Latest News From Our Blog

HỌC VIÊN NHI ĐỒNG QUÝ 2 NĂM 2020

By H'Dên in NHI ĐỒNG on 24 Tháng Ba, 2020

CUỘC HÀNH TRÌNH

CỦA CON DÂN CHÚA

 

 

 

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN

Lớp Nhi Đồng (6-8 Tuổi)

Năm Thứ Ba – Qúy 2

 

BÀI 1.               Y-SÁC SỐNG HÒA THUẬN

 

 1. KINH THÁNH: Sáng thế ký 26.
 2. CÂU GỐC: “…Hãy hết sức mình mà hoà thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18).

III.  BÀI TẬP.

 1. CÂU CHUYỆN CỦA CÁI GIẾNG.

Em đi hết đoạn đường của mê cung dưới đây và làm sao để đi qua được bốn cái giếng em nhé.

Khởi điểm    1. Ê-sét   2. Sít-na   3. Rê-hô-bốt    4. Si-ba

* Em đánh dấu vào đáp án đúng dưới đây.

 1. Khi bọn chăn chiên Ghê-ra đến tranh giành cái giếng được gọi là “Ê-sết”, Y-sác đã làm gì?

r Ông nói: “Đây là giếng của ta, ta sẽ không rời khỏi đây”.

r Ông đi đào cái giếng khác.

 1. Khi bọn chăn chiên Ghê-ra lại tranh giành cái giếng có tên là “Sít-na”, Y-sác làm thế nào?

r Ông rời khỏi nơi đó, lại đi đào cái giếng khác.

r Ông ngồi đó khóc.

 1. Vì sao Y-sác gọi cái giếng khác là “Rê-hô-bốt”?

r Giếng đó có mạch nước tốt.

r Chúa ban cho chỗ ở rộng rãi, không có ai tranh giành.

 1. Y-sác đặt tên cho giếng đó là “Si-ba”, có nghĩa là lời thề. Đó là lời thề gì?

r Y-sác và A-bi-mê-léc kết ước không làm hại lẫn nhau.

r Họ mãi mãi là kẻ thù.

 1. ĐÂY LÀ THỜI KHẮC HÒA BÌNH.

Hãy xem các hình vẽ dưới đây, rồi điền câu thích hợp vào, để sự việc được giải quyết cách hòa bình.

Trường học.         Hội Thánh.

Đến phiên mình rồi.       Trò chơi.

Trong nhà.

Viết hoặc vẽ ra những lời em muốn nói, để người trong nhà em được chung sống hòa bình.

 

“Hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18).

 

 

 

 

 

BÀI 2.                 GIA-CỐP VÀ LA-BAN

 

 1. KINH THÁNH: Sáng thế ký 29; 30:25-31:55.
 2. CÂU GỐC: “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21).

III. BÀI TẬP.

 1. GHÉP LẠI VỚI NHAU.

Em nối các câu bên phải và bên trái lại với nhau cho hợp nghĩa.

– Gia-cốp làm việc trong nhiều năm

– La-ban lừa gạt Gia-cốp

– Gia-cốp trở thành người giàu có

– Gia-cốp và người nhà của mình

– La-ban và Gia-cốp lập ước

– Là vì anh ta làm cho các con chiên của La-ban sanh ra đều có sọc, có rằn, và có đốm.

– Không làm hại lẫn nhau.

– Là để cưới Ra-chên làm vợ.

– Để Gia-cốp cưới Lê-a trước.

– Không cho La-ban biết là họ sắp rời khỏi đó.

 1. EM SẼ NÓI NHƯ VẬY.

Em đọc hai câu chuyện dưới đây, rồi chọn ra câu trả lời, viết con số vào trong lời nói của nhân vật.

* Câu chuyện I.

Hôm qua, Phương làm mất đôi găng tay mà bạn ấy rất thích. Hôm nay, bạn ấy nhìn thấy đôi găng tay mà Hoa đang đeo giống y như của mình. Nếu em là Phương, em sẽ nói gì?

