Latest News From Our Blog

Bài học Kinh Thánh học viên lớp thiếu nhi (9-12 tuổi)

Bài học Kinh Thánh học viên lớp thiếu nhi (9-12 tuổi)

By andynguyen in THIẾU NHI on 11 Tháng Hai, 2015

CHỦ ĐỀ I: CÁC VÍ DỤ CỦA CHÚA GIÊ-XU.

Bài 1. VÍ DỤ VỀ NGƯỜI GIEO GIỐNG

I. KINH THÁNH: Ma-thi-ơ 13:1-10; 13:18-23.
II. CÂU GỐC: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).

III. BÀI TẬP.
1. Ví dụ trên có ý nghĩa gì?
Em đọc Ma-thi-ơ 13:37-38; Lu-ca 8:11-15; rồi nối các câu ở cột bên trái với các câu ở cột bên phải sao cho thích hợp.
1. Hạt giống mà Chúa Giê-xu a. Đấng Christ.
nói là…
2. Đất cứng chỉ người… b. Nghe đạo Đức Chúa Trời nhưng ăn sâu vào lòng.
3. Đất sỏi đá chỉ người… c. Bị khống chế bởi sự lo âu hoặc sung sướng đời nầy.
4. Bụi gai chỉ người… d. Thế gian.
5. Đất tốt chỉ người… e. Đạo của Đức Chúa Trời.
6. Chúa Giê-xu nói người f. Nghe đạo, nhưng không
gieo giống là… có phản ứng vì không hiểu gì cả.
7. Bốn loại đất chỉ về… g. Nghe, hiểu và vâng phục.
2. Đọc và làm.
Tuần nầy, em nên áp dụng các hướng dẫn sau đây khi đọc Kinh Thánh.
a.Trước khi đọc, cầu xin Chúa giúp em hiểu Lời Ngài.
b. Khi đọc, em thử tìm ra điều Đức Chúa Trời muốn dạy em: Đoạn Kinh Thánh đó cho biết ý Chúa muốn em làm gì?
c. Sau khi đọc, cầu xin Chúa giúp em thực hiện lời Chúa dạy.
3. Vạch ra việc em cần làm trong ngày.
Ngày Đọc Kinh Thánh Việc cần làm
Chúa Nhật 1Giăng 4:7-12
Thứ Hai Cô-lô-se 3:12-15
Thứ Ba Ga-la-ti 6:1-10
Thứ Tư Ê-phê-sô 4:1-13
Thứ Năm Êph 4:30-31
Thứ Sáu Êph 6:1-4
Thứ Bảy Phi-líp 4:4-9

Post CommentLeave a reply