giữ phần đúc kết).
  5. Xin soạn 2-3 cụm câu hỏi, mỗi cụm có 3 câu: Sự kiện, suyluận và áp dụng.

Dựa vào phần Kinh Thánh nền tảng Ma-thi-ơ 5:13-16, xin soạn các câu hỏi thảo luận đầy đủ 3 phần: Sự kiện – Suy luận – Áp dụng.

Post CommentLeave a reply