 1. Bạn đã ăn cắp đôi găng tay của mình.
 2. Ở đâu bạn có đôi găng tay nầy vậy?
 3. Đôi găng tay nầy là của mình.
 4. ………………………………………………… (Cách trả lời của em).

* Câu chuyện II.

Chiếc ghế gần bên cửa sổ là để anh em trong nhà luân phiên ngồi. Lần nầy đến lượt Khang ngồi, nhưng em trai lại giành ngồi trước. Nếu em là Khang, em sẽ nói gì?

 1. Tránh ra mau, nếu không anh sẽ đánh em.
 2. Em quên là đến phiên anh ngồi sao?
 3. Đây là chỗ của anh.
 4. ………………………………………………… (Cách trả lời của em).

 

 

BÀI 3.                GIÔ-SÉP BỊ BÁN LÀM NÔ LỆ

 

 1. KINH THÁNH: Sáng thế ký 37.
 2. CÂU GỐC: “Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau” (Ga-la-ti 5:26).

III. BÀI TẬP.

 1. VẼ HÌNH VÀO CHỖ TRỐNG.

Dựa theo những hình dưới đây, chọn hình thích hợp vẽ vào chỗ trống.

Gia-cốp    Giô-sép     Các anh trai     đàn chiên      hố sâu

…………………….. có một con trai cưng, tên là Giô-sép. Bởi vì …………………………… được cha thương yêu, nên …………………………. ganh ghét. Giô-sép nằm mơ, thấy cả nhà đều sấp mình xuống trước mặt mình. Điều nầy càng làm cho …………………. của Giô-sép thêm ganh ghét. Một hôm, ………………………… của Giô-sép đang chăn chiên ngoài đồng cỏ. Giô-sép đến thăm ……………….. Họ liền quăng …………………… xuống hố, sau đó lại đem Giô-sép bán cho các lái buôn đem sang Ai-cập. Các anh trai của Giô-sép nói dối cha rằng, …………………………. đã bị thú dữ ăn thịt rồi. ……………………..rất đau buồn.

 1. SỰ CẢM NHẬN CỦA TRÁI CÂY.

Em đọc và đem những câu thích hợp trên giỏ trái cây điền vào chỗ trống trong các câu trên trái cây. (Có thể ghi các mẫu tự để bày tỏ sự chọn lựa của em).

+ Khi em thấy ………………….. , em cảm thấy ganh tỵ!

+ Khi em ganh tỵ, em muốn ………………………………..

+ Đức Chúa Trời biết rõ những cảm nhận trong lòng em.

+ Khi em ganh tỵ, em liền ……………………..  với Đức Chúa Trời.

+ Khi em ganh tỵ, em sẽ nói chuyện đó với ………………..  mà em tin tưởng.

 1. Người khác chú ý đến những việc em làm.
 2. Anh chị hướng dẫn.
 3. Cầu nguyện.
 4. Người khác tốt hơn em.

 

 

 

 

 

BÀI 4.                GIÔ-SÉP LÀM QUAN LỚN

 

 1. KINH THÁNH: Sáng thế ký 41-46:7.
 2. CÂU GỐC: “Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người” (Rô-ma 12:3).

III. BÀI TẬP.

 1. ĐÚNG HOẶC SAI.

Em đọc các câu dưới đây, phân biệt các từ có gạch dưới là đúng hay sai, rồi sửa lại các từ sai.

 1. Giô-sép giải mộng cho người chăn chiên. (Sáng 41:25).
 2. Giô-sép dự trữ rất nhiều sách. (Sáng 41:48).
 3. Khắp nơi đều có đói kém. (Sáng 41:54).
 4. Giô-sép đóng cửa các kho lúa ở khắp nơi. (Sáng 41:56).
 5. Anh em của Giô-sép đều đến mua lương thực. (Sáng 42:3).
 6. Gia-cốp và láng giềng của mình di cư sang Ai-cập.

* Đặt những từ nầy vào chỗ thích hợp.

