Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 13.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 13.06.2021

By K' Abel in Thanh niên on 7 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 13.06.2021 ( Chúa Nhật Âm Nhạc & Truyền Thông ).

 1. Đề tài: HẦU VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 10:23-33.
 3. Câu gốc: Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay la làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm (1 Cô-rinh-tô 10:31).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 35-40.
 5. Thể loại: Sơ kết – Cầu nguyện.

* CHỈ DẪN: Sơ Kết – Cầu nguyện.

 1. Sơ kết.
 2. Ủy viên linh vụ tổng kết chủ đề “HẦU VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI” tóm tắt một số nội dung chính của chủ đề, kêu gọi ban viên làm chứng lại các ơn phước Chúa ban trong 6 tháng qua và bày tỏ quyết định cụ thể của họ để cảm tạ sự ban cho của Ngài.
 3. Thư ký báo cáo tình hình sinh hoạt trong 6 tháng qua về phương diện thuộc linh và thuộc thể.

* Thuộc linh.

            – Số ban viên thường xuyên nhóm lại: Nhiều nhất …… người vào Chúa nhật ngày …… tháng …… năm 2021; ít nhất …… người ngày …… tháng …… năm 2021; bình quân 6 tháng …… người/tuần.

            – Số ban viên tăng (giảm) trong mỗi tháng, lý do?

            – Số người được nghe làm chứng:

            – Số ban viên được chăm sóc và gây dựng:

                – Những chương trình đã thực hiện (họp bạn, tham quan, tương trợ…):

            – Số nhóm (tổ) sinh hoạt thường xuyên, kết quả.

            * Thuộc thể.

            – Tổng thu, chi trong 6 tháng, tồn quỹ…

            – Các dự án gây quỹ, kết quả:

            – Các tài sản mới được trang bị:

 1. Trưởng ban thay mặt Ban Hướng Dẫn Thanh niên cám ơn tinh thần tham gia và sự cộng tác chặt chẽ của ban viên.
 2. Cầu Nguyện. Muốn đạt được kết quả tốt qua chương trình của phụ nữ thì chúng ta cần có thì giờ để ngồi lại với nhau tâm tình nâng đỡ lẫn nhau trong sự cầu nguyện.
 3. Chia nhóm ra ba hoặc năm người tùy theo ban Thanh niên.
 4. Mỗi người sẽ trình bày từng nan đề của mình cho nhóm của mình.
 5. Cầu nguyện: Nếu hai người, thì người nầy sẽ cầu nguyện cho nan đề của người kia. Còn nếu hơn hai người thì sẽ cầu nguyện theo chiều kim đồng hồ cho nan đề của người bên cạnh mình. Nếu một tháng hay là một quý chúng ta tổ chức được buổi thông công cầu nguyện giúp cho ban Thanh niên có sự gắn kết với nhau, nâng đỡ nhau vững vàng hơn trong đức tin.

 

Post CommentLeave a reply