Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 22.10.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 22.10.2023

By K' Abel in NAM GIỚI on 16 Tháng Mười, 2023

Chúa nhật 22.10.2023.

  1. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN VÀ CỦA CẢI ĐỜI NÀY.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:16-30.
  3. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đáp: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta” (Ma-thi-ơ 19:21).
  4. Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo 1-4.
  5. Thể loại: Hướng dẫn Học Kinh Thánh.

* CHỈ DẪN:

  1. Mời người hướng dẫn học Kinh Thánh.
  2. Người hướng dẫn dựa trên phần Kinh Thánh làm nền và tài liệu tham khảo để soạn một số câu hỏi học Kinh Thánh theo một phương pháp nào đó.
  3. Đến giờ học, người hướng dẫn sẽ đưa ra nhiều câu hỏi để ban viên phát hiện sự kiện, giải thích và giúp họ áp dụng sự dạy dỗ vào đời sống thực tế.
  4. Người hướng dẫn chỉ nên dùng phương pháp vấn đáp (người hướng dẫn hỏi, người học đáp); hoặc phương pháp thảo luận (mọi người có thể đưa ra câu hỏi và trả lời, người hướng dẫn giữ phần đúc kết).
  5. Xin soạn 2-3 cụm câu hỏi, mỗi cụm có 3 câu: Sự kiện, suy luận và áp dụng.

Dựa vào phần Kinh Thánh nền tảng Ma-thi-ơ 19:16-30, xin soạn các câu hỏi thảo luận đầy đủ 3 phần: Sự kiện – Suy luận – Áp dụng.

 

Post CommentLeave a reply