Pha-ra-ôn

Lương thực

Mở cửa

Các anh

Cả nhà 

 1. GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC.

Chọn ra một số việc em nghĩ rằng mình làm tốt hoặc thích làm, đánh dấu “x” vào o, để bày tỏ chọn lựa của em.

o Làm việc nhà.

o Làm bài tập toán.

o Chơi đàn hoặc các nhạc cụ khác.

o Chơi bóng bàn hoặc những môn thể thao khác.

o Đi xe đạp.

o Hội họa.

o Bơi lội.

o Kết bạn.

o ……………………………….

– Chọn ra một trách nhiệm hoặc một chức trách mà em có thể làm được, rồi đánh dấu vào o để bày tỏ sự chọn lựa của em.

o Chia sẻ trên lớp.

o Đội trưởng/lớp trưởng.

o Kể chuyện.

Sau khi lựa chọn xong, nói rõ em có thể dùng điều đó để giúp đỡ người khác như thế nào?

 

BÀI 5.               SỰ RA ĐỜI CỦA MÔI-SE

 

 1. KINH THÁNH: Xuất Ê-díp-tô ký 1-2:15.
 2. CÂU GỐC: “Người khôn ngoan thấy điều tai vạ, và ẩn mình; Nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ” (Châm ngôn 22:3).

III. BÀI TẬP.

 1. CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?

Theo ý của mỗi hình vẽ, chọn ra ký hiệu tượng trưng cho câu đó, rồi điền vào vòng tròn nhỏ trong hình vẽ. Ví dụ:

Pha-ra-ôn ra lệnh giết hết bé trai người Y-sơ-ra-ên.

Mẹ và chị giấu Môi-se trong đám sậy, bên mé sông.

Môi-se nhìn thấy một người Ai-cập đánh một người Y-sơ-ra-ên.

Môi-se sợ người khác biết mình đã giết người Ai-cập.

Môi-se giết một người Ai-cập.

Công chúa Ai-cập nhận nuôi Môi-se.

Môi-se trốn sang Ma-đi-an.

Một gia đình Y-sơ-ra-ên bảo vệ con trai thoát chết.

 1. EM SẼ LÀM THẾ NÀO?

Giả sử em gặp phải 3 tình huống sau, hành động mà em áp dụng là…

Đọc câu Kinh Thánh và chọn ra việc em sẽ làm.

Sau giờ kiểm tra môn toán.

“Lòng kẻ biếng nhác mong ước, mà chẳng có chi hết” (Châm ngôn 13:4).

o Giả vờ bị bệnh.

o Ôn bài để thi.

o Cố gắng chú tâm trong lớp.

o Làm bài tập.

Có chó dữ

“Người khôn ngoan thấy điều tai vạ, và ẩn mình. Nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ” (Châm ngôn 22:3).  

o Đem theo thức ăn cho chó.

o Tập kêu cứu.

o Vâng phục chỉ thị.

o Mang giầy thể thao.

“Ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi” (Châm ngôn 28:26).

o Mang theo giấy lên xe.

o Ngồi chỗ đằng trước.

o Nói với thầy cô.

o Bắt đầu hát.

 

 

 

 

 

BÀI 6.    ĐỨC CHÚA TRỜI GIÁNG TAI VẠ XUỐNG AI-CẬP

 

 1. KINH THÁNH: Xuất Ê-díp-tô ký 3-10.
 2. CÂU GỐC: “Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa …Người xác thịt sẽ làm chi tôi?” (Thi thiên 56:3,4).

III. BÀI TẬP.

 1. TÌM ĐÁP ÁN MẬT MÃ.

Tìm ra các từ tượng trưng bằng mật mã, rồi điền vào chỗ trống. (Tham khảo đáp án mật mã).

1 2 3 4 5 6 7 8
sự rực để trẫm trong vạ cháy
từ đi êdíp dân díp xuống cho giáng
không đang tai ra ê Đức Chúa Trời bụi gai

* CHÌA KHÓA MẬT MÃ.

…….1 = sự

…….8 = bụi gai

…….4 = dân

 

 1. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se

   1            5              8

 2           7              2

 

 1. Đức Chúa Trời phán dặn Môi-se dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi 3 8.
 2. Môi-se tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: “Hãy 3 4        

1          7         4                  2.

