Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.09.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.09.2023

By H'Dên in NAM GIỚI on 19 Tháng Chín, 2023

Chúa nhật 24.09.2023

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT THIẾU NHI TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 3:14-17.
  3. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm 22:6).
  4. Đố Kinh Thánh: Châm 22-24.
  5. Thể loại: Tâm tình.

* CHỈ DẪN: Tâm tình.

  1. Vì là ngày Chúa nhật Thiếu nhi Tin Lành, Ban Nam giới có thể mời Ban Thiếu nhi nhóm chung. Ban hướng dẫn có buổi họp trước một tuần lễ để thảo luận và phân công chương trình.
  2. Trong ngày này, các em thiếu nhi sẽ được dự phần trong các tiết mục như tôn vinh Chúa, đọc thi ca, múa… Ban hướng dẫn sẽ mời vài em thiếu nhi cảm tạ và làm chứng ơn phước Chúa ban.
  3. Có vài lời tâm tình của bậc Phụ huynh trong việc chăm sóc, dạy dỗ các con trong gia đình theo đường lối Chúa để khích lệ với nhau.
  4. Cầu nguyện cho Thiếu nhi – Thông công – Sinh hoạt trò chơi.

Post CommentLeave a reply