 

 1. Pha-ra-ôn trả lời: 4 1                   7.

 

 1. Đức Chúa Trời

8                  3                        6

6                  5                        5                   6

 1. KIỂM TRA SỰ TIN CẬY.

Dựa theo các tình huống sau đây, kiểm tra mức độ em tin cậy Đức Chúa Trời, đánh dấu “x” vào mức đo sau đây để bày tỏ. Ví dụ: xxxxxx Bày tỏ sự khó tin Đức Chúa Trời ở cùng em.

– Khi ở hoàn cảnh mới.

Dễ nhờ cậy Đức Chúa Trời.                Khó nhờ cậy Đức Chúa Trời.

– Khi đến nha sĩ/bác sĩ

– Dễ nhờ cậy Đức Chúa Trời.           Khó nhờ cậy Đức Chúa Trời.

– Nhớ lại hoặc nghĩ ra một việc em cho rằng khó mà tin cậy Đức Chúa Trời, sau đó viết ra lời cầu nguyện đơn giản.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

BÀI 7.                        LỄ VƯỢT QUA

 

 1. KINH THÁNH: Xuất Ê-díp-tô ký 11-15:18.
 2. CÂU GỐC: “Tôi sẽ hằng gìn giữ luật pháp Chúa… Vì đã tìm kiếm các giềng mối Chúa” (Thi thiên 119:44-45).

III. BÀI TẬP.

 1. LÀM TỪNG BƯỚC.

Trả lời các câu hỏi sau để tìm ra lời phán dặn của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên.

 1. Đức Chúa Trời phán dặn dân Y-sơ-ra-ên bôi gì trên cửa nhà của họ?
 2. Đức Chúa Trời phán dặn dân Y-sơ-ra-ên ăn những gì trong bữa tối đặc biệt đó?

………………………………………………………………………………………….     

 1. Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm gì tại Biển Đỏ?……………….

………………………………………………………………………………………….

 1. NẠP TƯ LIỆU.

Đức Chúa Trời luôn dùng Lời Ngài để dạy bảo chúng ta những gì phải làm. Em hãy dùng dấu “x” để chọn ra lời dạy bảo nào trên màn hình vi tính mà em khó vâng theo, rồi viết ra việc đó cách đơn giản.

o Nói lời thành thật.

o Tha thứ cho người khác.

o Kiềm chế cơn giận.

o Yêu thương người hay chống đối mình.

………………………………………………………………………………………….
BÀI 8.                  NƯỚC RA TỪ HÒN ĐÁ

 

 1. KINH THÁNH: Xuất Ê-díp-tô ký 11-15:8.
 2. CÂU GỐC: “Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời… Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi” (Thi thiên 55:16-17).

III. BÀI TẬP.

 1. CÀU NHÀU.

Xem ba bạn nhỏ trong hình đã nói những lời bất mãn gì, rồi hoàn thành ba câu sau, để thay thế cho việc càu nhàu.

 1. TRONG NHÀ. Lại bắt mình tắt tivi đi ngủ.
 2. TRONG TRƯỜNG. Nhiều bài làm thế nầy, tối nay làm sao mà làm hết đây?
 3. TRONG SÂN BANH. Mình vừa lạnh, vừa đói, mình không đợi Huy đâu!
 4. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho em ……………………………..

………………………………………………………………………………………….

 1. Em nhờ ……………………………………………………………………..
 2. Cảm tạ Đức Chúa Trời ban ………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 

 1. LẰM BẰM TRÁCH MÓC.

Em chọn lựa đáp án thích hợp rồi điền vào chỗ trống:

 1. Khi ở Ai-cập, chúng ta được ăn ……………………………, bây giờ phải ……………………………………. ở đồng vắng.

Đức Chúa Trời phán rằng: Ta đã nghe lời …………………………….. của các ngươi. Chiều nay các ngươi sẽ có ……………….. ăn, sáng mai cũng sẽ có …………………… ăn (Xuất 16:12).

 1. Đây là cái gì? Gọi nó là ……………………………. (Xuất 16:31).
 2. Họ lại không có nước uống.

Nơi nầy được gọi là Ma-sa và Mê-ri-ba, bởi vì dân Y-sơ-ra-ên ……………….. và ………………………….. (Xuất 17:7).

Đáp án: Oán trách   Thịt   No đủ   Ướm thử    Ma-na   Bánh

Cãi lộn       Chết đói.

 

 

 

BÀI 9.     ĐỨC CHÚA TRỜI BAN MƯỜI ĐIỀU RĂN

 

 1. KINH THÁNH: Xuất Ê-díp-tô ký 19-20.
 2. CÂU GỐC: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105).

III. BÀI TẬP.

 1. ĐIỀU RĂN VÀ ĐỜI SỐNG.

Mỗi hình vẽ dưới đây đều cho biết người trong hình không vâng theo Điều răn của Đức Chúa Trời. Em đọc Điều răn A đến E dưới đây, rồi viết mẫu tự thích hợp vào ô vuông của hình vẽ, và trả lời câu hỏi.

Mẹ thật không phải, không cho mình đi chơi!

Vì sao mình không có đôi giày mới như bạn ấy!

Là bạn ấy làm bể kiếng!

Không đi Trường Chúa Nhật, ở nhà xem tivi!

Bác ấy sẽ không biết có bao nhiêu trái táo đâu!

 1. Chớ tham những thứ của người khác.
 2. Hãy hiếu kính cha mẹ.
 3. Chớ có các thần khác.
 4. Chớ trộm cắp.
 5. Chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình.

– Điều Răn nào em dễ dàng phạm phải? (Bày tỏ bằng mẫu tự)

 1. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN NÚI.

Chọn từ thích hợp trong “thùng tư liệu”, điền vào chỗ trống của các câu, sau đó theo sự chỉ dẫn hoàn tất câu 4 và mê cung trong núi.

 1. Đức Chúa Trời phán rằng, nếu dân Y-sơ-ra-ên …………………….., thì trở thành ………………………….. của Ngài.
 2. Dân Y-sơ-ra-ên nói rằng, tất cả những gì Đức Chúa Trời phán dặn, họ đều ……………………………
 3. Đức Chúa Trời phán rằng: “Các ngươi không được thờ ………………, cũng không được khắc ………………………………
 4. Đọc Xuất Ê-díp-tô ký 20:7,8,12-17, rồi viết ra ba Điều răn.

                    THÙNG TƯ LIỆU

TƯỢNG CHẠM   VÂNG THEO     DÂN SỰ      VÂNG GIỮ  

PHA-RA-ÔN     THẦN KHÁC

 

 

 

 

 

BÀI 10.              A-RÔN LÀM CON BÒ VÀNG

 

 1. KINH THÁNH: Xuất Ê-díp-tô ký 24,32.
 2. CÂU GỐC: “Vậy, các ngươi khá cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi; chớ xây qua bên hữu, hoặc qua bên tả” (Phục truyền 5:32).

III. BÀI TẬP.

 1. NÊN HOẶC KHÔNG NÊN LÀM.

Có đôi khi người ta sẽ dụ dỗ em làm chuyện sai trái. Hãy xem sự đòi hỏi của nhân vật trong những hình vẽ sau đây, rồi viết ra câu trả lời của em.

Không có ai nhìn thấy, bỏ nó vào túi đi.

“Ngoằn ngoèo” viết như thế nào? 

Mình cho cậu tiền, cậu đừng đem chuyện của mình nói cho ba mình biết. 

 1. LÀM PHIM NHỰA.

Em chọn từ thích hợp, điền vào chỗ trống của các câu trong hình vẽ phim nhựa.

 1. Xuất 24:3.
 2. Xuất 24:18.
 3. Xuất 32:2-4.
 4. Xuất 32:19.

HÌNH VẼ PHIM NHỰA 1.

Môi-se thuật lại Điều răn của Đức Chúa Trời cho dân sự nghe. Họ nói rằng: “Những gì Đức Chúa Trời phán dặn, chúng tôi đều sẽ ………………………………………….. (Vâng giữ / chống lại).

HÌNH VẼ PHIM NHỰA 2.

Đức Chúa Trời bảo Môi-se lên núi trò chuyện với Ngài. Môi-se đi lên núi …………………………. ngày. (30 / 40 / 50).

HÌNH VẼ PHIM NHỰA 3.

Dân Y-sơ-ra-ên đòi A-rôn làm một tượng thần để …………………………….. họ. (Cai quản / dẫn dắt / trừng phạt).

HÌNH VẼ PHIM NHỰA 4.

Môi-se thấy dân sự thờ lạy tượng thần thì nổi giận; và …………………… hai bảng luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho. (Khiêng lên / cất giữ / liệng bể).

 

 

 

 

 

BÀI 11.                XÂY DỰNG ĐỀN TẠM

 

 1. KINH THÁNH: Xuất Ê-díp-tô ký 25:1-9; 35:4-36:7; 39:32-40:34.
 2. CÂU GỐC: “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 122:1).

III. BÀI TẬP.

 1. ĐỀN TẠM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Em chọn từ ngữ trong bảng cáo thị, rồi điền vào chỗ trống của các câu dưới đây cho thích hợp.

Bảng cáo thị:

– Sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời.

– Vật liệu tốt.

– Đền Tạm.

– Hội Thánh.

– Lấy ra mọi thứ.

– Thờ phượng.

 1. Người dâng hiến phải chọn ………………………………………….
 2. Phải dựng Đền Tạm theo …………………………………………….
 3. Dân Y-sơ-ra-ên dựng Đền Tạm để …………… Đức Chúa Trời
 4. CƠ HỘI CỦA EM.

Đức Chúa Trời cho em có cơ hội đến Hội Thánh, em có nắm lấy cơ hội để làm một chút việc nào đó cho nhà của Chúa không?

Hãy viết ra những gì trong tấm lòng của em.

Thứ mà em có thể tặng.

Việc mà em quan tâm.

Việc mà em có thể giúp đỡ.

 

BÀI 12.       CON RẮN LỬA VÀ CON RẮN ĐỒNG

 

 1. KINH THÁNH: Dân số ký 20:1-21; 21:4-9.
 2. CÂU GỐC: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).

III. BÀI TẬP.

 1. MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH GIAN NAN.

Em chọn những từ đúng, và gạch bỏ từ sai trong câu chuyện dưới đây:

Dân Y-sơ-ra-ên lại thiếu thức ăn/nước uống. Họ bắt đầu oán trách/vui sướng. Đức Chúa Trời phán dặn Môi-se bảo/đập hòn đá cho nước chảy ra. Môi-se làm theo ý mình/Đức Chúa Trời, đập hòn đá hai lần. Tuy có nước từ hòn đá chảy ra, nhưng vì cớ Môi-se vâng lời/không vâng lời Đức Chúa Trời, nên không được đi vào/rời khỏi Đất hứa.

Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên lại tiếp tục oán trách Đức Chúa Trời, Chúa sai con rắn lửa/rắn đồng cắn họ, vì thế có rất nhiều người đã chết. Dân Y-sơ-ra-ên xin Môi-se lấy thuốc/cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm một con rắn đồng và treo nó lên một cây sào/ngọn cây. Bất cứ ai bị rắn cắn, nhìn vào/sờ vào rắn đồng thì được chữa khỏi.

* Vì sao Đức Chúa Trời bảo dân Y-sơ-ra-ên nhìn vào con rắn đồng mới được chữa khỏi?      

 1. NÊN LÀM THẾ NÀO?

Khi những khó khăn xảy đến, em có oán trách không? Xem các hình vẽ sau, em viết ra chọn lựa “oán trách” hoặc “tin cậy” nơi Đức Chúa Trời.

Em sẽ nói gì để bày tỏ sự oán trách của mình?

Em sẽ làm gì để bày tỏ em tin cậy vào Đức Chúa Trời?

 

TRANG TƯ LIỆU A.

 

* TRẢ LỜI CÂU HỎI.

Đọc các tình huống dưới đây, rồi hoàn thành từng câu chuyện và trả lời câu hỏi.

– Em nói: Chào bạn, bạn có thể cho mình chơi xe đạp của bạn được không?

– Bạn em trả lời: ……………………………………………………………..

o Có o Không.

– Bạn em nói: “Đến 10 giờ mình mới ngủ. Bạn nhỏ hơn, 8:30 là phải ngủ rồi”.

– Em nói: ………………………………………………………………………..

– Câu trả lời nầy có dẫn đến tranh cãi không? o Có o Không.

– Ba em nói: “Tối nay con đừng quên dọn dẹp cái bàn”.

– Em nói: ………………………………………………………………………..

– Câu trả lời nầy có dẫn đến tranh cãi không? o Có o Không.

– Bạn em nói: “Xem ra bạn không thể sút bóng vào rồi”.

– Em nói: ………………………………………………………………………..

– Câu trả lời nầy có dẫn đến tranh cãi không? o Có o Không.

 

TRANG TƯ LIỆU B.

 

* CÁI THUẪN THẮNG LỢI.

Dựa theo các con số dưới hàng gạch ngang của câu gốc, tìm ra mẫu tự trong hình vẽ, sau đó ghép thành từ và điền vào chỗ trống.

Đừng để điều 9 8 5  12 7 6 4 10   mình, nhưng hãy lấy điều 12 7 11 2 4  thắng điều ác (Rô-ma 12:21).

ệ   m    n     dấu sắc      ắ      h     c     a     g    i    t

 

TRANG TƯ LIỆU C.

 

* TÌM NGƯỜI.

Dựa theo tên của các anh em Giô-sép trong hòn đá nhỏ, tìm ra chúng trong hòn đá to, rồi khoanh tròn.

Di  vòng   Nép-ta-li  an      Đan  bình    Lê-vi   vinh  Si-mê-ôn   Gát   Giu-đa  chánh  Bên-gia-min  trung Sa-bu-lôn  Y-sa-ca    Ru-bên     A-se  Anh em của Giô-sép.    

 

Nép-ta-li        Đan    Lê-vi    Si-mê-ôn   Gát   Giu-đa  Bên-gia-min  Sa-bu-lôn  Y-sa-ca    Ru-bên     A-se  Anh em của Giô-sép.    

 

TRANG TƯ LIỆU D

 

* CẢNH NGỘ CỦA GIÔ-SÉP.

Em đọc câu Kinh Thánh trong dấu ngoặc trước, rồi tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

– Giô-sép bị đem qua ………………., bán cho quan thị vệ (Sáng 39:1).

– Sau đó, anh ta bị bỏ vào ………………………. (Sáng 39:20)

– Trong tù, Giô-sép giải mộng cho …………………….……………… và quan thượng thiện (Sáng 40:1,5).  

 

 

 

TRANG TƯ LIỆU E.

 

* DỄ DÀNG NHƯ 1, 2, 3.

Em đem các số 1, 2, 3 trong ô chia thành 3 nhóm, rồi theo thứ tự của các ô chữ trong mỗi nhóm mà viết ra, thành 3 câu có ý nghĩa giải thích.

1

cỏ mây

2

dầu chai

2

là loại

3

nhựa thông

1

2

chất dính

1

một loại

3

2

màu đen

1

thực vật

3

chất dính

1

thuộc

1

thân cỏ

2

như

1

cao lớn

3

màu đen

1

mọc tại

3

thể lỏng

2

dạng dầu

1

rừng núi

 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….

 

TRANG TƯ LIỆU G

 

* TỔ HỢP TƯ LIỆU.

Lấy các tư liệu được gợi ý, dựa theo chỉ dẫn của các số thứ tự, điền vào chỗ trống.

1 (3)

Nhắc nhở

1 (2)

Mày cửa

1 (4)

Đau khổ

1 (1)

Bột nhồi

2 (2)

Bột nổi

2 (4)

Huyết chiên

2 (3)

Bồ công anh

2 (1)

Giáp niên

2 (3)

Cây cột

3 (1)

Tì vít

3 (4)

Nô lệ

3 (2)

Bộ lòng

THỰC ĐƠN BỮA TỐI CỦA LỄ VƯỢT QUA.

 1. MỘT CON CHIÊN CON.

Phải là một con chiên đực không có …………….. 3 (1) vào độ tuổi ……………………… 2 (1). Khi quay con chiên, phải quay cả con với ………………… 3 (2).

 1. BÁNH KHÔNG MEN.

Được làm bằng loại ………………………… 1 (1) không có ………………………… 2 (2).

 1. RAU ĐẮNG.

Rau đắng có thể ăn được gồm 5 loại, một trong số đó là cỏ hồ tiêu và ……………………… 2 (3).

 1. Trước khi ăn thịt chiên con, lấy một ít ………………… 2 (4) bôi lên hai bên ……………………. 3 (3) và ……………… 1 (2) của nhà nào ăn thịt chiên con đó.
 2. Ý nghĩa của việc ăn rau đắng là ………………….. 1 (3) về sự từng trải ……………….. 1 (4) về kiếp …………………… 3 (4) của dân Y-sơ-ra-ên.    

 

TRANG TƯ LIỆU H

 

* ĐẠI LOẠN TRONG LỚP HỌC.

Giả sử em là một học sinh trong lớp nầy, dựa theo sự cảm nhận của em để trả lời các câu hỏi sau:

 1. Em có thích học trong lớp học như vậy không?………………

 Vì sao? ……………………………………………………………………………..

 1. Vì sao giữ nội qui trong lớp là rất quan trọng?……………………….

………………………………………………………………………………………….

 1. Giả sử em là hiệu trưởng của một trường nào đó, hãy viết ra bảng nội qui trong lớp với 3 điều mà em cho là quan trọng nhất.
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 4. ………………………………………………………………………………….

 

TRANG TƯ LIỆU I

 

* BÍ MẬT TRONG ĐỀN TẠM.

Từ trong Xuất Ê-díp-tô ký, tìm ra 6 món đồ rất đặc biệt được bày trong Đền Tạm.

 1. Bàn thờ được làm bằng gỗ……………………, và được bọc bằng ………………………………. Trên bàn có những đồ phụ tùng như ……………………., ……………………………, ………………………….., …………………….. (Xuất Ê-díp-tô ký 38:2-3).
 2. Cái thùng rửa bên trong đựng …………………………, để A-rôn cùng ………………………….. ông rửa ………………………. (Xuất 30:18-19).
 3. Hòm bảng chứng được làm bằng ………………………., bên ngoài bọc ………………………… (Xuất 25:10-11).
 4. Chân đèn được làm bằng ………………………., mỗi một bên chân đèn có ……………….. nứt ra, tổng cộng là ……………………… (Xuất 25:31-32).
 5. Bàn để bánh trần thiết được làm bằng ……………………………, có đòn khiêng xỏ qua …………………………… để khiêng bàn. Trên bàn luôn có ………………………………. (Xuất 25:23-30).
 6. Bàn thờ xông hương hình …………………………., được làm bằng ……………………., trên mặt bọc …………………………………, để bàn thờ trước bức màn ………………………………….. (Xuất 30:1-6).

 

TRANG TƯ LIỆU K

 

* CHUYỆN GÌ?

Em xem những hình vẽ sau, chọn ra một bức hình, nói ra người trong hình gặp phải chuyện gì, rồi trả lời câu hỏi sau đây.

Mẹ hứa là đến đón con mà!

Đừng đứt nhé!

Mong rằng ông ta thấy mình!

+ Khi em sợ hãi, em sẽ tin cậy vào sự giúp đỡ của ai?

(Có thể trả lời nhiều hơn một đáp án).

 

 TRANG BẢN ĐỒ KINH THÁNH

 

                     TRANG CÂU GỐC

 

* Bay lượn cùng Lời Đức Chúa Trời.

Sau mỗi lần trả thuộc câu gốc nào, em tô màu vào hàng câu gốc đó trên khinh khí cầu.

Giăng 3:36.

Thi thiên 122:1.

Phục truyền luật lệ ký 5:32.

Thi thiên 119:105.

Thi thiên 55:16,17.

Thi thiên 119:44-45.

Thi thiên 56:3,4.

Châm ngôn 22:3.

Rô-ma 12:3.

Ga-la-ti 5:26.

Rô-ma 12:21.

Rô-ma 12:18.  

 

 

 

Post CommentLeave a reply